Ghetto-plan koster Rødovre 518 millioner
WEB_selvmord-carlsro_02_270.jpg

Bag Langhuset i Carlro er der hundredvis af boliger, der trænger til renovation og isolering. Men det bliver ikke til noget, hvis regeringen bruger pengene fra Landsbyggefonden til at finansiere sin ghettopakke, mener lokale boligafdelinger.

Bag Langhuset i Carlro er der hundredvis af boliger, der trænger til renovation og isolering. Men det bliver ikke til noget, hvis regeringen bruger pengene fra Landsbyggefonden til at finansiere sin ghettopakke, mener lokale boligafdelinger.
Ghettoudspil Finansieringen af regeringens udspil om parallelsamfund vil på sigt betyde, at velfungerende boligområder i Rødovre ender som lige netop de ghettoer, regeringen forsøger at undgå. Det mener byens boligforeninger, der indkalder til stormøde.

Hvis regeringens planer om at finansiere sin ghettoplan med milliarder fra Landsbyggefonden bliver en realitet, vil en lille håndfuld boligområder i Rødovre skulle aflyse omfattende renoveringsprojekter for mere end en hal milliard kroner.

Penge som lejerne ellers selv har sparet op over mange årtier til projekter, der har været planlagt i årevis og som er nødvendige, hvis områder, som eksempelvis Carlsro ikke skal forfalde.

Af udspillet fremgår det nemlig, at Landsbyggefondens samlede renoveringsramme fra 2019 til 2026, altså over otte år, samlet set skal være på 21 milliarder kroner. Heraf er de 12 milliarder øremærket til de udsatte områder.

Det betyder, at der kun er ni milliarder kroner til at finansiere renoveringerne i en otte års periode fra 2019 til 2026. Det svarer til godt en milliard årligt, og det rækker ikke engang til den kø til renoveringsordningen, som der er nu. Konsekvensen er krystalklar: Alle renoveringer uden for de udsatte områder kan stoppe fra 2020.

“Det er helt uacceptabelt,” siger administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen, og han er ikke alene.

 

Boligerne forfalder

I Rødovre har formanden for fællesrepræsentationen af boligforeninger, Klaus Bentsen indkaldt til stormøde for at forklare lejerne, at de kan skyde en hvid pil efter planlagte renoveringsprojekter.

”Det vi planlægger med beboerne bliver kørt over af regeringen. Politikerne er ligeglade med det lokale. Det er vigtigt at få sagt højt til folk, så de forstår, hvorfor de ikke får nye tage og vinduer, selvom de selv har sparet op til dem,” fortæller Klaus Bentsen.

Han fortæller, at flere steder i Rødovre ville have været på regeringens ghettoliste, hvis man ikke fra Rødovres side havde sat ind med en massiv boligsocial indsats for mange år siden og løbende sørgede for at der var balance.

”Det viser, at alting virker, hvis det er også decentralt, der tager beslutningerne, Det gør det tydeligvis ikke, hvis det er en eller anden statistisker på Christiansborg, der er blevet bedt om at finde på fem krav, der definerer, hvornår man er en ghetto,” tilføjer Klaus Bentsen og påpeger en vigtig pointe:

“Hvis vi ikke laver de her renoveringer, ender det med at det kun er dem uden penge og jobs som vil bo i de dårligste lejligheder, og på den måde skaber regeringen nye ghettoer med deres udspil, der ellers skulle stoppe ghettoer.”

Alle fra Rødovre er nu inviteret til stormødet den 19. marts i Beboerhuset i Nørrekær klokken 17.

 

Har I så også inviteret regeringens repræsentanter, så de kan forklare, hvorfor det er en god plan?

”Dem har jeg ikke fået fat i endnu. Deres udspil har stået i alle aviserne, så det kan folk også godt, tænker jeg faktisk,” siger Klaus Bentsen.

Rødovres borgmester, Erik Nielsen(S), er til gengæld inviteret. På Internettet raser han over planerne, der vil ramme Rødovre hårdt.

”Det er dybt kritisabelt, at regeringen ikke tager det økonomiske ansvar på sig, men bruger lejernes penge – ikke mindst set i lyset af, at regeringen netop har indgået en skatteaftale, der giver skattelettelser for fem mia.kr. årligt uden nævneværdig effekt,” skrev han i weekenden.

 

Kommentarer
Top