Annonce

Affaldssorteringen flytter ud i det offentlige rum
skraldespande-islevtorv_006_210218_BP.jpg
Rødovre Kommune har afsat penge i budgettet til sortering af affald i det offentlige rum. Inden længe bliver der opstillet rumopdelte skraldespande på Islev Torv og på Dam- hustorvet. Foto: Brian Poulsen
sortering: Et forsøg med rum- opdelte skraldespande på Islev Torv og Damhustorvet skal vise, om det er muligt at få Rødovres borgere til at sortere affald, når de færdes udenfor privaten.

I årevis har borgerne i Rødovre sorteret glas, metal, papir og madaffald inden for hjemmets fire vægge, men inden længe skal affaldet også sorteres på to udvalgte steder i det offentlige rum.
På Islev Torv og på Damhustorvet vil Rødovre Kommune afprøve en helt ny type affaldsbeholder, der, i modsætninger til de nuværende, har flere rum og dermed plads til forskellige typer af affald. De nye skraldespande vil være udstyret med tre forskellige låg, der tydeligt markerer, hvor der kan smides mad-, plast- og papiraffald.
De rumopdelte skraldespande vil blive placeret ved siden af de nuværende skraldespande, der indeholder en pantholder. Det betyder, at borgerne kan sortere seks affaldstyper på de to steder.
Teknisk Forvaltning vil løbende teste om affaldet bliver sorteret efter hensigten. Hvis affaldsforsøget viser sig at fungere, vil resultaterne danne grundlag for at afprøve sorteringen andre steder i kommunen i 2018, oplyser Rødovre Kommune.
”Vi prøver det af og så må vi evaluere efterfølgende, se om det fungere og om det lykkedes, at få borgerne til at sortere affaldet,” siger Michel Berg (S), der er næstformand i Teknik- og Miljøudvalget.
Han mener, at forsøgsordningen med de rum-
opdelte skraldespande er et skridt i den retning, som Rødovre Kommune gerne skulle bevæge sig i.

Mere skal genanvendes
Langt mere husholdsaffald skal genanvendes i fremtiden. EU har besluttet, at 65 procent skal husholdningsaffaldet genanvendes i 2035. Derfor er det vigtigt at finde løsninger, understreger Michel Berg.
”Jeg vil kalde det et naturligt skridt, for vi skal sortere og genanvende mere affald. Det kræver, vi finder nye muligheder for at nå målsætningerne,” siger han.
I de kommunale budgetter er der afsat 460.000 kroner til sortering i det offentlige rum, herunder til ændring af den bil, som skal anvendes til indsamlingen.

Annonce
Kommentarer
Top