Tusindvis af nye indbyggere på vej
SPF-grunden_003_210716.jpg
Her ved Slotsherrensvej skal der opføres 173 lejligheder og på grunden skal der bygges 73 rækkehuse. Men det er langtfra nok, hvis der skal være plads til alle indbyggere i år 2045. Foto: Arkiv
boligbehov Byggebranchen får travlt i Rødovre de næste årtier, hvis man skal tro en analyse fra Spar Nord. Den viser, at der i år 2045 vil være 6907 flere indbyggere i kommunen, som derfor vil mangle 3309 boliger.

Der er gang i hovedstadsområdet. Otte ud af de ti kommuner, der kommer til at opleve den største stigning i boligbehovet frem mod år 2045, ligger i Region Hovedstaden. I Rødovre vil der blive brug for næsten 18 procent flere boliger sammenlignet med i dag.
Stigningen skyldes en forventet befolkningstilvækst på 6907 borgere, der skal have tag over hovedet i Rødovre.
”Tallene vidner om den tendens, som vi har set gennem de senere år, til landets største byer, men især København tiltrækker rigtig mange nye borgere. At prisen per kvadratmeter ofte er væsentligt højere i storbyerne og samtidigt stigende lader ikke til at sætte en dæmper på udviklingen, fortæller Jens Nyholm, der er cheføkonom i Spar Nord, som har foretaget undersøgelsen.
”Det stigende boligbehov er desuden med til at presse priserne op på de eksisterende boliger – især i de områder, hvor det ikke er muligt at finde plads til at bygge nye. Den udvikling driver borgere, hvis økonomi ikke kan følge med prisstigningerne, væk fra centrum og ud i den nære periferi, som vi ser et tydeligt eksempel på i de kommuner, der omkranser Københavns Kommune.

Vi lever længere
Ishøj topper listen over kommuner med den største stigning i boligbehovet. Således er boligbehovet i Ishøj Kommune i 2045 over 30 procent større end i dag, mens Rødovre følger tæt efter med et øget boligbehov på 17,9 procent
Det er dog ikke kun de unge, der skal gøres plads til.
”I en lang periode har borgertilvæksten i de større byer været drevet af
unge studerende. Derfor har der været stor fokus på at tilpasse boligudbuddet til dem. Frem mod 2045 bliver det dog, ifølge analysen, i lige så høj eller endda højere grad andre aldersgrupper, der driver udviklingen. Især antallet af ældre beboere kommer til at stige markant,” siger Jens Nyholm.
Enhedslistens viceborgmester Peter Mikkelsen mener ikke, at undersøgelsen giver anledning til de helt store bekymringer – endnu.
”2045 er langt ude i fremtiden. Vi har tidligere sagt, at vi er fuldt udbygget i Rødovre og alligevel fundet plads til både IrmaByen og Rødovre Port. Hvis ikke der er nok boliger i år 2045, ved jeg ikke lige nu, hvordan man skal løse det ud over at bygge højere, altså oven på noget af det, der er bygget i forvejen, men det er alt for tidligt at sige noget om,” understreger Peter Mikkelsen.

Vil ikke bygge mere
Hans konservative kollega, Mogens Brauer, der til daglig har en plads i Rødovre Teknik- og Miljøudvalg er sikker på, at de mange nye byggeprojekter, der allerede nu er i gang i Rødovre, opfylder fremtidens krav, og hvis de ikke gør, så bør de gøre det alligevel.
”Kommunen har en naturlig begrænsning. Jeg er modstander af, at vi får en yderligere byfortætning
i Rødovre. Hvis der skal bygges nyt, udover de nuværende projekter med IrmaByen og Rødovre Port, kan infrastrukturen ikke klare det. Vejene kan ikke følge med og de grønne områder er allerede belastet. Det påpeger Danmarks Naturfredningsforening også, så vi skal ikke have åndehullerne fyldt op med boliger. Heller ikke i år 2045,” siger Mogens Brauer (C).
Tilbage i 70’erne var der ellers næsten 46.000 indbyggere i Rødovre, men tiden var en anden, påpeger Mogens Brauer.
”Dengang boede mange mennesker i små lejligheder sammen. I dag er virkeligheden en anden og en moderne familie kan ikke nøjes med 80 kvadratmeter. Hvis de fire store udviklingscentre, vi allerede har gang, i ikke løser problemet på sigt, vil jeg stadig være skeptisk over for, at der skal bygges mere. Jeg kommer i hvert fald
ikke til at stemme for idéen,” slutter Mogens Brauer.

Kommentarer
Top