“Lokalplaner burde laves som pixibøger”
islevdalvej_008_021017_BP.jpg
Kommunen skal blive bedre til at informere om lokalplaner og samtidig gøre lokalplanens indhold lettere at forholde sig til. Det mener Anders Torm Nielsen, der netop har været engageret med høringssvar til 'Lokalplan 142' om Islevs Erhvervskvarter. Foto: Brian Poulsen
lokalplaner Paragraffer, servitutter og bekendtgørelser. Lokalplaner er sjældent hyggelig godnat-læsning og Islevborger Anders Torm Nielsen opfordrer nu kommunen til at gøre lokalplanerne lettere at forstå, så ’almindelige’ borgere også kan tyde, hvad der sker i deres lokalområde.

I det nordlige Islev, på den stille villavej Brandstrupvej, bor den 56-årige bankrådgiver Anders Torm Nielsen sammen med sin familie. Han bor lige på den anden side af det lokalplansområde, som Rødovre Kommune kalder ’Islevdal Erhvervskvarter’ og som netop har været i 10 ugers høring.
Rødovre Kommune vil med den kommende lokalplan give mulighed for fremtidig udvikling i det store erhvervskvarter, der i forbindelse med den kommende letbane bliver stationsnært og dermed et oplagt og mere attraktivt område for virksomheder.
Anders Torm Nielsen er formand for den lokale grundejerforening og han var ikke bekendt med hverken borgermøde eller kommunens lokalplan, før en nabo gjorde ham opmærksom på kommunens moppedreng af en lokal
plan.
I en note på side 38 opdagede han, at der kan etableres intern vejforbindelse inde i erhvervs-
kvarteret fra Krondalvej til Brandstrupvej. Som beboer på Brandstrupvej er Anders Torm Nielsen gerne den mulige vejforbindelse foruden, da han er bekymret for de gener en øget person- og lastbiltrafik vil betyde for området og sikkerheden på vejen.
Han har derfor indsendt et høringssvar og fremlagt alternative løsninger til kommunen. Et hørings-
svar som 87 naboer på Brandstrupvej har skrevet under på.

De fleste står af
Det er dog ikke kun den mulige vej, der har fået Anders Torm Nielsen til at reagere. Faktisk synes han, at lokalplanen indeholder en lang række gode elementer. Det er mere måden lokalplanens opbygning og kommunens måde at kommunikere den ud på, der får ham til at opfordre Rødovre Kommune til at ændre praksis.
”Jeg er ikke i tvivl om, at Rødovre Kommune har fulgt loven, men når der er elementer i en lokal- plan som sendes i høring, som har stor betydning for beboere i et området, så bør der tydeligere gøres opmærksom på dette,” fortæller Anders Torm Nielsen. Han fortsætter:
”Vi naboer har fået besked i vores e-Boks om at der er en høring, men det er jo ikke alle, som i en travl hverdag med arbejde, børn som hentes i institution, orker at sætte sig i det materiale de henvises til i deres e-Boks. Lokalplansforslaget er sammen med miljøscreeningen og tillæg til kommuneplanen på i alt 113 sider. Derfor er der rigtig mange som ’står af’ inden de når om på side 38,” siger formanden for grundejerforeningen, der opfordrer kommunen til at forenkle hele formidlingsprocessen.
”Måske burde lokalplanerne laves som en slags pixibøger, så de er nemmere at forstå,” foreslår han med et smil på læben.

Annonce

Åben for nye idéer
Tidligere har Rødovre Kommune udarbejdet pjecer, der i et let læseligt sprog oplyste borgerne om igangværende lokalplanshøringer. Borgmester Erik Nielsen vil ikke udelukke, at den løsning eller en helt anden kan komme på tale igen.
”Vi vil gerne være med til at gøre det simplere og lettere at forstå kommunens lokalplaner, men det er svært at komme uden om ’lokalplanssprog’, når vi som myndighed sender lokalplaner i høring. Der er skabeloner vi skal følge, men det betyder jo ikke, at vi ikke kan gøre mere,” siger borgmesteren, der gerne vil kigge på løsninger, der gør det lettere at tygge sig i gennem en lokalplan og samtidig kan få flere borgere til at deltage med høringssvar.
“Der er intet der forhindrer, at vi afprøver nye ting, når det handler om lokalplaner, der har stor interesse for borgerne. En form for pixi-udgave er måske ikke en dårlig idé. Det kunne også være at vi skulle sende en SMS til borgerne i de berørte lokalplansområder, når vi sendte en lokalplan i høring,” siger Erik Nielsen, der nu vil undersøge nærmere, hvordan kommunen kan gøre Lokalplanerne lettere at blive kloge på.

Kommentarer
Top