Boliger i Rødovre
irmabyen_002_030317_BP.jpg
Peter Mikkelsen synes det er OK at fortætte kommunen, hvis det ikke går ud over grønne områder. Foto: Arkiv
debat Der bygges i Rødovre. Noget af byggeriet har Enhedslisten stemt for, Irmabyen og SPF-grunden.

Enhedslisten stemte imod Damhus Have. Primært fordi byggeriet er for højt og ligger tæt op af et skønt rekreativt område.
Enhedslisten stemte imod Rødovre Port, fordi bebyggelsesprocenten kommer til at ligge på 300%. Det er for tæt.
Der vil formentlig være ungdomsboliger i Rødovre Port, hvilket Enhedslisten hilser velkommen.
Det er OK at fortætte kommunen med flere indbyggere, så længe det ikke går udover de grønne rekreative områder.
Der er imidlertid grundlæggende brug for flere billige boliger, som almindelige mennesker også kan betale for, uden at kommunen skal involveres.
De almennyttige boliger har fået et tiltrængt løft i form af nødvendige istandsættelser, hvilket har medført huslejestigninger, som beboerdemokratiet har godkendt.
Der er kun 22 uger fra fast lønnet job til en kontanthjælpslignende ydelse. Det sociale sikkerhedsnet er blevet uhyrligt grovmasket, og familier, der rammes af sygdom og ledighed, kan gå fra at have en god tryg bolig til i værste fald ende på gaden. Derfor vil Enhedslisten arbejde for billige boliger.