Annonce

Det lysner i det fjerne for ny bro
Bro-over-Jyllingevej.jpg
Borgmester Erik Nielsen udtalte i 2013 til Lokal Nyt, han forventede, at broerne ville blive et kendetegn for området. Det kan broerne stadig blive. I hvert fald den i Rødovre. Det er nemlig langt fra sikkert, at der også er økonomi til en bro over Vestbanen i Brøndby. Foto: Visualisering
bro på vej En stor vandledning har i tre år forsinket opførslen af en ny bro over Jyllingevej, men 2018 kan meget vel blive året, hvor der kommer skub i projektet.
Fakta

Partnerskabet bag projektet består af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen.
Opførelsen af de to broer sker med økonomisk støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje.

Det er ikke altid, at projekter flasker sig, som man ønsker det. Det ved Naturstyrelsen om nogen. I 2014 havde befæstningsprojektet og kommunerne planer om at påbegynde opførelsen af to broer, der skulle forbinde Vestvolden, så gående og cyklister kunne bevæge sig ti kilometer uden at være tvunget til at standse for krydsende motortrafik. Den ene bro skulle placeres over Jyllingevej i Rødovre, mens den anden skulle op over Vestbanen i Brøndby, men her, fire år efter, lader broerne fortsat vente på sig.
Alt gik ellers efter planen i begyndelsen af 2015, men da Naturstyrelsen gik i jorden, opdagede de en stor vandledning, der satte opførslen på pause.
”Vandledningen er alt for dyr at flytte. Derfor var vi nødt til projektere på ny,” fortæller Ole Ejlskov Jensen, der er førstfuldmægtig og chefkonsulent i Naturstyrelsen.
Efter flere års drøftelser er det blevet besluttet at broen i stedet sideforskydes. Det betyder, at vandledningen ikke længere bliver et problem. Til gengæld skal broen ligge oven på to stærkstrøms-
kabler, men, i modsætning til vandledningen, er det ikke et problem, der forhindrer, at den nye bro kan komme på plads.
”Det er blevet besluttet, at det ene kabel skal flyttes. Der er ingen tidsplan for kabelflytningen, men vi forventer, det bliver flyttet i slutningen af 2018, så vi kan komme i gang med projektet,” siger Ole Ejlskov Jensen.

Slunken pengekasse
Den kommende bro bliver hele 212 meter lang og vil få en svag stigningsprocent, så cyklister og rulleskøjte-løbere let og elegant kan komme over vejen.
Broelementerne til broen over Jyllingevej er allerede producerede og har siden 2015 ligget på et lager i Polen. Broprojekterne i Rødovre og Brøndby er finansieret af befæstningsprojektet og alene broen over Jyllingevej koster i omegnen af 20 millioner kroner. De mange års forsinkelser har, udover den manglende bro, været en omkostningstung affære og det kan gå ud over den planlagte bro i Brøndby.
”Forsinkelserne har medført fordyrelser i projektet og derfor vil vi gøre kassen op, når broen i Rødovre står færdig for at se om der forhåbentlig stadig er penge til en bro i Brøndby,” siger Ole Ejlskov Jensen.

Annonce
Kommentarer
Top