Annonce


Rødovre har brug for en ny politisk kultur
kulturnatten2016_058_090916.jpg
Rødovre Kommune skal være mere eksperimenterende. Kommunalpolitikere skal ud til folket og folket skal ind i kommunalbestyrelsessalen, mener Alternativets forkvinde Solveig Bentsen. Nu vil hun gøre det dobbelt så nemt at blive hørt som almindelig borger gennem Borgerdrevne Forslag. Foto: Arkiv
debat Selvom valgdeltagelsen til folketingsvalget og kommunevalget generelt ligger på et højt niveau, er der stadig åbenlyse udfordringer i den nuværende politiske kultur. Derfor har Rødovre også brug for en ny.

Vælgernes tillid til de folkevalgte er på et historisk lavt niveau, medlemstallene i de politiske partier falder og falder, så afstanden mellem folkevalgte og befolkningen bliver større og større.
Jeg tror, dette skyldes en politisk og mediemæssig kultur, hvor mudderkastning, taktik og mediespin fylder alt for meget. Også her i Rødovre
Politikernes lave troværdighed og mediernes tendens til at udlægge politik, som et taktisk spil, skader borgernes lyst til at deltage i politik, hvilket begrænser mulighederne for at løse samfundets reelle udfordringer.
Hvis vi skal gennemføre de tiltag, der er nødven-
dige for at lave en bæredygtig omstilling, har vi brug for befolkningens opbakning og tro på, at deltagelse og engagement i politik nytter.

Mere involvering
Som forperson for Alternativet, men især som borger, mor, farmor og vælger i Rødovre, drømmer jeg om en dynamisk og involverende politisk kultur her i Rødovre.
En kultur som kan bygge en demokratisk bro mellem os alle her i Rødovre og de folkevalgte. Jeg ønsker mig inderligt, at det skal være attraktivt og muligt at involvere sig i politik.
I Alternativet mener vi, det skal være åbenlyst, at det nytter noget at være aktiv borger og at vi alle, gennem engagement, kan være med til at skabe løsninger for kommunen. Det er jo ikke, fordi vi i Rødovre ikke har aktive borgere.
Vi har et meget højt niveau af deltagelse i den fjerde sektor af frivillige i forskellige organisationer, udvalg samt vores kultur og idrætsklubber.
Derfor tænker jeg, at det er på det politiske plan, den enkelte vælger fra.
Det kan der være flere grunde til, lige fra at det ikke nytter noget, til at vi i Rødovre faktisk er godt tilfredse med de beslutninger vores politikere tager.

Annonce

Mere end god opførsel
Den nye politiske kultur, som Alternativet bygger på, handler ikke kun om at vi skal tale pænt og rosende til og om alt og alle.
Det er heller ikke et forsøg på at kortslutte det repræsentative demokrati. Tværtimod, det et forsøg på at styrke demokratiet.
Fra starten har det været en måde at se demokratiet på. Ny politisk kultur får det værdiskabende til at vokse, imens vi bliver klogere på det, vi ser som kan være problemfyldt. Altså en ny og mere menneskelig og resultatskabende måde at samarbejde på.
Derfor vil jeg gerne gå forrest og fremme en politisk kultur i Rødovre med fokus på åbenhed og gennemsigtighed. Eksempelvis er en gennemskuelig offentlig administration nødvendig, hvis man, som borger, skal kunne tage stilling til en sag.
Ærlighed frem for alt
Vi kan alle begå fejl. Derfor er det vigtigt med en åben og ærlig kommunikation.
En mere lyttende og mere involverende kultur. En kultur som skal være nemmere for alle at deltage i, også selvom man ikke har tid eller lyst til at indgå i partipolitisk arbejde og hvor borgerne får præsenteret de politiske mellemregninger og ikke blot resultaterne.

Nemmere at blive hørt
Rødovres borgerdrevne forslag bør derfor have et lavere tilslutningstal, hvis de skal have reel mulighed for at blive bragt videre. Politikerne skal give udtryk for, at de tror på idéen om borgerdreven forslag som en værdig og demokratisk nødvendighed for udviklingen i kommunen.
Og så synes vi ærlig talt, at en kommune som vores bør have live-streaming af møder i kommunalbestyrelsen, så borgerne kan følge med i de vigtige sager på Internettet.

Top