Annonce


Rødovre prioriterer det gode ældreliv
britt-jensen_011_070616.jpg
Britt Jensen Formand for Social- og Sundhedsudvalget Foto: Brian Poulsen
debat I en tid, hvor ældrepleje står for skud rundt omkring i Danmark og det ene dårlige eksempel på uværdig hjemmepleje toner frem efter det andet, er jeg særdeles tilfreds med, at vi i Rødovre fortsat viser vejen for det gode ældreliv.

Vi har prioriteret flere varme hænder i vores ældrepleje, vi har fastholdt god ældrepleje og vi har sågar udvidet vores hjemmeplejetilbud på områder, hvor andre kommuner har skåret ned, for eksempel på rengørings- ydelser og hovedrengøring. Og så har vi indført hverdagsrehabilitering, så den enkelte ældre borger får styrket eller genvundet sine færdigheder gennem træning i eget hjem.
Jeg blev derfor ked af at læse sidste uges Lokal Nyt, hvor to ældre medborgere fortalte om deres oplevelse med hjemmeplejen og vores rehabiliteringsindsats.
Rødovres ældrepolitik handler især om at skabe et godt ældreliv, hvor den enkelte borger har ressourcer og frihed til at leve et godt og værdigt liv, og alle trygt kan blive ældre. Et godt ældreliv hvor livskvalitet, selvbestemmelse og sammenhæng vejer meget tungt. Det betyder blandt andet, at vores borgere skal støttes til at blive mere selvhjulpne og mestre eget liv.
Kommunens hjælp tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Fællesskabet (kommunen) skal altid være der, når borgeren har behov for det. Og fællesskabet har naturligvis en særlig forpligtelse til at værne om og hjælpe de svageste borgere – sådan er det i Rødovre i dag og sådan vil det også være fremover.

Visiteres efter personligt behov og formåen
Hjemmeplejens ydelser beskrives i kvalitetsstandarderne, hvor det fremgår, at borgerne inddrages målrettet i egen indsats og at de visiteres til hjemmepleje ud fra, hvad de selv kan medvirke til i indsatsen. Derfor visiteres borgerne både til en rehabiliteringsindsats og til hjemmepleje efter borgerens behov og formåen.
Hverdagsrehabilitering handler om at styrke den enkelte borger fra hjemmehjælp til selvhjælp. Borgere, der for eksempel har været igennem et sygdomsforløb eller som modtager plejeydelser, styrkes så vidt muligt til bedre at kunne klare sig selv igen, fordi det er meningsfuldt at forsøge at genvinde mistede færdigheder. Det giver langt bedre livskvalitet og frihed.
I Rødovre har vi en specialgruppe i hjemmeplejen, der står for rehabiliteringsindsatsen for vores ældre. Der er ansat en fysioterapeut, en ergoterapeut og en sygeplejerske for at sikre en faglig kvalificeret indsats. I gruppen er der også tilknyttet social- og sundhedsmedarbejdere. Rehabiliteringsindsatsen foregår i borgerens eget hjem og tager udgangspunkt i borgerens evner, ressourcer og ønsker.
Rehabiliteringsindsatsen foregår på den måde, at medarbejderne vejleder og hjælper borgerne med at finde nye, simple måder, så de selv kan klare dagligdagens gøremål. Rehabiliteringen styrker borgerens evne til for eksempel selv at tage tøj på, tage bad, komme omkring eller andre aktiviteter, som borgeren finder værdifulde at kunne selv.

Annonce

Tilbagemeldinger er vigtige for fremtiden
Rehabiliteringsindsatsen er for borgere, der søger om hjemmehjælp for første gang og borgere med behov for yderligere hjælp. Indsatsen ydes i en tidsbegrænset periode på op til 12 uger.
Det er som sagt ærgerligt, når der opstår misforståelser mellem borgere og medarbejdere. Derfor er tilbagemeldinger fra borgerne utrolig vigtige for, at vi fortsat kan udvikle hjemmeplejen og rehabiliteringsindsatsen med henblik på at gøre den endnu bedre, eksempelvis med mindre bureaukrati og mere dialog med borgeren.
I Rødovre har vi et godt og højt serviceniveau med værdighed for vores ældre medborgere. Det vil vi naturligvis fortsat have. Og der skal til enhver tid være god og velfungerede hjælp og pleje med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Top