Annonce


Brug for flere pædagoger
børn_130509_BP-620x413.jpg
Børnene i Rødovre Kommunes daginstitutioner har brug for flere pædagoger, mener Kenneth Rasmussen fra Rødovre Parkvej Foto: Arkiv
læserbrev Børnene i Rødovre Kommunes daginstitutioner har brug for flere pædagoger. Derfor er det vigtigt, at Kommunalbestyrelsen ikke skærer på daginstitutionsområdet, men i stedet prioriterer og investerer i børnene.

Det kan nogle gange være svært for folk, der ikke arbejder med børn til dagligt, at forstå, hvorfor normering (antal børn pr. voksen) er så vigtig. Sagen er, at det er et af de helt afgørende punkter for at opnå kvalitet i en daginstitution.
Normeringen er blevet ringere og ringere de sidste år. Det svarer til, at vi i dag på landsplan har cirka 4.500 færre pædagoger ansat end i 2009, hvilket selvfølgelig kan mærkes i institutionerne. Hvis pædagoger skal kunne gøre det, de er sat i Verden for, og det handler ikke kun om at passe børn, skal de have tid til at komme tættere på det enkelte barn, og det kræver bedre normeringer.
Kommunen forlanger, at pædagogerne skal understøtte trivsel, sprog og motorik, samt sikre, at børn med særlige behov og de mere socialt udsatte bliver set, hvilket de selvfølgelig skal, men så må kommunen også sørge for, at der er nok pædagoger til at løse opgaven. Pædagoger er uddannet til at vurdere vores børns udvikling og tilrettelægge et godt læringsmiljø for dem. Men pædagoger har kun to øjne at se i, to ører at lytte med og to hænder at hjælpe og holde i hånd med, så lad os nu sørge for, at der er nok pædagoger til vores børn.

Top