Annonce


Kommunen skruer op for stemmen
EU-valg_003_031215_BP-2.jpg
Valgdeltagelsen blandt borgere på kontanthjælp og efterkommere af indvandrere var lav ved sidste kommunalvalg. Foto: Arkiv
valg Rødovre Kommune planlægger flere indsatser, der skal øge valgdeltagelsen ved efterårets kommunalvalg blandt specifikke grupper af borgere. Tal viser blandt andet, at det kun var 41 procent af borgere på kontanthjælp, der stemte ved valgte i 2013.
Fakta

Sådan stemte Rødovre i 2013

Borgergrupper                                stemmeprocent
19-21 år                                            52,3 procent
22-29 år                                           46,9 procent
Borgere på kontanthjælp             41,0 procent
Øvrige uden for arbejdsstyrken  40,1 procent
Indvandrere                                    50,2 procent
Efterkommere                                 35,7 procent

Stemmeprocenten i Rødovre var ved kommunalvalget
i 2013 på 67,4 procent.

Kilde. Rødovre Kommune

Rødovre Kommune vil i forbindelse med kommunalvalget den 21. november forsøge at nå ud til flere af de borgergrupper, der holder sig væk fra valg-stederne, når der er valg.
Kommunernes Landsforening iværksatte i 2013 en landsdækkende kampagne for at fremme valgdeltagelsen og kampagnen betød, at stemmeprocenten i Rødovre steg med 7 procentpoint.
Rødovre Kommune deltog samtidig i et forskningsprojekt ved Københavns Universitet, der havde til formål at finde ud af, hvem der stemte og hvem der blev hjemme.
Forskningsprojektet viste, at unge fra 19 til 29 år, kontanthjælpsmodtagere og øvrige uden for arbejdsstyrken, samt indvandrere og efterkommere havde en meget lav stemmeprocent.
Derfor vil Rødovre Kommune nu planlægge en række konkrete indsatser, der skal få disse grupper af borgere til at stemme.
”Vi skal se, hvilke tiltag vi kan tage, for der er en stor procentdel i de specifikke grupper, der ikke stemmer. Vi skal lave kampagner for dem, der har det svært og fortælle dem, at de også har en vigtig stemme,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

Involverer råd
Der fulgte en pose penge med, da Kommunernes Landsforening i 2013 iværksatte de lokale initiativer. Det gør der ikke til efterårets valg, men kommunen vil i stedet bruge midler fra puljen til ’Demokratisk Laboratorium’.
Hvilke konkrete initiativer kommunen lancerer er ikke fastlagt, men Udsatterådet kan blive involveret i planlægningen af indsatser for gruppen af kontanthjælpsmodtagere og borgere uden for arbejdsstyrken. Ligesom Integrationsrådet kan blive involveret i indsatser for indvandrere og efterkommere, oplyser kommunen.
Stemmeprocenten i Rødovre var ved kommunalvalget i 2013 på 67,4 procent. Målet med de lokale indsatser er som minimum at fastholde det niveau.

Annonce
Top