Kommunen vil se nærmere på dit affald
Skraldemænd-04.jpg
Hvem skal tage skraldet fra efteråret 2019? Det spørgsmål skal Kommunalbestyrlesen blandt andet tage stilling til, når der er møde tirsdag aften. Foto: Arkiv
skrald til debat Der er økonomiske besparelser i udsigt, men ikke nødvendigvis politisk enighed. Skal det fortsat være en privatudbyder, der skal tømme dine skraldespande eller skal Rødovre Kommune hjemtage opgaven og oprette deres eget skraldekorps? Det spørgsmål skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til på tirsdag.

Bedre effektivitet, højere service og billigere i drift. Teknisk Forvaltning har regnet og analyseret på muligheden for at hjemtage affaldsindsamlingen og i sagsfremstillingen til sagen, der er på dagsordenen på næste uges kommunalbestyrelsesmøde, er der flere ting, som taler for at kommunen ikke vælger at forlænge den nuværende kontrakt med et vognmandsfirma, der udløber til april måned 2019, men i stedet kaster sig ud i selv at stå for skraldeindsamlingen.
Rent økonomisk venter der en stor gulerod ved selv at hente skraldet. Rødovre Kommunes forretningsmodel viser, at der årligt er 1,8 millioner kroner at spare, hvis kommunen selv indkøber skraldebiler, opretter en base, ansætter godt 20 personer og selv står for at indsamle alt lige fra pap og papir til glas og restaffald hos borgerne.
”Vi har en rapport, der siger, vi selv kan gøre det billigere og jeg ser et stort potentiale i, at vi selv klarer opgaven,” siger socialdemokraten Michel Berg, der er næstformand i Teknik- og Miljøudvalget.
Michel Berg ser flere fordele end ulemper og det økonomiske incitament er ikke det eneste, der taler for, at Rødovre Kommune skal hjemtage affaldsindsamlingen.

Væk med affald på akkord
Michel Berg fremhæver ligeledes, at fremtidens udvikling inden for affaldshåndtering spiller en afgørende rolle for, at Socialdemokratiet bakker op om, at affaldet skal indsamles af kommunalt ansatte.
”En affaldsindsamling udbydes typisk for seks år af gangen og det er begrænset, hvor meget vi kan ændre i den periode, uden at det koster. Hvis vi hjemtager opgaven, kan vi nemmere og billigere tilpasse os og det tror jeg, kommer alle til gode,” siger Michel Berg, inden han fremhæver ansættelsesvilkårene som et andet punkt, der taler for en hjemtagelse.
”Vi sigter mod at få et affaldskops, der er timelønnede og ikke arbejder på akkord. Vi er bekymrede for akkordordninger, da de er med til at nedslide skraldemændene.”
“Der skal være mindre stress og mere tid til dialog. Det giver også bedre service i sidste ende,” siger Michel Berg.

Mangler mange svar
Hvis Kommunalbestyrelsen godkender sagen på tirsdagens møde i Kommunalbestyrelsen, er det planen, at Rødovre Kommune selv skal indsamle affaldet fra efteråret 2019.
Hjemtagelsen er ikke en billig fornøjelse og der er således udgifter på 46,7 millioner kroner i forbindelse med ombygningen af genbrugsstationen på Valhøjs Allé, hvor der skal være base. Desuden bliver der indkøb af el-skraldebiler.
I første omgang skal sagen dog godkendes politisk. Det ligner dog en ren formalitet, da Socialdemokratiet, med deres absolutte flertal, er positivt stemt i sagen. Men der er ikke politisk opbakning fra alle partier. Venstre stemte nej til planen i Økonomiudvalget og både Dansk Folkeparti samt Konservative har undladt at stemme.
”Sagen lyder spændende på mange punkter, men jeg synes også, at materialet er mangelfuldt på visse områder. Samtidig er der ikke opstillet alternativer. Vi taler om udgifter for 46 millioner kroner og derfor er det vigtigt, vi får undersøgt hele området grundigt,” fortæller Konservatives Mogens Brauer, der undlod at stemme, da sagen blev drøftet i Teknik- og Miljøudvalget.
Det samme Gjorde Dansk Folkepartis Niels Spittau, da sagen senere blev behandlet i Økonomiudvalget.
”Sagen er meget kompleks og jeg mangler svar på mange spørgsmål, inden jeg kan tage stilling til, om vi stemmer for eller imod,” siger han.
Venstre valgte at stemme imod forslaget i Økonomiudvalget og gruppeformand Claus Gisselmann
Olsen synes, det virker som om, at Rødovre Kommune på forhånd har besluttet sig for, at kommunen skal hjemtage opgaven.
“De partier, der var med i budgettet, havde en resolution om at undersøge muligheden for at hjem-
tage affaldsordningen eller se på om der var alternativer til den nuværende udbyder, men man undlader ganske enkelt at undersøge andre muligheder,” siger han.

Vi følger sagen