Klassisk debat om udvidede åbningstider
børn_130509_BP-620x413.jpg
Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, svarer på Martin Møland Nielsens debatindlæg om åbningstider og pasningstilbud. Foto: Arkiv
debat Med jævne mellemrum opstår debat om dagtilbuddenes åbningstid. Der er tilsvarende debatter om fx de praktiserende lægers åbningstid, åbningstid hos Borgerservice i kommunerne eller for år tilbage om åbningstiderne hos banker og sparekasser.

Nu bruger Martin Møland Nielsen (MMN) fra de lokale Radikale så julen som anledning til at rejse debatten om dagtilbuddenes åbnings-
tid. Og MMN har da også helt ret i, at der er forældre, hvor arbejdstid og åbnings-
tid ikke matcher, og hvor der derfor er udfordrin-
ger med at få hverdagen til at hænge sammen. Det er naturligvis ikke noget nyt fænomen, hvilket dog er en ringe trøst for de berørte familier.

Personalenormering
Ændrede åbningstider er både et økonomisk- og et kulturelt spørgsmål. Hvis åbningstiderne generelt skal udvides, vil det typisk koste flere penge. Primært fordi det vil kræve flere medarbejdere, hvis ikke personalenormeringen skal forringes ved den ekstra åbningstid.
Enkelte kommuner har med ringe held forsøgt med såkaldt modulpasning, hvor forældrene dels betalte for deres reelle pasningsbehov, og hvor man dels forsøgte at placere medarbejdernes arbejdstid efter forældrenes indmeldinger af, hvornår deres børn havde behov for pasning. I praksis har denne type modeller imidlertid vist sig ikke at fungere.

Forskudte åbningstider
Forslaget om at lave forskudte åbningstider på tværs af kommunens institutioner, som MMN foreslår, vil også betyde yderligere udgifter.
Det skyldes dels ekstra udgifter til løn uden for normal arbejdstid, og dels at det planlægningsmæssigt vil være vanskeligt at udnytte kapaciteten så effektivt, som det sker i dag, da der typisk vil være perioder med meget få børn. Det er et mønster, der ses i de kommuner, som i dag har denne type pasning, fx i weekender. Døgnåbne institutioner, som MMN foreslår, er naturligvis også en dyr løsning, hvilket bunder i de samme årsager, som jeg netop har nævnt ifm. de forskudte åbningstider.
Der er ingen tvivl om, at udvidede åbningstider vil være en god idé for nogle familier. Det er imid-
lertid vigtigt i givet fald at forholde sig til, hvor pengene skal komme fra. I den forbindelse har jeg
ikke meget fidus til MMN´s påstand om, at det øgede arbejdsudbud vil give flere skatteindtægter. Der er behov for mere konkrete finansieringskilder.

Få ønsker skævt
Som nævnt mener jeg også, at ændrede åbningstider er et kulturelt spørgsmål. I Danmark er det meget få familier, som i dag i praksis ønsker at have deres børn i dagtilbud uden for de traditionelle åbningstider. Når forældre bliver spurgt om udvidede åbningstider er ønsket forholdsvis stort, men hvis der så åbnes op for muligheden, er der forsvindende få der benytter sig af den.
Det er også derfor, at fx Aalborg Kommune, der havde en døgnåben institution på et tidspunkt lukkede ned for den. Og det er derfor, at institutioner i København med døgnåbent eller ‘skæve’ åbningstider har få børn til-
knyttet.
Der er ingen tvivl om, at hvis kulturen på pasnings-
området ændrer sig, så det fx kommer til at ligne kulturen i Sverige, så skal vi naturligvis som kommune følge med.
Og vi skal også hele tiden overveje, hvordan vores tilbud kan matche foræl-
drenes behov. Men vi skal også være villige til konkret at finde de penge, som en udvidet åbningstid koster, og derved prioritere andre områder fra. Det er ikke nok at blive grebet af julestemningen.

Fakta

Hop selv i blækhuset

Debatindlæg fra borgere og politiske aktører er en vigtig del af Rødovre Lokal Nyt.
Vi har intet krav til længden på dit læserbrev, men vi opfordrer til, at du skriver så kort som muligt.
Vi forbeholder os samtidig retten til at redigere og forkorte dit indlæg, så det passer ind i avisens format. Debatindlæg skal sendes på mail til debat@rnn.dk

1 kommentar om “Klassisk debat om udvidede åbningstider”

 1. Martin Møland Nielsen siger:

  Sober Replik – tak for det.

  Vi bliver nok ikke enige i behovet som jeg mener er voksende, bare her ved de private overenskomstforhandlinger er der krav om mere fleksible arbejdstider (bortfald af arbejdstidstillæg), færre fridage m.v. fra arbejdsgiverne som konsekvens af den manglende arbejdskraft som allerede nu viser sig. Dertil har f.eks. både Hk og Dansk Handel og Service påpeget problematikken. Jeg er fuldkommen enig i at det også er et kulturelt spørgsmål, men her bliver det lidt en høne og ægget diskussion. Er det kulturen som tilpasser sig mulighederne eller omvendt? på barselsområdet som jo trods alt også berører familiepolitik har det vist sig at islandske fædre er dem som i norden holder mest barsel – dette efter man via lovgivning øremærkede barsel til fædrene ditto i Sverige og Norge – hvorimod danske fædre er dem som holder mindst hvad der ofte tilskrives lovgivningen og muligheden for løn under barsel som for mange faggrupper er normgivende for den “korrekte” barselsafholdelse for mænd. På samme måde kan daginstitutionernes åbningstider være normgivende for hvordan og ikke mindst hvornår særligt kvinden skal arbejde. Er muligheden der vil denne også kunne ændre kulturen som vil øge arbejdsudbuddet.

  jeg mener også at en lokal arbejdstidsaftale med BUPL ville kunne løse noget af problemet.

  Men vi er enige I at det ikke bliver gratis og at en kulturændring tager tid, derfor skal vi måske også starte i det små og ikke ændre åbningstiderne for samtlige daginstitutioner på en gang. Men jeg frygter at vi bliver overhalet af udviklingen hvis vi ikke gør noget ved problematikken og stadig ønsker at være en attraktiv kommune også for børnefamilier. Når Radikale Venstre kommer i kommunalbestyrelsen vil vi naturligvis deltage i seriøse forhandlinger herom og udefra et helhedssyn på kommunens økonomi og på det tidspunkt borgernes behov finde finansieringen – dette vel vidende at det bliver alt andet en juleaften for de områder som får frataget midler og under en økonomisk ramme som desværre ikke engang følger demografien.

  Martin Møland Nielsen
  Formand for Rødovre Radikale Venstre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top