Annonce

Rødovre er værd at kæmpe for
Portrætfoto.jpg
Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget (A)
debat Her op til valget peger flere undersøgelser på, at arbejdsbyrden for kommunalpolitikere er steget markant gennem årene. Samtidig bliver stadig flere politikere udsat for chikane i form af for eksempel tilråb, trusler, vold og hærværk. Den enkelte politiker kan naturligvis slippe for al dette ved at lade være med at stille op til valg. Overordnet set er det dog et demokratisk problem.

Jeg har valgt at stille op til kommunalvalget i Rødovre for fjerde gang.
For mig er der ingen tvivl om, at Rødovre er værd at kæmpe for. Rødovre er en god kommune med mange muligheder. Som medlem af Kommunalbestyrelsen de seneste 12 år har jeg haft mulighed for at præge udviklingen i Rødovre.
Jeg glæder mig over vores mange idrætsforeninger, vores nye moderne dagtilbud, vores store IT-satsning i folkeskolerne med computere til alle elever fra og med 4. klasse og vores velbesøgte sundhedscenter.

Skolernes faglighed
Hvis jeg vælges til kommunalbestyrelsen igen, vil jeg kæmpe for, at Rødovre fortsat er en god kommune for alle borgere. Både de, som har brug for en støttende hånd og de mange, som blot nyder Rødovres mange tilbud.
Vores veje og grønne områder skal have et løft. Og vi skal reducere hastigheden på vejene. Samtidig skal vi sikre det nødven-
dige antal ældreboliger og plejehjemspladser samt skaffe boliger til vore
unge. Vi skal styrke skolernes faglighed. Det skal blandt andet ske ved flere linjefagsuddannede lærere, mindre brug af vikarer og indførelse af et nyt fag ”Teknologi og innovation”, der skal ruste vores børn til fremtiden.
Desuden skal vi have mere sikre skoleveje og bekæmpe al form for mobning. Vi skal bruge flere penge på vores dagtilbud.
Pengene skal gå til flere pædagoger og mindre alenetid. Vi skal have veluddannede medarbejdere og få børn pr. voksen. Vores SFO´er, byggelegepladser og klubber skal fortsat være et attraktivt tilbud, så børn og unge i Rødovre har et trygt og stimulerende sted at mødes efter skoletid.
Som medlem af kommunalbestyrelsen vil jeg fortsat være garant for et bredt politisk samarbejde med inddragelse af brugere og borgere.

Annonce

 

Kommentarer
Top