Annonce

Afkorter skoledage i udfordret 1. klasse
roedovre-skole_007_151015_BP.jpg
Ledelsen på Rødovre Skole har vurderet, at en af skolens 1. klasser har behov for at få nedsat timetallet resten af indeværende skoleår. Det skulle gerne medvirke til, at personalet kan få opbygget en god klassestruktur, når eleverne starter i 2. klasse efter sommerferien. Foto: Arkiv
folkeskole Et højt konfliktniveau i slutningen af skoledagen i en 1. klasse på Rødovre Skole er årsag til, at klassen får en ekstra pædagog i ydertimerne og at eleverne resten af skoleåret får en time tidligere fri fra skole to gange om ugen. ”Vi gør det for børnenes skyld,” lyder forklaringen fra skolens leder.

På sidste uges møde i Kommunalbestyrelsen skulle politikerne tage stilling til en højst usædvanlig sag.
I en 1. klasse på Rødovre Skole er konfliktniveauet i ydertimerne ofte så højt, at klassens lærere og pædagoger ikke kan gennemføre en tilfredsstillende undervisning.
Klassens lærere og pædagoger har, i samarbejde med skolens ledelse, forsøgt at tilrettelægge undervisningen med faste rutiner, tydelige rammer og en stram struktur, men de mange tiltag har ikke hjulpet på problemet.
”Det er en klasse med en elevgruppe, der har forskellige typer af udfordringer. Særligt sidst på dagen kan vi se, det er vanskeligt at gennemføre en faglig undervisning, da eleverne er meget trætte og let kommer i konflikt med hinanden” siger skoleleder på Rødovre Skole, Peter Hertz, der ikke vil kommentere nærmere på, hvad der mere præcist foregår i klassen.

Ekstraordinær situation
I et forsøg på at forbedre situationen og genoprette den gode klassestruktur, har Rødovre Skole, med opbakning fra Skolebestyrelsen, derfor ansøgt Kommunalbestyrelsen om, at skoleugen afkortes med én time to gange om ugen. En ansøgning, som en enig Kommunalbestyrelse godkendte i sidste uge.
Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), fortæller, at der ikke tidligere har været lignende tilfælde, hvor en skole har ansøgt om at afkorte skoledagen og han understreger, det kun sker i helt specielle situationer.
”Normalt kan man håndtere sådanne problemer med elever i 1. klasse, men skolen har vurderet, der er tale om helt ekstraordinære udfordringer og, som jeg forstår det, skolen vurderer, at man ved denne indsats kan få en velfungerende klasse efter sommerferien, når eleverne starter i 2. klasse,” siger udvalgsformanden om sagen.

Annonce

Ikke falliterklæring
Undervisningsministeriet har oplyst Rødovre Kommune, at der ikke er noget til hindrer for, at en kommunalbestyrelse godkender, en skole går ind og afkorter skoledagen. Det kan dog kun ske frem til udgangen af et skoleår og kun til understøttende undervisning og ikke traditionel fagundervisning som dansk eller matematik.
Understøttende undervisning blev indført med skolereformen og kan ses som timer, hvor skolen kan tilrettelægge læringsaktiviteter, der skal bidrage til en varieret skoledag. Det er to af disse undervisningstimer, fra klokken 13 til 14, som eleverne i den specifikke klasse fremover ikke vil have hver onsdag og fredag. Ved at afkorte skoledagene to timer om ugen frigives ressourcer, som gør det muligt, at to lærere eller pædagoger er tilstede i klassen i ydertimerne de øvrige af ugens dage.
”Det har særligt været vanskeligt at gennemføre undervisningen, når der kun har været én lærer eller pædagog i klassen og vi har ikke ressourcer til at have to medarbejdere i klassen i alle ydertimerne,” siger skoleleder Peter Hertz.
Han mener ikke, at skolen spiller fallit, når man anmoder Kommunalbestyrelsen om at sløjfe to undervisningstimer om ugen, så eleverne i stedet kan komme på SFO.
”Nej, det synes jeg bestemt ikke. Vi er en folkeskole med et inkluderende læringsmiljø og benytter os af de muligheder, som indeholdes i Folkeskoleloven. Vi gør det her for børnenes skyld, og vi forsøger os nu med en løsning, der gerne skulle medføre, at vi efter sommerferien har en velfungerende klasse hele skoledagen,” siger skolelederen.

Kommentarer
Top