Hvorfor skal Rødovre ikke samarbejde om affald
affald_skraldespand-1.jpg
Konservative kan ikke forstå, Rødovre skal stå alene om at hjemtage affaldet. Foto: Arkiv
læserbrev Nu vil Rødovre Kommune til at drive vognmandsforretning.

Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2018, at vi i Rødovre Kommune fremover selv skal stå for affaldsindsamlingen. I dag har vi en aftale med en privat vognmand, som står for indsamlingen. Men i fremtiden bliver det kommunens Tekniske Forvaltning, som selv kommer til at stå for affaldsindsamling. Herunder ansættelsen af skraldemænd, indkøb og drift af skraldebiler osv.
Baggrunden for flertallets beslutning er, at man mener at kunne opnå en mere fleksibel ordning og at borgerne derved opnår en bedre service. Det er også et ønske, vi kan tilbyde
skraldemændene bedre arbejdsvilkår, end hvis de tilsvarende var ansat hos en privat vognmand. Sidst, men ikke mindst, ønsker flertallet, at kommunen skal være ‘first movere’ og indføre el-skraldebiler, som en af de første kommuner i Danmark.

Alene om indsamlingen
De fleste af vores nabokommuner vælger en anden løsning. Ballerup, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Furesø har valgt, at lade Vestforbrænding stå for indsamlingen gennem det tværkommunale samarbejde ‘Indsamling På Tværs’. Men i Rødovre ønsker vi at være alene om indsamlingen.
Når vores nabokommuner vælger at samarbejde om affaldsindsamlingen, er det fordi, de derved opnår en række fordele. For eksempel kan der opnås synergi ved stordrift. Kapaciteter kan udnyttes optimalt, der opnås en billigere pris, når opgaven er større, prisen testes via licitationer, nye tekniske løsninger (for eksempel el-skraldebiler) kan afprøves i en lille målestok, inden det rulles ud i fuld skala, mere fleksibilitet da de enkelte kommuner ikke selv binder meget store beløb i skraldebiler med mere. Det er vognmanden og ikke kommunen, som hænger på investeringen.Ikke i Rødovre Kommune
I Rødovre Kommune har man ikke ønsket, at indhente tilbud på alternative løsninger. Den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen, bakket op af venstre, har stillet forslag om, at vi indhenter et alternativt tilbud. Eksempelvis fra det tværkommunale samarbejde ‘Indsamling På Tværs’. Men nej, det ønsker man ikke. Dette til trods for, at der er klare indikationer på, at vi i Rødovre ikke klarer opgaven med affaldsindsamling lige så dygtigt og billigt, som i flere af de omkringliggende kommuner. Grundgebyret for et hus i Rødovre ligger nogenlunde på niveau med kommunerne omkring os. Men for etageejendomme ligger grundgebyret meget højere i Rødovre. Ja, faktisk er grundgebyret i Rødovre nærmest dobbelt så højt som i Ballerup, Vallensbæk og Ishøj. (Rødovre 2.188 kroner, Ishøj 1.125 kroner, Ballerup 1.119 kroner og Vallensbæk 1.206 kroner).
Den ydelse, borgeren får i de forskellige kommuner, er ikke sammenlignelig en-til-en. Men er det ikke en indikation på, at vi bør tjekke prisen?
Når vi i den konservative gruppe finder den foreslåede løsning kritisabel, er det ud fra to vinkler:
1. Det er kritisabelt, at kommunen ikke sikrer, at en så indgribende beslutning, som en eventuel hjemtagelse af affaldsindsamlingen er, sker på et oplyst grundlag, det vil sigt at der indhentes alternative tilbud, så pris, kvalitet og service kan sammenlignes.
2. Rødovre kommune ønsker at være ”first movere,” hvad angår at benytte el-skraldebiler til affaldsindsamlingen. Indtil videre er det kun Frederiksberg kommune, som har valgt at gå fuldt over til el-skraldebiler.
Det er en risikabel beslutning. En el-skraldebil koster cirka 2 til 3 gange mere end det en diesel skraldebil koster. Det er planen, at vi skal købe skraldebiler med videre for cirka 48 millioner kroner.(9 el-skraldebiler, 4 diesel skraldebiler, andet materiel og anlæg). Det betyder, vi (økonomisk) er bundet til denne beslutning mange år ud i fremtiden. Beslutningen om hjemtagelse af affaldsindsamlingen, uden at bede om tilbud på alternative løsninger, er at spille hasard med borgernes penge.

Kommentarer
Top