Udvidelse bekymrer Netto-naboer
netto-taarnvej_001_040118_BP.jpg
Der er ikke stor afstand fra Sisse Søndergaards baghave til Netto på Tårnvej. Hvis Netto får grønt lys til en ny til- og ombygning skal lastbiler fremover bakke langs hegnet til den nye vareindlevering. En situation som naboerne finder uhensigtsmæssig og meget lidt trafiksikker. Foto: Brian Poulsen
LASTBILER I BAGHAVEN Dansk Supermarked har planer om en større ombygning af Netto på Tårnvej. Udover flere butikskvadratmeter, skal butikkens vareindlevering flyttes til bagsiden. Dansk Supermarked kalder ombygningen for god og trafiksikker, men naboer ser nærmere byggeplanerne som et overgreb mod deres private fred.

Fra Sisse Søndergaards baghave på Grønlunds Allé kan man over toppen af plankeværket se direkte ind i bagsiden af Nettos butik på Tårnvej. Den store supermarkedsnabo ligger godt fem meter fra Sisse Søndergaards andelsbolig og naboskabet har, så længe Sisse kan huske, været præget af dårlig kommunikation og et afslappet forhold til diverse regler fra Nettos side, som hun udtrykker det.
Sisse flyttede ind før Netto slog dørene op for 20 år siden. I dag er hun ikke direkte generet af larmende indkøbsvogne eller palleløftere og gitterbure, når der leveres varer.
En kommende til- og ombygning kan meget vel ændre på sidstnævnte. Ombygningen vil ændre på den eksisterende vareindlevering, der flyttes til bagsiden af forretningen med indgang fra Tæbyvej. Et fremtidsscenarium der har fået naboerne i andelsforeningen ABF Grønlunds Allé til at reagere. Ombygningen vil nemlig betyde, at Nettos lastbiler fremover skal bakkes langs med naboernes haver, når der skal leveres blandt andet havregryn, frisk mælk og hakket oksekød til Netto.
”Jeg ser det som et overgreb på mit privatliv og jeg har svært ved at se, hvorfor det skulle være den bedste løsning,” siger Sisse Søndergaard, der er en af de borgere, der har modtaget en partshøring fra Rødovre Kommune forud for Nettos ansøgning om en byggetilladelse.

Trafiksikker løsning
Når Netto i dag får leveret varer til butikken, sker det via Tårnvej. Her stopper Nettos lastbiler ofte trafikken lige efter krydset Tæbyvej/Tårnvej for herefter at bakke ind over cykelsti, fortov og ind på parkeringspladsen, hvor vareindleveringen er placeret for enden af bygningen.
Den løsning kaldte Rødovre Kommunes tekniske direktør, Poul Jepsen, ’for uhensigtsmæssig på en trafikeret skolevej’ i et debatindlæg før nytår og han mener, at Nettos ombygning bliver en klar forbedring.
Det mener udviklings-
direktør i Dansk Supermarked, Carsten Hadsbjerg, også. Han kan dog sagtens forstå, at naboerne værner om deres privatliv, men han mener, at den planlagte til- og ombygning tager højde for naboerne. Også selvom vareindleveringen efter ombygningen kommer til at foregå få meter fra baghaverne til en række boliger i andelsboligforeningen.
”Vi har kigget på, hvordan vi kunne komme frem til den bedst mulige løsning, så der tager højde for støjgener og tra-
fiksikkerhed. Vi flytter vare-
indleveringen væk fra Tårnvej og det ser jeg virkelig som en trafiksikker løsning. Vi vil så vidt mulig undgå bakkende lastbiler, hvis vi kan og med denne løsning kommer lastbilerne ikke i konflikt med den øvrige trafik,” siger Carsten Hadsbjerg, der i forhold til støjgenerne, ved den nye vareindlevering, har store forventninger til, at naboerne på den anden side af hegnet bliver generet så lidt som muligt.
Helt præcist vil Netto etablere en nedgravet nedkørsel til vareindleveringen på bagsiden, så lastbilen undgår at skulle sænke læsserampen og herudover bliver der etableret en støjmur på de tre sider, der vender mod naboerne. Ifølge Carsten Hadsbjerg er det tiltag, der vil inddæmme støjen, så den ikke er til alvorlig gene for naboerne.
”Det er testet og det virker,” siger han.Skaber nyt problem
Rødovre Kommune har sat krav om, at Miljøministeriets støjgrænser overholdes. Selvom grænserne bliver overholdt, frygter Sisse Søndergaard stadig larm og spektakel. Hun er heller ikke enig i, at løsningen er mere trafiksikker.
”Som jeg ser det, løser de et trafikproblem på Tårnvej, men skaber et større trafikproblem på Tæbyvej og det er dybt forkasteligt. Jeg frygter, at det ender med en ulykke, når lastbilerne skal ind via Tæbyvej og vende rundt på parkeringspladsen. Jeg vil selvfølgelig blive ved med at kæmpe, selvom jeg klart føler at dette er Davids kamp mod Goliat,” siger Sisse Søndergaard.

Nyt materiale til naboer
Byggetilladelsen var i partshøring fra den 23. november 2017 til og med den 13. december 2017. I perioden indkom der syv parthøringssvar der hovedsageligt støj, trafik og fælles hegn.
En af høringssvarene gik på, at materialet var svært at forstå og Amstrup & Baggesen, der skal stå for entreprisen for Netto, har oplyst, at de gerne vil udarbejde et bedre og mere forståeligt materiale til naboerne. Derfor er fristen udsat til den 12. januar.

Netto på Tårnvej står foran en større til- og ombygning.

Kommentarer
Top