Annonce

Udvidelse af Netto – hvor er trafikanalyserne?
Netto_Tårnvej_041217_IN-2-of-5.jpg

Netto på Tårnvej står foran en større til- og ombygning.

Andelsboligforeningen Grønlunds Alle efterlyser trafikanalyse og mangler dokumentation for at flytningen af varerindleveringen er den mest trafiksikre løsning.
debat Rødovre kommunes Teknisk Direktør, Poul Jepsen, havde den 20. december 2017 et indlæg om udvidelsen af Netto-butikken på Tårnvej.

Han svarede på et læserbrev fra en af vore andelshavere og oplyste, at vi er blevet partshørt. Det er vi og vi er glade for muligheden for at kommentere, for vi synes, at der er flere forhold, som er meget udfordrende i forslaget.
‘Vi’ er Andelsboligforeningen Grønlunds Allé, som er bagbo til Netto.
Vores 1-plans rækkehuse har, siden Netto blev opført, haft opholdsrum og haver direkte mod hele bagsiden af butikken. Vi har altså både ‘vindere’ og ‘tabere’ i foreningen ved en flytning af varegården.
Til gengæld færdes vi alle dagligt i trafikken i området. I partshøringsbrevet loves det, at udvidelsen vil øge trafiksikkerheden og betyde mindre støj for naboerne. Efter at have set tegningerne, kan vi ikke se, at de løfter bliver indfriet.
Teknisk direktør og Netto konstaterer, at det er farligt, at lastbilerne bakker ind fra Tårnvej. Det er vi ikke uenige i! Men vi savner de trafikanalyser, der beskriver trafikken på Tæbyvej og Tårnvej: hvem og hvor mange der anvender de to forskellige indkørsler til Netto. Uden dem er det ikke dokumenteret, at den løsning, som Netto ønsker, er den mest trafiksikre. For os, der færdes i området – til fods, på cykel og i bil er Tæbyvej vores primære vej til at komme ud og ind i området. Til offentlig trafik, til store veje, til arbejde og… nå ja… i skole. Vi oplever faktisk ikke, at Tårnvej, med den store cykelsti, er den største udfordring – heller ikke på skolevejen.
Det er derimod det korte stykke på Tæbyvej fra Grønlunds Allé og gennem krydset på Tårnvej, hvor der er biler, der kører ind og ud fra Netto samt Q8 og biler, der skal passere krydset ved Tårnvej i tre retninger.
Her er ingen cykelsti til at beskytte os og vore
børn, men alligevel er det her, man ønsker, at de større lastbiler skal krydse mange gange dagligt fremover.
Efter vores opfattelse kunne man foretage en god og trafiksikker løsning ved at beholde indkørslen fra Tårnvej. Det vil sige kortest mulig bakken, forbi færrest mulige naboer – mindre støj – altså modsat indlægget fra Teknisk direktør – samt gennemførsel af de nævnte støjreducrende tiltag ved varegården, som ligger mellem to gavle.

Mangler dokumentation
Nettos ønske – er mere indgribende for flere naboer og bløde trafikanter. Det vil betyde større lastbiler på den mest trafikerede del af P-pladsen – indkørsel fra mindre vej – krydsende trafik – ingen cykelsti – bakning langs fire naboer – varegård direkte mod stue og soveværelse i tre boliger og ikke at forglemme – bakken forbi udgang til sti ved KAB’s garageanlæg, hvor kunder/fodgængere træder direkte ud i bakkebanen gennem en åbning i et 1,8 meter højt støjhegn. Lyder det komplekst? Det er også vores opfattelse.
Netto søgte også i 2009 om tilladelse til en udvidelse på 250 m2. Dengang blev ansøgningen afvist af Teknisk Forvaltning, da udvidelsen ikke var i overensstemmelse med Kommuneplan 2010 og desuden ville give for mange gener for naboer.
I november 2017, når Teknisk Forvaltning, med henvisning til samme Kommuneplan, i stedet frem til, at udvidelsen på 250m2 af butikken ikke er en rigtig udvidelse, men i stedet en slags ”ajourføring” af butikken?
Som borgere kan vi ikke
gennemskue, hvilke forhold Teknisk Forvaltning lægger vægt på i deres vurderinger.
Vi har ikke noget principielt mod en udvidelse af Netto og tingene forandrer sig naturligvis, men det vi tydeligt kan se, er, at forslaget sikrer Netto den størst mulige udvidelse. Vi mangler derimod at se dokumentation for, at flytning af vareleverancer til den travleste del af parkeringspladsen med den største kompleksitet af trafik, er den bedste løsning for trafiksikkerheden som lovet.
Tydeligt er det dog, at en flytning sker på bekostning af ‘harmonien’ – flere naboer rammes af støjen direkte mod opholdsrum.
Hvilke trafikanalyser understøtter valget af denne løsning?
Netto har ikke ønsket dialog med naboer omkring byggeplanerne, hvad Miljøstyrelsen ellers anbefaler, men vi har i vores partshøringssvar skrevet, at vi gerne stiller op til møde. Vi var her før Netto kom til – vi har fulgt udviklingen i alle årene og har en del erfaringer og vi er, som skrevet, ikke principielt imod en udvidelse. Helt grundlæggende efterlyser vi trafikanalyserne, der ligger til grund for den foreslåede løsning. For vi kan umiddelbart kun se, at vores trafiksikkerhed bliver ringere, når vi færdes omkring Netto

Kommentarer
Top