Annonce


Svar til Alternativets ønsker om ny politik
Annie-Arnoldsen-Pedersen-d.jpg
Annie Arnoldsen Petersen (A) Formand for Beskæftigelsesudvalget Foto: Arkiv
debat Solveig Bentsen (SB) ønsker sig i sit indlæg en ny beskæftigelses- politik, og det pirrede naturligvis min nysgerrighed.

Jeg antog, at SB som mulig (?) kandidat til Kommunalbestyrelsen i Rødovre havde Rødovre i tankerne.
Men i stedet for at forholde sig til det, som man som lokalpolitiker i Rødovre reelt har indflydelse på, forholder SB alene sig til Københavns Kommune og landspolitik. Jeg går ud fra, at SB godt er klar over, at hun som kommende kommunalbestyrelsesmedlem i Rødovre ikke får automatisk indflydelse på, hvordan Folketinget lovgiver.
Hun må for min skyld gerne vække Alternativets medlemmer i Folketinget fra deres tornerosesøvn, og anspore dem til at tage fat på lovgivningen på beskæftigelsesområdet, som ganske rigtigt bærer præg af kontrol og mistillid. Men SB har vel ikke for alvor tænkt sig, at bede de ansatte i Rødovre Jobcenter om at se bort fra lovgivningen?
I Socialdemokratiet ta- ger vi vort ansvar alvorligt, og kunne aldrig drømme om at bede de ansatte om, at se bort fra de reformer Folketinget har vedtaget som rammerne for beskæftigelsesindsatsen – hel- ler ikke selvom vi langt fra bifalder dem alle. Vi forsøger derimod at få det bedste ud af det, vi ikke altid er enige om.

Værdi at arbejde
Det er for os i Socialdemokratiet en værdi at være aktiv på arbejdsmarkedet. Er ordinær beskæftigelse ikke en mulighed, så skal der arbejdes på en anden
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ikke noget, vi mener for at genere folk.
Det er noget, vi mener, fordi vi tror på, at alle med selv en lille tilknytning til arbejdsmarkedet, bliver en del af et attraktivt fælles- skab.
Det er dette menneske- syn vi i Socialdemokratiet lægger til grund, når vi udarbejder politikken for beskæftigelsesområdet. Og faktisk går det rigtig godt med beskæftigelsen i Rødovre.
Det kan vi se i de kvartalsvise rapporter vi ser i udvalget. Og at borgerne får en ordentlig behand- ling, kan desuden læses i Ankestyrelsens tilbagemeldinger.
I Rødovre føres der ikke – og skal heller ikke føres – en sagsbehandling på kanten af lovgivningen. Retssikkerheden i Rødovre er i top – og det vil den fortsat være i en Socialdemokratisk ledet kommune.

Annonce

 

Top