Annonce


Flere læger til Rødovre
laegecenter_001_281217_BP.jpg
Den 3. januar kunne man her i avisen læse, at nye Rødovreborgere ikke kunne få egen læge her i kommunen. Dette skyldes, at lægerne blandt andet, som en konsekvens af lægemangel på Vestegnen, har mange patienter fra andre kommuner. Foto: Brian Poulsen
debat Den 3. januar kunne man her i avisen læse, at nye Rødovreborgere ikke kunne få egen læge her i kommunen. Dette skyldes, at lægerne blandt andet, som en konsekvens af lægemangel på Vestegnen, har mange patienter fra andre kommuner.

Det kan være problematisk, når man ikke har adgang til en læge i sin hjemkommune. Det kan betyde, man har langt til lægen og samtidig er det ikke optimalt at have en læge, som ikke kender til de kommunale sundhedstilbud. Det nære sammenhængende sundhedsvæsen forudsætter et tæt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Dette vanskeliggøres, når man ikke har læge i sin hjemkommune.
Fremover skal de praktiserende læger overtage kontrollen med en del af opgaverne i forbindelse med diabetes 2 og KOL behandlingen. Det kommer til at ske i samarbejde med kommunerne og her vil det også være en fordel at have læge i egen kommune.
Vi skal derfor have løst problemet med lægemangel, så alle kan få læge i egen kommune, hvis de vel og mærke ønsker det. Dette skal, efter min opfattelse, dog ikke ske ved at røre ved det frie lægevalg og
sige ‘egne borgere først’, som det bliver foreslået. Folk kan have gode grunde til at have læge i en anden kommune end der, hvor man bor. Det kan være, at man ønsker at beholde sin læge fra før de flyttede til byen, det kan være, at lægens konsultation er tættere på en, selv om vedkommende holder til i nabokommunen med mere.

Svaret er flere læger
Helt overordnet vil det heller ikke hjælpe på den grundlæggende problemstilling, at der er kommuner, hvor der mangler læger, samt at vi bliver stadig flere mennesker i Regionen og dermed har et større behov for praktiserende læger.
Svaret er: flere læger i de kommuner, hvor der er ledige lægepraksisser og flere læger i de kommuner, hvor befolkningstallet stiger.
I Region Hovedstaden er man i fuld gang med at få løst problemet med lægemanglen blandt andet på Vestegnen. I Regionen har vi øget antallet af ydernumre/praksislægestillinger i forhold til befolkningens øgning, nemlig en ny stilling for hver cirka 1600 borgere, der er født i eller flyttet til Regionen. I den forbindelse skal det nævnes, at der den 1 oktober 2017 var tre disponerede ledige kapaciteter i Rødovre. Det lyder teknisk, men betyder blot, at det var muligt at have tre læger mere.
Jeg vil derfor foreslå at læger, kommune og region sammen ser på, hvordan vi kan få flere læger til Rødovre. Så er jeg sikker på, vi nok skal løse problemet, så alle de Rødovreborgere, der ønsker det, kan få en læge med praksis i Rødovre.

Annonce
Kommentarer
Top