Annonce

Erhvervsdrivende frygter nyt torv
Roskildevej-torv.jpg
Det er endnu ikke besluttet, hvordan pavillonen skal udformes på torvet, og Michel Berg (S) fortæller, at der bestemt ikke er planer om at etablere en café. ”Vi har en interesse i at bakke op om de lokale erhvervsdrivende og vi har ingen interesse i lave butikslokaler. Hvis der bliver servering fra torvet, bliver det kun i forbindelse med større arrangementer,” Foto: presse
damhustorvet Rødovre Kommunes ambitiøse plan om en total ombygning af Damhustorvet giver dybe panderynker til torvets erhvervsdrivende. Flere af de små butikker frygter, at de må dreje nøglen om, når det nye torv står færdigt. De har derfor startet en underskriftsindsamling mod dele af projektet.
Fakta

Det nye Damhustorv forventes at koste i omegnen af 30 millioner kroner.

Projektet startes formentlig op i april 2017 med afslutning i november 2017.

Kilde: Rødovre Kommune

“Jeg er 99,9 procent sikker på, at vi ikke overlever på Damhustorvet, hvis kommunen gennemfører deres planer, som de er fremlagt,” fortæller slagter fra mad med mere på Damhustorvet, Per Møss Christoffersen.
Med forventede overlevelseschancer på 0,1 procent kan man derfor ikke fortænke ham i, at han, sammen med torvets øvrige forretninger og butikker, har startet en underskriftsindsamling, der skal forhindre dele af Rødovre Kommunes stort anlagte ansigtsløft af det lille torv ved Roskildevej, tæt ved Damhussøen.

Til glæde for alle
De erhvervsdrivendes bekymringer skyldes et projektforslag, som kommunalbestyrelsen tilbage i august måned godkendte. Kommunen har igennem flere år arbejdet med at nytænke Damhustorvet, og det godkendte projektforslag er resultatet af en arkitektkonkurrence fra 2015, hvor tre forskellige arkitektfirmaer gav hver deres bud på, hvordan Damhus- torvet og Roskildevej kan ændres, så de i fremtiden vil være attraktive opholdssteder.
Rødovre Kommune har taget udgangspunkt i ét af de fremlagte forslag, og projektet bliver en total forvandling af Damhustorvet. Adgangsvejene til torvet fra Roskildevej og Damhus Boulevard lukkes af, så der fremover kun bliver mulighed for bilister at komme ind på torvet fra Hvidovrevej. De mange parkeringspladser på selve torvet fjernes helt og efterlader i stedet en stor plads, der fremover skal være hjertet på det nye Damhustorv.
”Jeg synes, vi har løst opgaven godt og jeg tror, vi får et torv, der er til langt større gavn for borgerne, end det torv vi kender i dag. Vi ønsker at skabe et sted, hvor folk kan opholde sig og mødes og derfor er vi nødt til at ændre på nogle ting,” siger næstformanden i Teknik- og Miljøudvalget, Michel Berg (S) med henvisning til de markante ændringer, der lægges op til.

Annonce

Færre p-pladser bliver den sikre død
Det nye torv får en pavillon med borde og bænke, et kunstværk og en vandinstallation, der skal dæmpe støjen fra den larmende Roskildevej. Det skal være med til at skabe byliv og et hyggeligt miljø, hvor der på sigt skal arrangeres loppemarkeder og lignende arrangementer.
”Det er vores håb, men vi ombygger også Damhustorvet for de erhvervsdrivendes skyld. Med pavillonen vil der komme et sted, hvor de handlende kan nyde mad og drikke-
varer, som er købt fra torvets forretninger,” siger Michel Berg.
I slagterforretningen mad med mere har Per Christoffersen ingen problemer med de ambitiøse planer om vandkunst og torvemiljø. For Per Christoffersen hopper kæden af, når kommunen lukker to veje til torvet og fjerner et stort antal parkeringspladser. Ifølge kommunens eget projektforslag bliver der kun syv færre parkeringspladser, men den køber Per Christoffersen ikke.
”Jeg har selv talt pladserne og når kommunen siger, de reducerer antallet af parkeringspladser fra 27 til 20 pladser, skal de have deres skolepenge tilbage. I dag er der 41 pladser ved Damhustorvet, så der er
tale om en halvering,” siger slagtermesteren, der frygter, at planerne vil betyde, han må dreje nøglen om.
”Mange af butikkerne her på torvet lever af, at kunderne hurtigt kan kaste bilen ind til siden og handle eller købe mad. Det bliver langt sværere med kommunens plan og jeg tror, som sagt, ikke vi overlever,” siger Per Christoffersen og han er langt fra alene om den holdning.
Indehaveren af Damhus-
torvets Bageri, Thorleif Kristensen, føler at beslutningerne er taget hen over hovederne på de erhvervsdrivende.
”Jeg savner dialog fra Rødovre Kommune og synes ikke, der er taget hensyn til butikkerne på torvet. Jeg har planer om at udvide min bagerforretning med en café, men det ved jeg ikke om er rea-
listisk nu,” siger Thorleif Kristensen, der ligeledes ser fremkommeligheden og manglende parkeringspladser som de største udfordringer.

