Ø: Bekymrende rapport
islevskole_008_170915_BP.jpg
Enhedslistens Hans Houmøller finder flere ting bekymrende i statusrapport for folkeskolen. Foto: arkiv
debat Enhedslistens Hans Houmøller finder flere ting bekymrende i statusrapport for folkeskolen.

Vi er på nuværende tidspunkt på tredje år med folkeskolereformen. På mødet den 14. marts i Børne- og Skoleudvalget hedder sag nummer 21, Statusrapport for folkeskolerne i Rødovre, skoleåret 2015/2016.

Der står blandt andet følgende:
”Fremdriften i det faglige niveau har ikke været som ønsket. Eleverne har placeret sig på eller under landsgennemsnittet ved afgangsprøverne, og der er ikke sket markant fremgang i de nationale tests.”
Når man læser Statusrapporten finder vi det i Enhedslisten bekymrende, at resultaterne ikke er blevet bedre og for nogle fag (matematik) ligefrem er faldet.
Om trivslen kan man læse, at den for mellemtrin og overbygning er i stigning, hvilket selvfølgelig er godt, men det er bekymrende, når der står: ”Dog bør der sættes fokus på mobning i de yngste klasser, da der her er en stigning på 2%”. Vi må finde ud af, om det er en ny udvikling, at tallet for mobning er stigende, samt få klarlagt, hvorfor det er sket, samt hvad vi kan gøre ved det.

Synlig læring
Spørgsmålet er, om der er ressourcer nok til at gøre noget ved det, og om ressourcerne udnyttes bedst muligt. Er det klogt at bruge så mange ressourcer på evindelige tests, læringsmålsstyring og læringsplatforme, hvor elever, forældre og lærere forventes at bruge megen tid på at tjekke skolens net for at følge det, nogle kalder ”synlig læring”?
Læringsmålstyring og læringsplatforme er ikke obligatorisk lovkrav, men alligevel er det indført mange steder i landet, også i Rødovre. I mindst en kommune er man gået helt bort fra at bruge ”synlig læring”, da man mener, at det koster alt for meget af både tid og penge. Er vi inde i en fase med for meget topstyring? Nogle steder i landet har man med succes også valgt at bruge muligheden for at afkorte elevernes alt for lange skoledage ved at konvertere timerne til Understøttende Undervisning til to-lærertimer i klasserne, så elevernes skoledag bliver kortere.

Mobning
Jeg har landmænd i min familie, og der siger man: ”Grisene bliver ikke federe af at blive vejet”. Hvis man i stedet for at bruge så mange ressourcer, som beskrevet ovenfor, i stedet gav lærerne tid til at forberede sig mere og til at holde møder, ville det komme eleverne til gavn i form at ordentlig forberedt undervisning, hvor lærerne brugte tiden på det fremfor på at sidde og taste ind i læringsportaler og lignende.
Kunne der være en sammenhæng mellem faglige resultater og øget mobning set i forhold til den manglende finansiering af folkeskolereformen?

Top