DF: Interesse skal give indflydelse
Sankt_Hans_Rådhusplænen_230617_IN-26-of-37.jpg

Står det til Dansk Folkeparti, skal borgerne kunne komme med i politiske underudvalg, hvis de har en brandvarm idé

Står det til Dansk Folkeparti, skal borgerne kunne komme med i politiske underudvalg, hvis de har en brandvarm idé
Kv17 Dansk Folkeparti vil forny den politiske kultur, så det bliver nemmere for borgere og virksomheder at få indflydelse på deres hverdag. ”Men det er der ikke noget nyt i,” siger borgmesteren.

 

Selvom der både er styr på økonomi og byudvikling drømmer Dansk Folkeparti om at ændre den måde beslutninger bliver truffet på rådhuset.

”Samfundet udvikler sig hele tiden, men måden vi kommer med forslag på, og behandler forslag på rådhuset har ikke ændret sig i årtier. Tiden er kommet til, at vi fokuserer meget mere på borgerinddragelse og lytter til virksomhedernes interesser og belønner politisk engagement,” siger Niels Spittau (O).

Han foreslår helt konkret, at Rødovre Kommune lytter til Kommunernes Landsforening om at benytte såkaldte 17/4 udvalg, der skal sikre, at seriøse forslag bliver behandlet seriøst.

”Hvis en borger eller virksomhed har en god idé til et forslag, og der samtidig er repræsentanter fra to partier, der bakker op, skal vi nedsætte et udvalg, der arbejder videre med idéen. Her kan borgeren eller virksomheden eventuelt indgå, så vi begynder at værdsætte engagement som et aktiv for kommunen,” understreger Niels Spittau.

 

Giver ikke mere inddragelse

Rødovre borgmester Erik Nielsen (A) synes ikke, det er et banebrydende forslag.

”Man har altid kunne nedsætte de her typer underudvalg. Nu er forslaget så, at man bruger det mere strategisk, og det er der nogle kommuner som har forsøgt med skiftende succes, da man risikerer at tage brodden og slagkraften ud af de andre udvalg, man allerede har,” siger Erik Nielsen.

Man skal være klar på, hvad man vil med sådan et udvalg, så det ikke bare bliver et pseudoudvalg uden reel indflydelse, mener han.

”Hvis man skal nedsætte et udvalg, så skal kommunalbestyrelsen beslutte det hver gang. Vi har i  erhvervsforeningen tit drøftelser om de vigtige ting, og jævnligt møder med erhvervslivet. På samme måde kommer politikerne i Rødovre ofte rundt og ser forholdene i vores virksomheder, og jeg spørger selv meget ind til de områder, hvor vi kan lære af- eller hjælpe virksomhederne,” understreger Erik Nielsen, der hellere vil give mere borgerinddragelse ved at sænke antallet af underskrifter, man skal samle ind for at få sendt et borgerdrevent forslag til afstemning i kommunalbestyrelsen.

Dansk Folkeparti fastholder dog vigtigheden af at forny den politiske kultur.

”Forvaltningen gør et godt stykke arbejde i dag, men det politiske system og samarbejdet med forvaltningen trænger til fornyelse, og her kan virksomheder og private bidrage med nye samarbejdsformer. Vores forslag er en måde at inddrage de relevante parter og eksperter tidligt i forløbet, så vi får nogle meget mere borgernære forslag at arbejde med,” siger Niels Spittau.