Annonce


Vild med virtuel virkelighed
stuen-virtual-reality-10.jpg
Specialunderviser Thor Jønsson hjælper de to elever, Bamo og Elhan, med at få udstyret på. Med virtual reality bliver eleverne på Rødovre Kommunes special tilrettelagte ungdomsuddannelse STUen sat i virkelighedsnære hverdagssituationer, der skal gøre dem mere selvhjulpne. Aalborg Universitet leverer softwaren, som led i et 3-årigt forskningsprojekt.
velfærdsteknologi Et 3-årigt kommunalt forskningsprojekt med virtual reality, i samarbejde med Aalborg Universitet, skal ruste børn og unge med læringsudfordringer til voksenlivet. ”Vi har været drønheldige og det giver helt nye muligheder i undervisningen,” siger projektleder Thor Jønsson.
Fakta

Artikelserie om velfærdsteknologi
Intelligente systemer og teknologiske løsninger skal hjælpe Rødovre Kommune med at levere bedre velfærd til borgerne. I de kommende måneder sætter avisen fokus på den velfærdsteknologi, der skal gøre det meget lettere at bo og arbejde i Rødovre.

I høj fart suser 19-årige Elhan hen over den ene spektakulære skyskraber efter den anden. I horisonten kommer der en park til syne, og med et tryk på den ene kontroller svæver han tættere på landjorden mellem højhuse.
”Jeg ved ikke helt, hvor jeg er,” siger Elhan, inden kammeraten Bamo på 19 år få øjeblikke senere giver svaret.
”Du er i Hong Kong,” siger han.
De to elever befinder sig i et rum i Rødovre Kommunes specialt tilrettelagte ungdomsuddannelse STUen, hvor en kraftig computer sørger for at levere grafik, der tager de to drenge med på en rejse ud i Verden.
I to af rummets hjørner er der opsat standere med sensorer, der måler, hvor eleverne er i rummet.
Elhan har en avanceret maske på hovedet, høretelefoner og to kontrollere i hænderne. Udstyr der måler hver en bevægelse og sender Elhan ind i den virtuelle Verden.

Mere livskvalitet med Virtual Reality
Rødovre Kommune er i gang med et 3-årigt projekt med ”virtual reality” til børn og unge med læringsudfordringer.
Med hjælp fra virtual reality-simulationer af diverse situationer vil de børn og unge, der deltager i projektet, blive sat i virkelighedsnære hverdagssituationer, der skal gøre dem mere selvhjulpne og der igennem gøre dem mere selvstændige og dermed øge deres livskvalitet.

Annonce

Uafhængige elever
Det 3-årige forskningsprojekt sker i samarbejde med Aalborg Universitet, der gratis stiller avanceret software, der er skræddersyet til den enkelte elevs behov, til rådighed. Lokalt er det børn og unge på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen, Valhøj Skole og STUen, der prøver kræfter med de virtuelle læringsmuligheder.
Thor Jønsson er specialunderviser på Rødovre Kommunes specialtilrettelagte ungdomsuddannelse STUen. En ungdomsuddannelse der henvender sig til unge mellem 16 til 25 år, der har generelle indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser,inden for blandet andet autismespektret ADHD og OCD. Han er også projektleder på virtuel reality-
projektet og sammen med eleverne Elhan og Bamu er han i gang med at afprøve, hvordan den virtuelle verden kan bruges som en integreret del af undervisningen.
Undervisningen på STUen har flere arme. For nogle elever handler det om at få et fagligt løft i matematik, dansk eller engelsk, mens det for andre handler om at blive bedre til at fungere i et samfund som voksen. Og det er her, at forskningsprojektet spiller en vigtig rolle.
”Vi træner mange forskellige ting, og det handler om at gøre vores elever så uafhængige som muligt. For nogle er det en enorm lettelse selv at kunne køre med bussen. Så filmer vi en tur i en bus, så eleven kan øve sig 50 gange i at bruge sit rejsekort.”
“Det kunne også være et møde i banken, hvor bankmanden kan præsentere sig selv gennem virtual reality, så eleven ikke får koldsved på panden. Det kunne også være et supermarked, hvor eleven kan gå virtuelt rundt i butikken og betale ved kassen,” siger Thor Jønsson, inden han fortsætter:
“Det er software, der kan skabe helt specifikke scenarier til de enkelte elever. Vi kommer til at kunne træne nogle ting, som med traditionel læring er svært for vores elever.”
”Det handler om at give eleverne en forståelse for det omgivne samfund og putte det ind i nogle rammer, som de kan relatere til, så de får en bedre forståelse af deres lokalsamfund, men også af Danmark og vores relation til Verden,” siger han.

Helt nye muligheder
I STUens virtual reality-rum i lokalerne på Nyholms Allé demonstrerer Elhan nogle af de ting, som eleverne arbejder med i øjeblikket. I en fjern galakse i rummet viser han solsystemet og flytter med sine kontrollere i hænderne rundt på planeterne og sætter dem i nye baner om jorden.
Den skræddersyede software fra Aalborg Universitet forventes at være køreklar efter sommerferien og Thor Jønsson glæder sig til at opleve, hvad det kan give eleverne af rygstød.
”Jeg ser os ikke som forsøgskaniner, men pionerer. Vi har været drønheldige med at blive en del af forskningsprojektet. Jeg har en klar formodning om, at vi, med virtuel reality, kan opkvalificere og få helt nye muligheder i undervisningen,” siger Thor Jønsson.

Top