Annonce


Grundige overvejelser ligger bag
flemming_lunde_østergaard_hansen.jpg
Det er ikke vejen frem at lave skovbørnehave i det konkretet tilfælde eller placere kommunens kommende daginstitution ved boldbanen ved Rødovrehallen, skriver formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen. Foto: Presse
debat Det har i de seneste uger i avisen været beskrevet, at der skal bygges en ny børneinstitution tæt på Irma-Byen.

Årsagen er, at der i de kommende år kommer endnu flere børn i Rødovre, ikke mindst i Irma-Byen. Institutionens placering har været kendt længe. Desværre ikke af alle kommende beboer i Terassehaven, som i salgsmaterialet, til deres kommende hjem, ikke tydeligt har kunnet
læse, der er en daginstitution på vej.
Beboere fra Terassehavn har foreslået en alternativ placering af dagtilbuddet, nemlig boldbanen ved Rødovrehallen. Og SF’s spidskandidat til kommunalvalget har foreslået skovbørnehaver i stedet for en ny institution. Sidstnævnte forslag kom underligt nok efter, at dagtilbuddet var blevet drøftet i KB, og at SF, sammen med resten af Kommunalbestyrelsen, havde bakket om om placeringen ved
IrmaByen.
Selvom det altid er meget positivt med nye forslag, også til placering af kommunale tilbud, så er hverken placering ved boldbanen eller skovbørnehaver vejen frem.

Boldbane og skovbørnehaver
Det vil være problematisk, at bruge boldbanen af flere grunde. For det første, så skal boldbanen jf. lokalplan 120 vedtaget i juni måned 2008 bibeholdes som rekreativt område, ikke mindst for beboerne i de nærliggende boligområder. Naturligvis kan lokalplanen ændres, men for det andet, så blev det ved opførelsen af dagtilbuddet Græshoppen aftalt, at institutionen kunne benytte boldbanen, som supplement til Græshoppens lille udeareal, når boldbanen ikke blev benyttet af de øvrige brugere. For det tredje benyttes boldbanen til firmafodbold samt af bl.a. gymnastik- og ishockeyholdene til træning/opvarmning. For det fjerde benyttes boldbanen af Helhedstilbuddet Skovmoseskolen til idræt samt til afholdelse af idrætsarrangementer. For det femte anvendes banen, som nævnt, som rekreativt område og diverse aktiviteter for områdets beboere og andre, herunder for eksempel loppemarked hver søndag i sommerhalvåret.
Forslaget om skovbørnehaver er tilsvarende problematisk. Det skyldes først og fremmest, at det vil være yderst vanskeligt, måske umuligt, at finde egnede steder i tilpas kort afstand til Rødovre, så lang transporttid undgås. Skovbørnehaver er samtidig kun et brugbart alternativ for de ældste børn. Hvor skal børnene i vuggestuealderen i givet fald være? Det er også en meget dyr løsning. Ifølge tal fra forvaltningen i Rødovre Kommune vil en enkelt skovgruppe på 20 børn koste over en million kroner ekstra om året sammenlignet med en almindelig stue i en daginstitution. Merudgiften skyldes ekstraudgifter til normering, kørsel og leje af hytte. Selvom der vil være visse stordriftsfordele ved et større antal skovgrupper, vil det blive en meget voldsom merudgift, da den planlagte institution ved IrmaByen skal have cirka 180 børn.
I den kommende tid skal det endelig besluttes, hvordan den nye institution skal indrettes, herunder placering på den planlagte grund og tilkørselsvej. I den forbindelse vil ønsker fra beboerne i Terassehaven blive forsøgt tilgodeset.

Annonce
Top