Annonce

Mission ROG bygges på kvalitet
ROG_010_171017_BP.jpg
Gymnastik er super godt for motorikken. Men sporten kan også apellere til konkurrendelen, så man bruger sin efterårsferie på en gymnastikskole. Foto: Brian Poulsen
Gymnastik ROGs nye bestyrelse bygger klubben på kvalitet og det har været en succes. I dag er de største udfordringer positive, nemlig mangel på kapacitet og trænere til de mange på ventelisten.
Fakta

Navn:
Rødovre og Omegens Gymnastikforening

Formand:
Tine Høeg Madsen

Sted:
Rødovrehallen, hal 4

Hvornår:
Hver dag

Kontakt:
Se mere på www.rog.dk

I 2012 var ROG uden bestyrelse og klubben var nærmest på vej mod lukning.
”Det kunne jeg slet ikke have,” siger den 26-årige formand Tine Høeg Madsen, der netop var hjemvendt til Rødovre efter et år på højskole. Dengang var hun 20 år, og havde allerede dengang ROG i blodet.
”Jeg tænkte, klubben kan da ikke gå ned, så vi fik oprettet en bestyrelse med en masse nye. I starten brugte vi mange kræfter bare til driften. Men vi er blevet flere frivillige ledere, vi har fået bedre faciliteter og dygtigere trænere. På den måde er vi vokset stille og roligt, så vi i dag har helt nye udfordringer,” siger hun og beskriver dem.
”Vi har desværre en del på venteliste på grund af manglende kapacitet, men også fordi vi mangler trænere. Vi starter ikke et hold uden trænere.”
Hun fremhæver kvalitet som basis for klubbens succes.
”Kvaliteten er blevet bedre generelt både med hensyn til faciliteter og trænere. Det, tror jeg, gør, vi er blevet bedre til fastholdelse af medlemmerne og har givet ROG et godt ry, som betyder, flere vælger gymnastik til deres børn.”

Favner bredt
Den nye bestyrelse forsøger også at leve op til klubbens motto, der stammer tilbage fra 1924: Fællesskab og sammenhold.”
”Vi vil gerne være en forening for alle. Vi har jo hold til alle aldre fra 1½ år til de ældste motionister, vi har hold til bredde og for eliten. Desuden har vi A-holdet, som er et hold for autister og så har vi et hold for børn, der har det motorisk svært. Det hedder leg og spring med udvikling af motorik og balance, hvilket viser hvor bredt vi favner.”
”For at man ikke bare hører til et hold, men i stedet til i klubben, forsøger vi os med flere events og sociale arrangementer. Der er også arrangementer kun for trænere, så de lærer hinanden at kende på tværs af holdene,” fortæller Tine Høeg Madsen. Hun fortsætter:
”Vi er ved at ruste os til fremtiden, så vi er i gang med at udarbejde: ’vision og mission for ROG’, som vi kalder det. Det går ud på, at vi skal være en klub for alle, man skal være en del af et fællesskab, så man mærker, man er en del af forening. Det kan gøres via fælles arrangementer som juletræsfest, sommerhop, vores store forårsopvisning i Rødovrehallen og ture. Men også at alle bærer ROG logoet på brystet. Det giver samhørighed og klubfølelse.”
ROG vil gøre en forskel
Selvom ROG mangler en hal for at imødekomme efterspørgslen og det samtidig kniber med at få uddannet nok trænere, så arbejdes der stadig på at blive endnu mere kendt i Rødovre.
”Vi viser os til Sjov Lørdag, Kulturnat og er generelt mere synlige, for vi vil gerne være en større del af lokalsamfundet. Vi er også ude med motoriske forløb i børnehaver og har et samarbejde med dagplejen. Det er med til, at vi kan gøre en forskel,” fortæller formand Tine Høeg Madsen. Hun fortsætter:
”Gymnastik er en god grundsten for det rent motoriske. Det er jo sådan, at 17 procent af de elever, der startede i skole i august er motorisk bagefter. Det kræver kun lidt hjælp og guidning, så er de på niveau med alle de andre. På den måde giver vi nogle redskaber, så de er motorisk bliver aldersrelateret,” slutter Tine Høeg Madsen.

Annonce

Formand Tine Høeg Madsen bruger sin efterårsferie med Rødovrehallen, hvor ROG har gymnastikskole det meste af ugen.

Kommentarer
Top