Annonce
Kommunen bygger bro til de unge
britt-jensen_013_070616.jpg
"Brobyggeren kan også hjælpe familierne med at danne sociale netværk og rådgive om samarbejde med institutionerne omkring den unge," fortæller Britt Jensen. Foto: Arkiv
Nyt projekt: Da for mange unge ender i en kriminel løbebane, har Rødovre kommune besluttet at ansætte en medarbejder, der skal være i øjenhøjde med de unge, til at forebygge kriminaliteten eller sætte en stopper for den.

Rødovre Kommune ønsker at flere af byens unge kommer på ret køl og holder sig på den rigtige side af loven. Derfor har Kommunalbestyrelsen i 2018 planlagt at afsætte 500.000 kroner til ansættelsen af en såkaldt ’brobygger’, der skal medvirke til at færre unge mistrives og ikke ender på den forkerte side af loven.
Brobyggeren skal blandt andet være opsøgende og udegående blandt børn og unge. Samtidig skal medarbejderen hjælpe med at gøre noget ved negativ social arv på et tidligt stadie i samarbejde med skoler og daginstitutioner.
”Vi har brug for at finde nye måder at nå unge mennesker og forebygge kriminalitet på. Udviklingen går stærkt og der er brug for andre tilgange og perspektiver til at nå unge og deres familier på. Og projektet koster en halv million koner årligt. Det er egentlig ikke et stort beløb, hvis vi når vores mål med brobyggeren,” siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Britt Jensen (S).
Rødovre Kommune har tidligere haft gademedarbejdere ansat, men i det nye projekt er det også planen, at brobyggeren skal have direkte adgang til forældrene.
”Brobyggeren skal især arbejde med kriminalitetsforebyggende indsatser blandt unge og deres familier. Det er især samarbejdet med de unges forældre, der kommer i centrum. Det er en anden tilgang, end vi tidligere har forsøgt – vi har haft gademedarbejdere før, men i dette projekt vil vi, i større udstrækning, inddrage og forpligte familien til at tage medansvar for den unges udvikling,” siger udvalgsformanden.

Vigtig hjælp
Målgruppen er primært unge imellem 13 til 21 år og Britt Jensen mener, at dette projekt vil kunne hjælpe mange unge.
”Jeg er overbevist om, at mange unge hjælpes. Projektet bliver fulgt tæt både administrativt og politisk. Hvis det viser sig, at metoderne ikke virker, så er det klart, der vil blive justeret på projektet undervejs,” oplyser hun.
Rødovre Kommune oplyser, at den kriminalitetsforebyggende indsats begynder til foråret 2018.

Pengene er afsat på kommunens budget i år og lige nu er den politiske behandling af forudsætningerne, formål og indsats i gang.

Kommentarer
Top