Rødovres fremtid bestemmes nu – af dig
webjazz-2.gif

Kommuneplanen: Der skal mere liv i Rødovre midtby står der i forslaget til den nye Kommuneplan, men hvad synes du? Det er nu du skal komme med dine høringssvar, hvis du ønsker at påvirke udviklingen af vores by i fremtiden. Foto: Arkiv

Kommuneplanen: Der skal mere liv i Rødovre midtby står der i forslaget til den nye Kommuneplan, men hvad synes du? Det er nu du skal komme med dine høringssvar, hvis du ønsker at påvirke udviklingen af vores by i fremtiden. Foto: Arkiv
Kommuneplanen Ny plan for Rødovres fremtid er nu i høring. Det er din chance for at få indflydelse på, hvordan din by skal udvikle sig.
Fakta
  • Bæredygtighed er et gennemgående tema i den nye kommuneplan, og der bliver arbejdet med det inden for områderne miljø, økonomi, social, demokrati og kultur. Planen bygger videre på visionen Sammen om Rødovre i forhold til inddragelse af borgerne og udvikling af fællesskabet. Målet er at få en bæredygtig og attraktiv by for alle Rødovreborgere.
  • Forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplan inviterede Kommunalbestyrelsen til en række debatmøder om planen. Input fra møderne er blevet indarbejdet i forslaget.
  • I Rødovre Kommune er der tradition for, at der i forbindelse med en ny valgperiode bliver sikret sammenhæng mellem den afgående og den nyvalgte kommunalbestyrelse ved, at den afgående kommunalbestyrelse sender forslaget i høring, mens den kommende kommunalbestyrelse vedtager den endelige plan.

Nord, Syd, Øst og Vest. Uanset hvilken vej du vender kikkerten, bliver der bygget stort og højt i Rødovre. Men hvad skal der ske med bykernen i hjertet af Rødovre?
Det er bare ét af de mange spørgsmål, som kommuneplanen skal svare på. En plan, for de næste mange års fysiske udvikling af Rødovre, der nu er sendt i høring, så du og alle andre borgere i Rødovre kan få indflydelse på, hvordan byen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er med andre ord ikke bare et politisk stykke dokument, hvor man lader som om man gerne vil høre borgerne.
Den er et reelt arbejdspapir for fremtiden. En skitseklade på den stil vi alle ønsker for vores liv om nogle år.
“Høringssvarene vil indgå i vurderingen af udformningen af kommuneplanen. Der kan være detaljer som vi har glemt, eller problemstillinger som vi ikke har set fra alle vinkler. Borgermøderne og høringssvarene er i høj grad med til at kvalificere og forbedre det endelige forslag, så vi får en så borgernær kommuneplan som muligt,” forklarer Michel Berg (S) fra Teknik- og Miljøudvalget.

Vi bliver flere borgere at tage hensyn til
Kommuneplanen skal være visionær og tænke mange år fremad, og det er der brug for, fordi Rødovre i disse år oplever stor tilflytning og er et af de mest populære steder at bo i landet.
”De senere år er der virkeligt kommet gang i byggeriet. Rødovre er blevet meget populær blandt både nye tilflyttere og investorer. Det er en fantastisk udvikling. Men det er vigtigt, at vi stiller krav til udviklingen, så vi får en attraktiv by til gavn for alle borgere, og så vi sikrer det særegne, vi har i forstaden. Det betyder bl.a., at der ikke bare skal bygges tættere og tættere. Rødovre skal forblive grønt, og vi skal bevare lys og luft mellem husene,” siger Rødovres borgmester Erik Nielsen (S).

Annonce

Tre særlige fokusområder
Det er forvaltningen, som har lavet det forslag til en ny kommuneplan som du som borger kan gå ind og komme med kommentarer på.
Forslaget indeholder planlægning for alle lokalområder, altså også dit, men der er i særdeleshed udpeget tre områder, som i de kommende år vil blive udviklet ekstra meget.
Det er ‘Rødovre Syd’, hvor der vokser en ny bydel frem ved brandtomten for Rødovre Stationscenter.
Her er det planen, at der skal komme en flot indgang til Rødovre med tre tårne og en bro over Tårnvej.
I ‘Rødovre Nord’ fortsætter den såkaldte forskønnelse af Islevbrovej, og der gøres klar til den station, der følger med letbanen, der om seks år skal føre danskerne hurtigere fra Ishøj Lyngby, og altså også til Islev i Rødovre.
Sidst men bestemt ikke mindst har Kommunalbestyrelsen vedtaget en helhedsplan for udviklingen af det centrale Rødovre, ‘Bykernen.
Her lægger forslaget op til en langsigtet omdannelse af området, så der kommer mere byliv. Noget der faktisk er et ønske, som læserne og borgerne selv er kommet med ved de seneste borgermøder.
“Selve ønsket om byliv kommer for Rødovreborgerens selv. Vi kan fra vores høringer og dialoger se, at det der efterspørges er områder med byliv og god by-oplevelser,” afslører Michel Berg.
Forslaget til kommuneplan er i høring i otte uger og kan findes på den digitale høringsportal på rk.dk fra den 24. januar 2018, hvor alle borgere kan give deres mening til kende.
”Jeg håber, at mange borgere vil give deres besyv med, så den nye kommunalbestyrelse får et godt udgangspunkt for at træffe beslutning”, siger Erik Nielsen.

Kommentarer
Top