Netop derfor skal strømmen vendes
debat Rødovre Lokal Nyt bragte den 16. januar en interessant artikel om stigningen i borgere med fremmed herkomst. Andelen er vokset fra 10,8 pct. til 14,9 pct. over de seneste ti år.

Det er bestemt berettiget at frygte parallelsamfund, integrationsproblemer i skole og daginstitutioner osv. Dagligdagen påvirkes, når antallet af udlændinge – særligt fra ikke-vestlige lande – stiger. Men indvandrerne behøver ikke nødvendigvis flytte sammen i ghettoer for at udgøre et problem.
En stigende udfordring udgøres af udlændinge, der flytter ind i villakvarterer og bogstaveligt talt ruller gardinerne for og melder sig ud af det lokale fællesskab man har på en vej. Jeg har endda set eksempler, hvor vinduer i ejendomme matteres delvist, så man ikke kan se ind ad ruderne efter at muslimske familier er flyttet ind.
Der er ganske enkelt en betydelig del af disse familier, der ikke vil have noget som helst at gøre med danskerne – også familier, der har været her i generationer.
Der er desværre ingen grund til at tro, at det ændrer sig. Det er derfor, vi er nødt til at vende strømmen. Danmark har i årevis været et land, hvor indvandrere er kommet til. Nu forsøger vi i Dansk Folkeparti at ændre betingelserne, så personer, der ikke længere har et beskyttelsesbehov i Danmark, bliver sendt tilbage til deres hjemland.
Alternativet hertil er, at indvandrere og efterkommere vil fylde stadigt mere i det danske samfund med de udfordringer, der hører hertil. Derfor er det vigtigt, at en stram politik over for asylsøgere og familiesammenførte følges op af kontante krav om, at man skal rejse hjem, når man ikke længere har behov for beskyttelse. Det er kun rimeligt over for det land, der har hjulpet i en tid, hvor man var i nød.

Kommentarer
Top