Annonce


Der er brug for en ny beskæftigelsespolitik
jobcenter_004_240217_BP.jpg
Debat Man ændrer sjældent eller aldrig tingene ved at bekæmpe den eksisterende orden. For at ændre noget må man bygge en ny model, der gør den eksisterende model overflødig. Sådan er det også med den fejlslagne beskæftigelses- og socialpolitik.
Hop selv i blækhuset

Debatindlæg fra borgere og politiske aktører er en vigtig del af Rødovre Lokal Nyt.
Vi har intet krav til længden på dit læserbrev, men vi opfordrer til, at du skriver så kort som muligt.
Vi forbeholder os samtidig retten til at redigere og forkorte dit indlæg, så det passer ind i avisens format. Debatindlæg skal sendes på mail til debat@rnn.dk

I den forgangne uge har der været stor opmærksomhed på beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune og især jobcentret Lærkevej.
Det er et jobcenter, der er i kontakt med nogle af de mest syge mennesker i København med varigt nedsat arbejdsevne, eller ikke eksisterende arbejdsevne.
Samtidig er forvaltningen af Københavns Kommunes beskæftigelses- og socialpolitik også et eksempel på, hvad der kan gå galt med systemets behandling af syge mennesker andre steder i landet. Også her i Rødovre.
Som tidligere ansat i Københavns Kommune Beskæftigelse og Integration kender jeg om nogen noget til socialpolitikken og dermed til målstyringen af førtidspensioner og implicit også den besparelsespolitik der føres, når der skal tilkendes førtidspension.

Området skal udvikles
Som forperson for Alternativet i Rødovre og mulig kandidat til kommunevalget følger jeg med i hvad der sker i udviklingen i vores politiske områder.
Aktuelt en politik, der på bekymrende vis ligner tidligere tiders mistænkeliggørelse, udstødning og saktionering af udsatte borgergrupper.
Når jeg følger med i processen er det også fordi jeg håber på, at denne opmærksomhed kan blive en løftestang for at ændre retstilstanden for de syge i kommunerne til det bedre.

Annonce

Vi skal presse på for mere humane reformer
Jeg håber også, processen kan presse forligskredsen bag de forskellige social- og beskæftigelsesreformer, til at ændre reformerne og i første omgang reformen af førtidspension og fleksjob i en mere human retning.
Personligt er jeg også reformramt, og kender derfor systemet fra den vinkel også, og det er bestemt ikke nogen rar situation.
Personligt har jeg dog kun oplevet at blive mødt med faglighed og en vilje til at give mig den bedste sagsbehandling.
Når det er sagt, kan de nye reformer godt mærkes, og ses såvel hos de ansatte som hos mig og mine ligesindede, der er helt sikkert sket en ændring som påvirker den relation og tillid som tidligere var værdier til stede i rummet.

Skærme istedet for relationer
Tillid er skiftet ud med kontrol, og relationen er skiftet ud med en skærm og e-boks.
Når folk begynder at opfatte medborgere på offentlig ydelse som et dårlig onde, er der ikke langt fra tanke til handling. En handling hvor man med reformer og politisk handling begynder at gøre det sværere eller svært for dem at leve anstændigt.

Vi omgiver os for meget med folk, der er enige med os
Jeg håber, at denne diskussion kommer til at præge de næste måneder frem mod kommunalvalget, og at borgerne i Rødovre vil se skarpere linjer, samt at de oplever, at kredsens temaer og mærkesager er spændene og vigtige for Rødovre.
For selvom jeg er i dialog med mange, så sker dialogen desværre ofte i mit eget ekkorum.
Vi snakker med dem, vi kender og det dur jo ikke. Derfor inviterer Alternativet også til et dialogmøde den 22. august på Rødovregaard, hvor jeg håber mange vil være med til at diskutere muligheder og mangler på beskæftigelses- og socialområdet.

Top