Annonce


Ældre kastes ud i usikkerhed. Det skal stoppes NU
debat Så oplevede vi igen en konkurs inden for hjemmeplejen. Denne gang bl.a. i Rødovre. Det kan ikke være rigtigt, at de ældre i Rødovre skal ud i usikkerhed, fordi kommunen har valgt at tænke pris frem for tryghed.

Vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Vi bliver nødt til at få en helt anden holdning til pris contra kvalitet. Det er vigtigt for ældres tryghed, at de oplever, at det er den samme person, der kommer i deres hjem. Når kommunerne presser priserne så meget ned uden at tænke på konsekvenserne, kan det ikke undgås, at de ældre vil opleve at komme ud i manglende tryghed. Det kan vi ikke være bekendt. Vi må kræve, at der fra kommunens side bliver stille meget højere krav til de firmaer, som får lov til at byde, men  også samtidig være realistisk om, hvad ting koster. Vi bliver nødt til at sætte den ældre mere i fokus frem for kun at tænke på pris. Jeg håber, at socialdemokraterne, der sidder på formandsposten på området, vil tage skeen i den anden hånd og få ændret på betingelserne for den private hjemmepleje.

SF vil arbejde merkant for at få ændret holdningen til den manglende fokus på de ældres tryghed i stedet for at tænke for meget på pris. SF vil forlange at få kortlagt hvordan vi kan ændre udbudsbetingelserne så disse situationer ikke opstår fremover. Vi kan ikke være bekendt, at vores ældre medborgere, der for manges vedkommende har været grundstenene til at vi har den gode kommune, som Rødovre trods alt er på mange områder.

Annonce

 

 

Top