Her er byens nye seniorråd
seniorraadsvalg_001_040118_BP.jpg
Valget til SeniorRådet er overstået og der er nu sat navne på rådets 15 nye medlemmer. På billedet ses den afgående formand Ruth Mørch i færd med at pakke stemmesedler til de knap 10.000 seniorer, der havde mulighed for at stemme. Foto: Brian Poulsen
valg til seniorrådet Alle stemmerne til seniorrådsvalget er talt op og det er nu afgjort, hvem der skal tale de ældres sag de næste fire år.

Ti kvinder og fem mænd. Syv nyvalgte og otte gamle kendinge. Valget til SeniorRådet er overstået og det ligger nu fast, hvem der skal tale de ældres sag over for byens politikere.
Alle borgere som er fyldt 60 år kunne stemme til valget og i år fik alle stemmeberettigede borgere stemmesedlen, en kort præsentation af de opstillede kandidater og sågar en frankeret svarkuvert ind gennem brevsprækken. Aldrig har det været nemmere at deltage i demokratiet, men alligevel faldt stemmeprocenten med hele 5,47 procent point. Ud af i alt 9.386 stemmeberettigede borgere valgte 2977 borgere at sende deres stemme retur i den frankerede svarkonvolut og det giver en stemmeprocent på 31,7 procent. I 2014 var stemmeprocenten 37,17 procent.
“Valgdeltagelsen kunne være højere, men det er positivt, at mange ældre borgere støtter op om deres lokaldemokrati og har stemt på den kandidat, der repræsenterer dem bedst,” udtaler ældrechef i Rødovre Kommune, Allan Pedersen.

De ældres talerør
Der skulle i alt vælges 15 medlemmer til SeniorRådet og stemmerne blev talt op i på Rødovre Bibliotek tirsdag den 7. februar. I alt havde 22 kandidater valgt at stille op til SeniorRådet og stemmerne fordelte sig således, at otte kandidater blev genvalgt sammen med syv nye. SeniorRådet er et høringsorgan og har primært til opgave at vejlede, når der planlægges nye aktiviteter på ældreområdet. Rådet kan drøfte og udtale sig om generelle sager inden for ældreområdet, ligesom rådet kan stille forslag om nye aktiviteter eller foreslå ændringer af de nuværende forhold for ældre i Rødovre. Seniorrådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner.
Den 22. februar holder det nyvalgte Seniorråd deres første møde.

Annonce

Sådan fordelte stemmerne sig:

Medlemmer

 1. Birgit Dagmar Lindahl – 311 stemmer
 2. Preben Riel – 291 stemmer
 3. Merete Matz – 250 stemmer
 4. Hanne Dalsgaard – 245 stemmer (nyvalgt)
 5. Anne Bonde Christiansen – 231 stemmer (nyvalgt)
 6. Yvonne Jørgensen – 215 stemmer (nyvalgt)
 7. Jann Larsen – 160 stemmer
 8. Daisy Filipsen – 158 stemmer
 9. Ulla Spangtoft – 138 stemmer
 10. Jan Hylleborg – 126 stemmer
 11. Solveig Ferm Petersen – 102 stemmer
 12. Erik Haldbæk – 101 stemmer (nyvalgt)
 13. Ingelise Geller – 83 stemmer (nyvalgt)
 14. Klaus Rasmus Hejl – 81 stemmer (nyvalgt)
 15. Tove Wissing Bahne – 70 stemmer (nyvalgt)

 

Suppleanter

 1. Birte Steengaard Madsen – 62 stemmer – 1. suppleant
 2. Vagn Kjærgaard – 62 stemmer – 2. suppleant
 3. Hanne Irene Jørgensen – 62 stemmer– 3. suppleant
 4. Jan Bothmann – 62 stemmer – 4. suppleant
 5. Ole Højstrøm – 43 stemmer – 5. suppleant
 6. Marianne Christensen – 39 stemmer – 6. suppleant
 7. Paul Due Pihl – 28 stemmer – 7. suppleant

 

 

Stemmer

2977 afgav deres stemmer

2920 godkendte stemmer

18 tomme kuverter

33 ugyldige

8 blanke.

Kilde: Rødovre Kommune

Kommentarer
Top