Socialdemokratiet får ikke flertal i Økonomiudvalget
kommunalvalg_2017_040_221117_BP.jpg

Vinderne af valget 2017 vil ikke give viceborgmesterposten til en anden DF' er end Niels Spittau. Istedet vælges nu en ny viceborgmester.

Niels Spittau (O) bliver viceborgmester i Rødovre. her ses han med borgmester Erik Nielsen på valgaftenen.
Politik Man skal holde sine venner tæt og sine fjender endnu tættere. Rødovres borgmester afviser dog, at det gamle mundheld har spillet ind i fordelingen af de vigtigste poster på rådhuset, hvor de to yderste fløje har fået hver deres viceborgmester.

Man skal kende stabiliteten i en kommune på, hvor bredt der samarbejdes. Selvom Socialdemokratiet med den knusende valgsejr tilbageerobrede det absolutte flertal i kommunalbestyrelsen, har partiet valgt at fordele posterne i de forskellige udvalg mellem mange partier.
Bedst eksemplificeret ved, at det er Dansk Folkepartis Niels Spittau, der er første viceborgmester og Enhedslistens Peter Mikkelsen, der er anden viceborgmester.
En konstituering fra det yderste højre til det yderste venstre, der ville være svært tænkelig mange andre steder i landet.
”Men det handler om Rødovres bedste og at sikre trygheden i vores bys udvikling, så vi skal arbejde så bredt som muligt,” understreger borgmester Erik Nielsen (S).
Han mener, at det bedste hold til at stå i spidsen for byens udvikling, skal sammensættes bredt.
”Det har været vigtigt at få mange af de andre partier med ind, og også imødekomme vigtigheden af både at få nye øjne på et par områder, men også fastholde erfaringen og dygtigheden,” forklarer Erik Nielsen.

Alle skal høres
”Det vigtige for mig er, at Socialdemokratiet ikke har flertal alene i det vigtige økonomiudvalg. Det sikrer, at alle bliver hørt og har indflydelse, og når partierne samtidig er de samme, som de sidste fire år, så sikrer det stabilitet og godt arbejdsmiljø,” understreger Erik Nielsen, der altså ikke har fundet plads til De Konservative i Økonomiudvalget under konstitueringen.
”Det er ikke stemmetal, der afgør, hvem der får pladser i udvalgene. Jeg har fået dobbelt så mange stemmer alene, som hele Det Konservative Folkeparti, så vælgerne i Rødovre er med alle de andre partier og den brede konstituering godt repræsenteret i det daglige politiske arbejde. Vi lytter altid til hvad alle partier siger i kommunalbestyrelsessalen, og det hælder også De Konservative, som nu har øvet sig i at få indflydelse i de sidste fire år, så vi lytter også til dem,” siger Erik Nielsen. De konservative har fået pladser i fire store udvalg, men ville gerne, som det næststørste parti have været med i Økonomiudvalget.
”Vi er som de eneste ikke blevet inviteret med i noget. Venstre har tilsyneladende fundet det rimeligt, at tage den plads i Økonomiudvalget, der var tiltænkt os. Det er meget ærgerligt at det er lykkedes borgmesteren at splitte det mangeårige VK-samarbejde,” udtaler Kim Drejer Nielsen kort.