Radikale Venstre og Liberal Alliance blev ikke inviteret til skoledebat
valgmoede-nyagerskole_087_061017_RED.jpg
Den 6. oktober blev der afholdt prøvevalg på Nyager Skole for de ældre elever. Til valget havde skolen inviteret særligt udvalgte repræsentanter fra nogle, men ikke alle de lokale partier, som stiller op til det kommende kommunalvalg. Foto: Red.
debat Den 6. oktober blev der afholdt prøvevalg på Nyager Skole for de ældre elever. Til valget havde skolen inviteret særligt udvalgte repræsentanter fra nogle, men ikke alle de lokale partier, som stiller op til det kommende kommunalvalg.

Radikale Venstre blev fravalgt trods 112 års eksistens og tidligere repræsentation i kommunalbestyrelsen i vores kommune. I lighed med Liberal alliance som i dag er et regeringsparti med seks ministerposter herunder posterne som udenrigsminister samt økonomi- og indenrigsminister. Og to partier, der er kendt for deres markante skolepolitik.
Til prøvevalget fik eleverne efter sigende mulighed for en afstemning, hvor de skulle angive hvilket parti de ville stemme på ved arrangementets start. En afstemning som blev gentaget efter at de særligt udvalgte havde haft debat og mulighed for at fremføre deres synspunkter.
Debatten flyttede angiveligt nogle stemmer, men vel næppe til partier som ikke havde mulighed for at komme til orde.
Der er i sagens natur nogle år til at eleverne selv får mulighed for at stemme. Men det er skolens opgave at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Det gøres vel næppe ved at udelukke særlige partier og holdninger også selvom de i dag ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. I særdeleshed når partierne både nationalt og regionalt har betydning og er en del af vores fælles demokrati.

Top