Annonce


Kipper med det grønne flag
tinderhoej-skole_030_220917_BP.jpg
Tinderhøj Skole er ikke blevet grøn profilskole for sjov. I sidste uge blev skolen, som den første i kommunen, tildelt Friluftsrådets grønne flag for skolens særlige fokus på undervisning set gennem grønne og bæredygtige briller.
Tinderhøj Skole er ikke blevet grøn profilskole for sjov. I sidste uge blev skolen, som den første i kommunen, tildelt Friluftsrådets grønne flag for skolens særlige fokus på undervisning set gennem grønne og bæredygtige briller.

Græsset er ikke altid grønnere på den anden side, men dér, hvor man vander det. Simpel logik. Det har til gengæld ikke været simpelt for Tinderhøj Skole at få lov til at hejse det grønne flag i skolegården, men alligevel indlysende og logisk at flaget i sidste uge alligevel røg til tops. For når man kigger nærmere på skolens arbejde med grøn omstilling og miljøundervisning, giver det næsten sig selv, at skolen kan hejse det grønne flag til tops i flagstangen resten af skoleåret.

Tinderhøj Skole har siden 1. januar været grøn profilskole, og fra første fløjt har elever på samtlige klassetrin arbejdet med skolens nye grønne tanker, og det er indsatsen i første halvår af 2017, der er baggrund for, at Friluftsrådet har tildelt Tinderhøj Skole det grønne flag.

Annonce

Stort engagement
Alle elever på skolen har været involveret i projektet og på de forskellige klassetrin har eleverne arbejdet med emnerne affald, natur og bæredygtigt forbrug.

”I har blandt andet undersøgt, hvordan affald håndteres på større skala, hvordan planter er opbygget og hvilke sociale og miljømæssige konsekvenser tøjproduktion har. I har besøgt den lokale genbrugsstation og omkringliggende skovområder,” lyder det i Friluftsrådets begrundelse for tildelingen af det grønne flag.

Skolens grønne koordinator, Anne Mette Glarbo Sieber, er stolt over elevernes engagement og er glad for, at skolen allerede i første hele skoleår som Grøn Skole, er blevet tildelt det grønne flag.
”Vi har samarbejdet om indsamling af materialer doneret af borgerne, så eleverne har kunnet upcycle og lave skraldekunst. Vores tøjindsamling har inspireret til at samarbejde med et privat firma og Miljøkontoret til kontinuerlig indsamling af tøj med opsamling i container på skolens grund. Vi har samlet affald i vores egen skolegård for at øge elevernes bevidsthed om medansvar for deres egen skolehverdag – og det fortsætter i år, hvor alle klasser er tildelt en uge til indsamling. Det er få udvalgte af flere tiltag, der er ved at lægge fundamentet til vores nye grønne skole,” siger Anne Mette Glarbo Sieber.

 

Miljøråd med på råd
Den grønne bølge har i høj grad været styret af eleverne selv. Det er skolens miljøråd et klart eksempel på. Miljørådet, der ligesom et elevråd består af elever, har været med til at planlægge skolens grønne arbejde, og skolens store affaldsindsamling er blevet til på initiativ far eleverne selv.
”Det er elevernes egne idéer og projektet med affaldsindsamling på skolens område betød, at vi i foråret samlede 24 kilo affald sammen,” fortæller Anne Mette Glarbo Sieber.

Tinderhøj Skole flager med det grønne flag resten af skoleåret, og har mulighed for at beholde det, hvis skolen fortsætter med den synlige grønne profil.

Top