Ikke flere penge til sporten
WEB_Idrætspolitisk-valgmøde.jpg
Fra venstre ses Solveig Bentsen (Å), Martin Møland Nielsen (B), Jan Kongebro (A), Chris Lassen Jensen (C), Kim Hammer (O), Kenneth Rasmussen (F), Peter Mikkelsen (Ø) og Erik Rico Hansen (I). Foto: Red.
Foreningsidræt Da FIR indkaldte til dialogmøde mellem de lokale politikere og foreningslivet var politikerne ærlige. Der kommer ikke flere penge til sporten.

Er man glad for sport og føler behov for bedre rammer, renovering eller flere åbne timer, så kan man godt glemme alt om det.
I hvert fald hvis lokalpolitikernes ord står ved magt, da de i torsdags blev budt på dialogmøde af FIR på vegne af idrætsforeninger op til valget den 21. november.
Det var Avartas Per Thomsen, som fik politikerne til at være åbne og ærlige, da det gjaldt spørgsmålet om flere penge til idrætten.
“Vi har et fint anlæg i Espelunden, men det forfalder, for vedligeholdelsen er elendig. Kan vedligeholdelse ikke blive opprioriteret,” spurgte Per Thomsen.
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jan Kongebro (A) var først til at afvise penge til idrætte:
“Vi har jo et enormt korps af frivillige i Rødovre og der er benhård kamp om økonomien, men det er ikke idrætten, som står forrest i køen, når det gælder om at få penge. Så der venter ikke noget i øjeblikket og der er ikke råd til at vedligeholde vores anlæg, det er der bare ikke,” slog han fast.
Kim Hammer fra Danske Folkeparti supplerede.
“Vi får en masse nye borgere til Rødovre og i den forbindelse skal idrætsfaciliterne udbygges, men ser vi på den nye DIF rapport, så står det altså ikke helt galt til i Rødovre.”
“I første omgang venter nogle store anlægsudgifter og her står idrætten ikke først, når det skal bygges for 44 millioner kroner til en ny institution og måske også 300 millioner kroner til en ny skole, som måske er nødvendigt om 10 år.”
Martin Møland Nielsen fra Radikale Venstre var enig med sine to kolleger.
“Jeg synes, sport er noget vi skal prioritere og vi vil rigtig gerne bruge penge på sport, men jeg tvivler på, der bliver råd, fordi vi får flere ældre og der kommer mange børn til kommunen.”

En kedelig analyse
Formand for FIR, Poul Lundberg Andreasen, kommenterede en rapport udarbejdet af Dansk Idræts Forbund.
“Analysen viser, at 50% af borgerne i en kommune bør dyrke foreningsidræt og tallet på landsplan er 46% i gennemsnit. I Rødovre er vi nede omkring 25%.”
“Flere foreninger kunne få flere medlemmer via bedre rammer. Eksempelvis har vi beviser på, vi kan få mere end 5000 aktivt i gang, hvis vi har bedre faciliteter.”
Et par af lokalpolitikerne svarede, at der især er tale om at holde driftsomkostningerne nede. Til gengæld ligger der nogle millioner og venter på anlægskontoen.
Blandt andet blev det nævnt, at tennisbanerne står foran en renovering på tre millioner kroner og at man håbede på, naturfredningsforeningen åbnede op for en mulighed for en overdækning af skaterhockeybanen.

Nytænkning og Solskinspuljen
Erik Hansen fra Liberal Alliance mente, at hvis man skulle give foreningerne en reel mulighed for forbedringer, vil det kræve privatisering/udlicitering af anlæggene.
“Det kan være løsningen. Det vil frigøre en masse midler, som foreningslivet kan have gavn af,” sagde Erik Hansen.
Fra tilhørerne foreslog Preben Riel, at man kunne få mange flere frivillige til foreningerne ved at samarbejde med de ældre.
“I Rødovre er der 10.000 borgere over 60 år og mange går rundt og kløer sig et vist sted. De bør kunne bruges i foreningerne.”
“Hos B77 Bordtennis oprettede vi et +60 hold. Det betød, at det væltede ind med medlemmer og i dag har B77 Bordtennis ikke problemer med at få frivillige ledere, fordi de ældre gerne vil hjælpe og i dag er de ældre ofte sunde og raske.”
“Det er min opfattelse, at de ældre gerne vil foretage frivilligt arbejde med deres nuvundne fritid,” sagde Preben Riel efterfølgende til Lokal Nyt.
Birgitte Nielsen fra FIR oplyste, at man havde oprettet en såkaldt ‘Sol-
skinspulje’ til fattige.
“Hvor mange penge er i villige til at sætte af til Solskinspuljen. Den vil betale for dem, som ikke har råd, men vi har ikke fået penge endnu.”
Der er umiddelbart opbakning fra politikerne, som ikke ville nævne nogle beløb.