Hvem skal bestemme over dit sygehus og dit arbejde
sophie-haestorp_035_100517_BP-1.jpg
Regionsformanden var for nylig i praktik på Lokal Nyt. Nu opfordrer hun alle til at stemme til regionsvalget. Foto: Arkiv
HUSK AT STEMME TIL REGIONSVALGET: Når selv de regionale medier ikke gider beskæftige sig med regionsvalget er det svært at minde borgerne om, hvor vigtige beslutninger om alt fra gode arbejdspladser til hospitalsvæsen, der egentlig træffes i regionerne.

Det er ikke hver dag man ender med at interviewe en af sine tidligere praktikanter, men det er alligevel tilfældet med Sophie Hæstorp Andersen, der, som formand for Region Hovedstaden, var en dag i praktik som journalist på Rødovre Lokal Nyt.
For at få en forståelse for de spørgsmål, der berører borgerne mest.
Desværre har borgerne, når det er valg, ikke den helt store forståelse for, hvorfor regionerne er så vigtige, som praktikanten synes. Ja faktisk, indrømmer hun direkte adspurgt, at det godt kan være frustrerende, at alle medier konsekvent kalder regionsvalget for det glemte valg.
“Men selvom valget til regionsrådet ofte står i skyggen af kommunalvalget, har regionsrådsvalget afgørende betydning for vores hverdag. Alt det, som betyder noget for os og alt det, der danner rammen om det gode liv. Gode arbejdspladser, en stærk offentlig transport og måske vigtigst af alt: Vores sundhedsvæsen,” understreger Sophie Hæstorp Andersen.
Hun er ikke i tvivl om, at det er vigtigt at søge indflydelse på regionsrådet.
“Det er vigtigt at stemme for at få indflydelse. Når man stemmer til regionsvalget, så er det blandt andet vores trafik og sundhedsvæsen, vi stemmer om. Hvordan sikrer vi et sundhedsvæsen for alle, hvor det ikke er ens økonomi eller baggrund, der afgør, om man kan få hurtig behandling,” spørger hun retorisk og fortsætter spørgerækken:
“Hvordan sikrer vi lige god behandling af de mennesker, der lever med en fysisk eller psykisk sygdom? Og hvordan får vi bundet busser, tog og letbaner sammen på en smart måde,
så hovedstadsområdet ikke sander til i trængsel?”

Hvad skal regionsrådet beslutte i løbet af de næste år, som direkte påvirker borgerne i Rødovre?
“Vi skal f.eks tage stilling til, hvordan vi kan sikre, der er nok læger til alle, hvis man bliver syg. Vi skal også drøfte, hvordan vi kan mindske travlheden på vores fødeafdelinger – skal det være med brug af private fødeklinikker eller ved, at vi sikrer de rigtige ressourcer til at udvikle de fødesteder, vi har i dag? Og så skal vi sikre større sammenhæng, når man f.eks er lungepatient eller kræftpatient og bliver undersøgt og behandlet flere forskellige steder. Jeg ønsker et mere menneskeligt og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi ikke bare ser patienter som diagnoser, men tager udgangspunkt i det enkelte menneske,” siger regionsformanden og tilføjer:
“Udover det, så skal vi have bygget den nye let-
bane i Ring 3, der vil blive et kæmpe potentiale for flere arbejdspladser og boliger på Vestegnen. Ligesom dengang S-togene kom til.”

Annonce

Hvilke store sager er der politisk slagsmål om i regionsrådet i denne tid?
“Vores nye IT-system Sundhedsplatformen møder hård kritik, men alle partier, undtagen Dansk Folkeparti, har stemt for det, så jeg vil ikke sige, der er tale om et politisk slagsmål,” siger hun og får alligevel sneget lidt partipolitik ind.
Vi bliver flere ældre. Heldigvis kan vi behandle flere. Samtidig bliver medicinen dyrere. Derfor vil vi fortsat stå med store udfordringer i forhold til at få økonomien til at hænge sammen og prioritere det rigtige,” forklarer hun.

Alle siger hospitalerne, når de hører ordet regionsvalg – men hvad handler valget OGSÅ om?
“Sundhed i bredeste forstand er regionens kerneopgave, men trafik, miljø, regional udvikling betyder også meget. Frem mod år 2030 kan vi forvente at blive næsten 200.000 flere indbyggere i Region Hovedstaden og det vil selvfølgelig også sætte sit præg på trafikken. Hvis vi ikke får overbevist Folketinget om, at der er behov for flere investeringer i infrastrukturen i hovedstaden, så vil vi i år 2025 bruge 18,4 mio. timer på at holde i kø på vejene. Timer, der kunne være brugt sammen med familien, med venner eller på arbejdspladsen. En anden stor udfordring er manglen på faglært arbejdskraft. Det betyder, at virksomhederne i Rødovre får sværere ved at rekruttere de rette hænder.”

Kommentarer
Top