Mangfoldighed i Kommunalbestyrelsen
valg_2013.jpg
Konservative har kvinderne Arna Schnoor, Eva Korntved, Henriette Hesselmann, Iben Rude, Jette Louise Petersen og Tina Hippe Hansen opstillet til efterårets kommunalvalg. Foto: arkiv
debat Tak til Birgitte Glifberg for indlægget i Rødovre Lokal Nyt den 21. juni om ligestilling i kommunalbestyrelsen.

Ja, lad os kalde på mangfoldighed i kommunalbestyrelsen, og lad os opfordre alle stemmeberettigede til at stemme.
Vi konservative glæder os til at arbejde sammen med de øvrige partier i en kommunalbestyrelse præget af stor alsidighed. Det, tror vi nemlig på, kan bidrage til at gøre arbejdet og beslutningerne bedre.
Og det er da glædeligt, at flere kvinder ønsker at stille op, og der derfor bliver mulighed for flere kvinder i kommunalbestyrelsen. Hos konservative er vi dog ikke så fokuserede på, hvilket køn eller hvilken alder en person har. Vi glæder os blot over den forskellighed, der er at finde på vores kandidatliste.
Vi stiller op 16 stærke konservative kandidater med en aldersspredning fra 27 til 70 år. Vi repræsenterer mange forskellige erhverv og erfaringer, og 6 af kandidaterne er kvinder.
Alle stemmeberettigede borgere i Rødovre bør selvfølgelig stemme til kommunalvalget, og hvis borgerne ønsker at stemme flere kvinder ind, så har de muligheden.
Det kunne være fantastisk at se mangfoldigheden repræsenteret ved de mange gode borgermøder, vi skal have fremover – og virkelig skabe den by og den fremtid sammen, vi gerne vil leve i, ung som gammel.
Vi skal skabe et endnu bedre Rødovre. Vi skal have mere ud af de mange skattekroner, vi betaler, og vi skal arbejde sammen om det. Vi skal især arbejde endnu mere sammen med vores medborgere i Rødovre om at gøre Rødovre bedre. Vi skal trække på forskellighederne.
Så kom og stem den 21. november.