Annonce

Tak for valget
seniorraadsvalg_001_040118_BP.jpg
Valget til SeniorRådet er overstået og der er nu sat navne på rådets 15 nye medlemmer. På billedet ses den afgående formand Ruth Mørch i færd med at pakke stemmesedler til de knap 10.000 seniorer, der havde mulighed for at stemme. Foto: Brian Poulsen
læserbrev Klaus R. Hejl blev valgt ind i SeniorRådet, men hans indtryk af valget er ikke positivt.

Jeg skylder at sige tak til alle, der tog aktiv del i valget til Seniorrådet i Rødovre. Tak for valget.
Mit umiddelbare indtryk af valget er imidlertid IKKE positivt. En valgdeltagelse blandt godt 9.300 ældre borgere (60+) på 31 procent (ca. 2.900 svar) – det er ikke godt nok. Kan den svigtende valgdeltagelse mon skyldes udefra kommende faktorer eller er det alene et udtryk for, at borgerne i Rødovre (60+) IKKE er gamle nok (…, eller føler sig ældre)?
Personligt har jeg svært ved at tro, det kun er hver tredje seniorborger, der IKKE er ’fløjtende ligeglad’ med forholdene for dem selv og andre seniorer.

Væsentlig faktor 1
Kan én af faktorerne skyldes omstændighederne omkring valghandlingen?
Som det måske er alle bekendt, gennemføres valg til Seniorrådet forskudt fra valg til kommunalbestyrelsen. Valg til kommunalbestyrelse og Seniorråd skal foretages hvert 4. år, altså samtidigt. Der er, fra andre kommuner, hvor valgene afvikles samtidig, evidens for større valgdeltagelse, også til Seniorrådet.
Jeg er ubekendt med den (skjulte/dybere) argumentation, der på logisk og saglig vis kan sandsynliggøre og retfærdiggøre nødvendigheden af, at seniorerne i Rødovre partout skal gennemføre valget af to omgange forskudt fra hinanden.
Umiddelbart har jeg svært ved ’bare’ at acceptere den beslutning, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Det kan da for alle være ganske udmærket, hvis borgmesteren kan delagtiggøre os seniorer i den dybere logik, der ligger til grund for beslutningen om adskilte valg.

Annonce

Faktor 2
I lokalavisen er der allerede peget på ‘andre ikke uafviselige faktorer’, som kan have haft en negativ indflydelse på valgresultatet. For ikke at glemme noget nævnes, nedtagning af postkasser i hele kommunen (med få undtagelser).

Faktor 3
En tredje faktor kan være
Seniorrådet selv. Rådet gør ikke meget stads af sig selv og man skal selv søge information om rådets opgaver og resultater.
Det ligger implicit i rådets opgave kompleks, at der ikke behøver/skal være ’åben’ dialog med valgkredsen. Ukendskabet til seniorrådets aktiviteter kan være en væsentlig årsag til ’mangel’ på og interesse for valget.
Og ikke mindst ukendskab til kandidaterne.
Jeg vil gøre min indsats, for en mere åben dialog med seniorerne (60+) i Rødovre. Både ved møder og i pressen.
For nok skal seniorrådet kun rådgive og ikke debattere/drøfte forhold, som der skal rådgives om, men i tiden op til høringssvar og bagefter kan det være godt at tale seniorernes sag.

 

Kommentarer
Top