Danmarksmestre i demokrati
boernedemokrati_001_241117.jpg
Børnedemokraterne Hadi Al-ani, Mina Sahin og Khalila Said (fra venstre) viser stolt beviset på, at de er med til at skrive demokratisk historie i Danmark. Foto: Tina Damidaviciute
prisvinder Når 1200 ildsjæle rejser sig og klapper af ens bedrifter, behøver man ikke længere at klappe sig selv på skulderen. Alligevel er det præcis, hvad Hadi Al-ani, Mina Sahin og Khalila Said kan gøre efter at have været med til at udvikle børnedemokratiet i Rødovre så godt, at KAB belønnede dem med boligselskabernes fornemmeste pris for bedste demokratiske projekt.
Fakta

Team Børnedemokrati i Rødovre består af fem børnedemokrater - Feride, Hadi, Khalila, Sami og Mina . Samt formanden for afdelingsbestyrelsen (Klaus Lind Bentsen), ejendomslederen (Søren Lillevang) og leder af klubben/SFO’en på den lokale skole/Hendriksholms skole (Per Bent Andersen). De er alle de aktive parter i børnedemokratiet i AKB, Ved Milestedet.

I årtier har vi brystet os af beboerdemokratiet i vores mange boligafdelinger, men i virkeligheden mangler vi at få børnene på banen.
Den klarer initiativet ‘Børnedemokrati i Rødovre, der netop har vundet KABs pris for bedste demokratiske projekt til gengæld.
Her har boligafdelingen ’Ved Milestedet’ i AKB, Rødovre bygget videre på den altid visionære interesse for at inddrage flest muligt i beslutningerne, ved at give reel magt til seks aktive børnedemokrater.
De har, som man tidligere har kunne læse her i Lokal Nyt, været med til at indrette legepladser på børnenes egne præmisser.
“Det er børnene, der skal lege på dem og vi kan se, de ønsker nogle helt andre ting, end vi gamle går og tror, er verdens bedste idé,” siger formand for boligafdelingen, Klaus Bentsen.
Legepladserne er hærværksfri og flere børn end normalt leger på dem.
Succesen fortsætter dog.
Idag arbejder de unge børnedemokrater videre med at få omdannet det lille skovområde bag multiboldbanen til en natursti med shelter, bålplads og svævebane.
“Vi ville gerne have haft svævebanen med her fra start, men der er nogle ting med nogle fredede træer, som gør det svært, så det bliver nok op til de børnedemokrater, der overtager efter os, at få det igennem,” siger Hadi Al-ani, der er stolt af, hvad de i børnegruppen har fået udført.
“Det er også lidt sjovt, at andre boligafdelinger skal lære af os, at vi er blevet gode til at holde oplæg og fortælle, hvordan man kommer fra drøm til virkelighed og får indflydelse,” tilføjer Mina Sahin med henvisning til, at boligafdelinger i andre byer i Danmark har vist interesse for projektet.
En bevilling fra Velux-fonden har gjort det muligt at arbejde med at udbrede projekt-modellen.
“Det er vi meget stolte af, men også meget forsigtige med at råbe op om, før der kommer resultater, der kan ses,” understreger projektmedarbejder, Stine Konradi.

Demokrati for fremtiden
Til gengæld er ejendomslederen Søren Lillevang ikke bange for at sige noget om den lokale succes.
“Vi kan se, at de snakker mere sammen de her familier imellem, men også med andre familier og vi, som personale, har fået et kendskab til familierne, som vi ellers ikke ville have fået. Det kan kun smitte positivt af også langt ud i fremtiden, når vi skal sikre udviklingen i vores boligområder. Derfor er det så vigtigt, vi har forankret børnedemokratiprojektet i den daglige drift,” siger han.
“Det har været rigtig fedt at være med til at tage beslutninger, som rent faktisk betød noget. Vi får ikke bare lov at sige
vores mening, vi bliver også hørt,” siger børnedemokraten Khalila Said, der blev en smule rørt, da hele salen på 1200 gæster havde stemt børnedemokraterne ind på førstepladsen, hvorefter de rejste sig og klappede.
“Projekt børnedemokrati får prisen, fordi det er et visionært initiativ, som er med til at binde lokalområdet sammen. Men det er også et initiativ, som rækker langt ud over boligafdelingens egen matrikel. Det skaber bånd på tværs af landet,” sagde Kjeld Poulsen, formand for KAB, ved prisoverrækkelsen.

Kommentarer
Top