Det nye damhustorv vil blive beklædt i forskellige typer af granitbelægninger. Belægningen på kørebanen på Roskildevej og cykelstien laves i asfalt med lyst tilslag. For stadig at skabe sammenhæng mellem Damhustorvet og arealet foran Damhuskroen etableres fodgængerfelterne i en granitbelægning, oplyser Rødovre Kommune. Foto: Presse

Det nye damhustorv vil blive beklædt i forskellige typer af granitbelægninger. Belægningen på kørebanen på Roskildevej og cykelstien laves i asfalt med lyst tilslag. For stadig at skabe sammenhæng mellem Damhustorvet og arealet foran Damhuskroen etableres fodgængerfelterne i en granitbelægning, oplyser Rødovre Kommune. Foto: Presse

P-pladser på Hvidovrevej

I Teknik- og Miljøudvalget deler Michel Berg ikke slagtermesteren og bagermesterens bekymringer. Han tror ikke, at det reducerede antal af P-pladser vil medføre hverken butiksdød eller mindre interesse for torvet. Han fortæller samtidig, at Rødovre Kommune har planer om at etablere helt nye parkeringspladser på et stykke af Hvidovrevej, så antallet af parkeringspladser ved torvet faktisk bliver øget.
”Det vil give 19 pladser, som ligger umiddelbart i forlængelse af torvet, så vi har bestemt tænkt parkeringsløsninger,” siger han.
De 19 nye pladser på Hvidovrevej giver Per Christoffersen dog ikke meget for.
”Det er fint med nye parkeringspladser på Hvidovrevej, men der er ingen, der vil parkere på Hvidovrevej for at handle på torvet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Hvis kunderne ikke kan komme til at parkere nemt, vælger de centeret,” gætter Per Christoffersen.

 

damhuskort

På kommunens oversigtstegning er ‘Helges Pølser’ fjernet, men Rødovre Kommunes Vej- og Trafikafdeling oplyser, at pølsemanden stadig kan have en fremtid på Damhustorvet, hvis han fortsætter med at søge om tilladelse til at sælge på kommunens areal.

Kommentarer

2 kommentarer om “Erhvervsdrivende frygter nyt torv”

 1. Garven siger:

  Jeg er ikke enig med Per og Thorleif. Jeg bor på Damparken og glæder mig, at vi får et torv hvor folk kan hygge. Jeg håber vi får en (is)cafe på torvet. Den skaber liv i området og det betyder også flere kunder til de nuværende butikker. Jeg tror ikke at vi får et problem med parkeringspladser. Og hvad har vi for et torv i dag? Det er død og uhyggeligt! Der mødtes nogle unge mennesker med deres machobiler. Ellers sker der intet!

  Jeg ved jeg er ikke enig med kommunen i mange sager Damhus Tivoli, Rødovre Port osv) men denne projekt bliver en fornøjelse både for borgerne og erhvervsdrivende.

  KH Garven

 2. Tom Løfstrøm siger:

  Damhustorvet – liv eller (butiks)død

  Hvem handler egentligt på Damhustorvet?

  Analyse af brugsmønsteret på Damhustorvet mangler data fra ¾ af hverdagens kunder.
  Rambøll har i efteråret 2013 foretaget en erhvervsanalyse af Damhustorvet og i den forbindelse blandt andet udsendt et spørgeskema til borgere i Rødovre.
  En analyse der skulle belyse mulighederne for at øge handelslivet på torvet. Altså hvad skal der til for man vil anvende butikkerne mere.
  Undersøgelsen viste at det kun er 25% som handler der en gang om ugen eller oftere. Let omskrevet kan man sige at 75% af omsætningen altså må komme fra andre end borgere i Rødovre.
  Hvad ved man så om denne kundegruppe som tilsyneladende oppebærer 75% af omsætningen – ingenting!

  Damhustorvet – et godt sted at opholde sig.

  Kommunen har fået fremlagt et senarier for hvordan Damhustorvet kan blive et mere attraktivt sted at opholde sig.
  Forslaget indeholder en begrænset adgang for biler til torvet til fordel for et bedre sted at opholde sig. Der er ingen undersøgelser der viser om omdannelsen af pladsen til et mere rekreativt område vil medføre øget eller faldende omsætning for butikkerne.

  Damhustorvet – et godt sted at handle.

  I en trafikanalyse af Damhustorvet, også foretaget af Rambøll i efteråret 2013, fremgår det at der dagligt passerer 4200 biler langs butikkerne på torvet.
  Der mangler desværre vigtige oplysninger om hvor mange der stopper for at handle.
  Hvad vil konsekvenserne blive for de forretningsdrivende hvis denne trafik forsvandt helt eller delvist?
  Det er så vidt jeg ved, ikke blevet undersøgt.
  De erhvervsdrivende er dog enige om at antallet af parkeringspladser og tilgængelighed ikke må reduceres da det vil påvirke omsætningen.

  Hvem handler på Damhustorvet?

  For mig at se, mangler der en undersøgelse af brugermønsteret på Damhustorvet. Det burde være relativt enkelt at interviewe de handlende der ankommer i bil/varevogn om formålet og hyppighed. Endvidere, som det allervigtigste, undersøge hvor stor sandsynligheden er for at de der handler der i dag, forsat vil anvende Damhustorvet, hvis adgangen blev besværliggjort for bilister.

  Jeg er, indtil andet er bevist, sikker på at butiksdøden lurer om hjørnet hvis bilerne ikke har uændret adgang til Damhustorvet.

  Parkering?

  Ligesom i spørgsmålet om de alt for få planlagte parkeringspladser i forbindelse med byggeriet på Damhustivoli-grunden, ser kommunalbestyrelsen heller ikke her det som et problem, at der ikke bliver plads til bilerne.
  De må leve i en anden tidsalder end alle os andre!!

  Dermed er det ikke sagt at Damhustorvet ikke trænger til at blive opdateret. Det trænger det i høj grad til.

  Lad mig minde om at kommunen i den ene ende af Rødovre åbner tilkørselsforhold på Islev torv for at skabe bedre forhold for de handlende og butikkernes omsætning og i den anden ende – Damhustorvet – lukker for TO tilkørselsmuligheder ud af 3 for at ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top