Annonce

Robotter skal sortere dit storskrald
WEB_vest.jpg
Ifølge Vestforbrændings undersøgelser vil op mod 50% af storskraldet kunne udsorteres til genbrug på det nye robotsorterings-anlæg i Frederikssund. Foto: Arkiv
vestforbrænding Storskrald indeholder også genanvendelige ressourcer og fremover vil Vestforbrænding, med hjælp af robotteknologi, sortere skidt fra kanel.

Rødovres borgere har sorteret affald i årevis. Alt lige fra pap og glas til metal og madaffald har hver deres affaldsbeholder. Madaffald bliver til god energi, mens glas og metal bliver solgt.
Når det kommer til storskrald, bliver alt affaldet dog blandet sammen i en stor pærevælling og brændt. Den aftjente sofa og den gamle havegrill indeholder dog også genanvendelige materialer og fremover vil mange flere af ressourcerne i storskraldet blive udsorteret og sendt tilbage i ressourcekredsløbet ved hjælp af robotteknologi. Vestforbrænding står bag det banebrydende initiativ, som netop er udvalgt som Fyrtårnsprojekt for fremtidens miljøløsninger og tildelt op til 12,8 millioner kroner fra Miljøstyrelsens MUDP-pulje.
”Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Det er naturligt for os at gå forrest og bringe fremtidens teknologi ind i branchen. Vi skal konstant udvikle os og være på forkant med de nyeste metoder til at løse vores opgave: At få mere af det rigtige affald til genbrug og genanvendelse. Derfor er vi stolte og glade for, at projektet er udvalgt som Fyrtårnsprojekt,” siger udviklingschef Yvonne Amskov.

Bygger selv robotten
Hvordan robotten med sikkerhed kommer til at fungere ved Vestforbrænding endnu ikke. Det store affaldsselskab har udbudt hele opgaven, men fast ligger det, at Vestforbrænding kommer til at konstruere anlægget, som skal ligge i Frederikssund.
”Vi har besøgt affaldsbehandlingsanlæg rundt om i Europa, der allerede i dag benytter robotteknologi, men ingen sorterer det på storskrald – så det er helt nyt. Men vi vurderer, med stor sikkerhed, at robotteknologien vil kunne innovere den danske affaldssektor,” fortæller kommunikationschef Per-Henrik Goosmann

Annonce

Halvdelen skal genanvendes
Vestforbrænding har blandt andet set på et robotsorteringsanlæg til byggeaffald i Holland og Finland har foretaget test med storskrald fra vores oplandskommunerne, hvilket gav så positive resultater, at Vestforbrænding tør tro på, at robotteknologien kan hjælpe med at sortere 50 procent af de 25.000 ton af det brændbare storskrald ud til genanvendelse.

Kommentarer
Top