Annonce

Bruger flere penge på børn
børnefestival_2017-CV-45.jpg

BUPL er bekymrede for Rødovres besparelser på småbørnsområdet.

Der er blevet tilført mange ekstra penge til at hæve serviceniveauet på børneområdet i Rødovre de sidste 12 år.
Serviceniveau På trods af finanskrise og stramme år i kommunernes budgetter, har Rødovre brugt 4,3 millioner kroner ekstra til at forbedre dagtilbuddene siden 2006.

Det er med statistikker som med tabeller i fodbold. De viser det meste, men skjuler det væsentligste. Sådan er det også med opgørelsen over den lokale drift af dagtilbud i Rødovre Kommune.

Det er nemlig ikke nemt at se, hvorvidt vi i Rødovre Kommune bruger flere eller færre penge på dagtilbudsområdet.

Annonce

Derfor har Ressource- og Serviceforvaltningen nu lavet en samlet opgørelse, der viser, hvilke ekstra penge der er blevet givet, og hvilke besparelser som har fundet sted i de enkelte år. Perioden dækker fra 2006 til og med Budget 2018. Der er medtaget alle beløb over 100.000 kr. og det er værd at bemærke, at i Rødovre er der en tildelingsmodel til dagtilbud som betyder, at der automatisk bliver tilført ekstra penge, når der er stigende børnetal.

”Og det modsatte, når der er færre børn,” understreger formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Opgørelsen viser, at der er tilført flere penge til byens dagtilbud, som har direkte betydning for serviceniveauet, altså det vi populært måler som antal børn pr. medarbejder. Det fremgår af opgørelsen, at der i perioden fra 2006 til og med 2018 er tilført 4,3 mio. kr. ekstra til forbedring af serviceniveauet. “Det er jeg rigtig glad for i en periode, hvor vi har været gennem en finanskrise med smalhals i de offentlige budgetter,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen og tilføjer:

“Det er en positiv udvikling, som mange kommuner ikke vil kunne præstere.”

Selvom der altså nu én gang for alle er slået en tyk sort streg under det faktum, at der er blevet tilført ekstra midler til børneområdet, har pædagogernes fællestillidsmand, Lena Grønsund, på Facebook efterlyst perspektivering på den nye opgørelse. 

Når du taler med pædagogerne, ved du, at arbejdet i vores institutioner er blevet meget anderledes. Der er mange krav, specielt udefra, vi har mange flere børn og unge der kræver noget helt særligt. Mange forældre der har andre krav til os, og mange andre opgaver,” skriver hun og fortsætter. 

“Det kræver alt sammen tid, og resourcer. Så midlerne slår ikke til på sammen måde, som de gjorde for 12 år siden.”

Den observation er udvalgsformanden enig i. 

“Området kan med fordel tilføres flere penge. Det ændrer dog ikke ved, at det er rart at få dokumenteret, at der rent faktisk er tilført flere midler til dagtilbud,” understreger han. 

Kommentarer
Top