Rødovre kommer til at mangle 180 SOSU’er
hjemmeplejen_003_310717_BP.jpg

Der kommer til at mangle 180 SOSU-ansatte i Rødovre, hvis ikke det lykkes at tiltrække ny arbejdskraft.

Der kommer til at mangle 180 SOSU-ansatte i Rødovre, hvis ikke det lykkes at tiltrække ny arbejdskraft. Foto: Brian Poulsen
Arbejdsmarkedet Mens der bliver flere ældre og plejekrævende borgere vil et stort antal SOSU-ansatte de næste år forlade faget på grund af alder. I Rødovre kommer der til at mangle 180 SOSU-assistenter, men dem skal gode vilkår for de ansatte nok lokke til, håber formand for Social- og sundhedsudvalget, Britt Jensen (S).
Fakta

I Rødovre vil der være behov for 121 ekstra SOSUer på grund af alderstilbagetrækning mellem år 2016 og 2026. Det svarer til 27 procent.

Som følge af et stigende antal ældre vil der samtidig være behov for 59  Sosuer altså 13.3 procent.

Det betyder i alt et behov for 180 SOSUer i 2026.

Beregninger viser, at kommunerne skal ud og skaffe 9003 ekstra ansatte på SOSU-området frem til 2026. Alene i Rødovre Kommune kommer der til at mangle 180 SOSU-ansatte for at følge med aldersudviklingen, og det bekymrer Fagforbundet FOA, der betragter situationen som meget alvorlig.

“Tallene bekræfter, hvad vi desværre allerede længe har vidst: At der uddannes for få til at sikre den velfærd, som ældre og plejetrængende borgere fortjener,” siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA.

Hidtil har Rødovre kunne rekruttere de medarbejdere, der er behov for i ældreplejen.

Dog har udviklingen i de opgaver, det forventes, at kommunerne varetager, ændret sig de sidste år, fortæller formand for Social- og sundhedsudvalget, Britt Jensen.

”Borgerne bliver hurtigere udskrevet fra hospitalerne, hvilket medfører, at de nye opgaver, vi forventes at skulle løse, giver et øget behov for at ansætte social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. På vores plejehjem har vi ikke ledige stillinger, men i Hjemmeplejen er der aktuelt ledige social- og sundhedsassistentstillinger,” siger Britt Jensen, der siger Rødovre Kommune er og har ry for at være en god arbejdsplads.

”Politisk prioriterer vi ældreområdet højt i Rødovre Kommune. Gode vilkår og forhold på arbejdspladsen er vigtige parametre for at kunne levere en god service til borgerne,” understreger udvalgsformanden.
Høj faglighed tiltrækker

Skal man komme manglen på SOSU-ansattte i forkøbet, handler det for Rødovres vedkommende om at have fagligt dygtige medarbejdere og ledere.

”Og dét har vi i vores ældrepleje, hvor mange dagligt løfter en stor opgave og modtager stor anerkendelse fra borgernes side,” siger Britt Jensen og tilføjer:

”En Voxmeter-måling fra i sommer viste, at Rødovres hjemmehjælp er Danmarks bedste, når borgerne selv vurderer den ældrepleje, de får af kommunen. Rødovre-borgerne er dermed landets mest tilfredse med den kommunale hjemmepleje.”

Ifølge sektorformand i FOA, Karen Stæhr kræver det en særlig indsats at vende udviklingen.

“Situationen er allerede akut med 73 procent af kommunerne, der mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv og vende udviklingen, for eksempel ved at se på lønniveauet.”

I Rødovres hjemmepleje forsøger med at skabe attraktive arbejdspladser i samarbejde med

Tillidsrepræsentanterne for at tiltrække de rigtige ansatte med de rigtige kompetencer.

”Vi har fokus på at kompetenceudvikle medarbejderne med både kortere og længere uddannelsestiltag. Det gør vi for at sikre, at vi fortsat har veluddannede medarbejdere til at varetage den behandling, pleje og omsorg, vi skal yde til vores borgere,” påpeger Britt Jensen.

 

Men er det overhovedet en kommunal opgave at sikre tilstrækkelig arbejdskraft?

”I kommunerne er vi forpligtet til at ansætte og uddanne elever og studerende på ældre- og sundhedsområdet. Vi ansætter årligt 27 social- og sundhedsassistentelever og 16 social- og sundhedshjælperelever. Eleverne uddannes i vores ældrepleje og er dermed med til at sikre et godt rekrutteringsgrundlag.”

Kommentarer
Top