Annonce

Forældre og venstrefløj vil indefryse lønmidler ved en konflikt
lockout-laerere.jpg

SF har ligesom flere forældre foreslået, at Rødovre øremærker sparede penge til de områder, hvor de spares i tilfælde af en konflikt.

SF har ligesom flere forældre foreslået, at Rødovre øremærker sparede penge til de områder, hvor de spares i tilfælde af en konflikt.
OK 2018 Rødovre bør øremærke de penge, som man sparer ved en eventuelt konflikt. Det mener SF og et kor af forældre, der vil have politikkerne til at indefryse lønmidler fra den måske kommende lockout.
Frys lønmidler fra konflikten

SF Rødovre foreslår at Kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, der ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den berørte sektor og primært til personalet. Der skal således ikke kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer, hvor de sparede lønkroner til for eksempel SOSU-medarbejdere og pædagoger bruges til vedligeholdelse af vejnettet.

Formålet med forslaget er at hæmme den positive effekt en konflikt har for arbejdsgiversiden under en konflikt, da kommunen uden beslutningen tjener penge på konflikten. De sparede lønmidler kan i dag sendes tilbage i driften og bruges uden for den berørte sektor.

Baggrunden for forslaget skal findes i, at den danske model på det offentlige område er begyndt at vise systemfejl, når den ene part ikke har meget at miste ved en konflikt.

Kommunalbestyrelsen bør indefryse og øremærke de midler, der ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt til de berørte sektorer.

Sådan lyder forslaget fra SF, der frygter, at kommunen vil modregne eventuelle sparede midleri budgetlagte bevillinger.

”I SF mener vi ikke, at penge sparet på ældrepleje, daginstitutioner, folkeskolerne og SFO’erne skal bruges hverken på at lappe veje eller lappe huller i budgetter på andre områder,” siger Kenneth Rasmussen (F).

Derfor stiller SF på næste kommunalbestyrelsesmøde forslag om at de eventuelle midler, der er sparet på et område, skal indefryses på dét område.

”Det skal ikke være muligt for kommunen at tjene på en eventuel konflikt på det offentlige arbejdsmarked, mens de ansatte må betale. I SF synes vi, at det er skævt, at arbejdsgivere kan tjene på en konflikt og derefter bruge pengene som det passer dem på andre områder, og vi ønsker derfor at udligne denne skævhed så meget som muligt. Derfor mener vi, at det er rimeligt, at det som er sparet på de offentligt ansatte, kommer tilbage til de offentligt ansatte,” understreger Kenneth Rasmussen, der allerede har fået støtte fra Enhedslisten til forslaget.

 

Vent med at sælge skindet

I Socialdemokratiet har man ikke lige så travlt med at træffe beslutning om en indefrysning.

For det første synes jeg, at vi med fordel kan afvente, om der kommer en strejke eller lockout, inden vi begynder at bruge eventuelle sparede lønmidler,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Han finder det uheldigt, at kommunalbestyrelsen i Rødovre skal behandle medlemsforslag, som er formuleret i et partisekretariat på Christiansborg.

”Jeg foretrækker, at lokalpolitik udøves at politikere i de enkelte kommuner, og ikke af medarbejdere i et parti på landsplan,” kritiserer Flemming Lunde Østergaard Hansen, der kalder SFs forslag alt for rigidt.

”Som politikere skal vi altid bruge penge med den yderste omhu. Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at det efter en eventuel konflikt er mest oplagt at øremærke lønmidler til de berørte sektorer. Jeg er selv ansat i en kommunal forvaltning. Og jeg kan sagtens se for mig, at nogle af de penge, som vi måtte spare i administrationen ved en strejke eller lockout eksempelvis kan bruges mere optimalt efterfølgende på skoler eller i dagtilbud,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

”Da vi som kommune kun bruger penge på service eller anlæg, vil eventuelt sparede lønmidler under alle omstændigheder komme Rødovre-borgerne til gode,” understreger han.

I børneinstitutionen Islemark har formand for forældrebestyrelsen, Troels Jeppesen, indkaldt til et møde den 3. april klokken 17 på rådhuset.

Gælder alle områder

Her håber han, at andre vil bakke op om at øremærke eventuelle sparede lønmidler.

”Ved en lockout vil Rødovre Kommune spare betydelige lønmidler fra de områder der er omfattet. Pengene der er afsat til specifikke områder, og som vi mener bør forblive der hvor de er tænkt til at gøre gavn,” skriver Troels Jeppesen i et brev til forældrebestyrelser rundt om i Rødovre.

Men han håber også, at andre områder følger trop.

”Vi vil opfordre Rødovre Kommune til at øremærke besparelserne til de enkelte områder og institutioner hvor besparelserne finder sted, og lade dem blive i budgetterne uden senere modregning, så kommunen ikke ”tjener penge” på en konflikt,” siger Troels Jeppesen og tilføjer:

”Albertslund kommune har allerede vedtaget dette, og vi håber at der kan rejses støtte til en lignende beslutning her i Rødovre. På den måde kan I/du som politikere medvirke til, at der kommer noget godt ud af en konflikt, for de områder og borgere der må bære konsekvensen af parternes uenighed.”

 

 

Kommentarer
Top