Annonce

Brandtomt bliver til Rødovre Port
roedovre-stationscenter_002_250816.jpg
Der kommer snart et borgermøde om fremtiden for brandtomten her for foden af Rødovre Station. Foto: Brian Poulsen
borgermøde Ved at foretage et tillæg til kommuneplanen tager Rødovre Kommune et 7-mileskridt i retning mod et nybyggeri ved Rødovre Stationscenter.

Små døre kan åbne til store rum. Sådan bliver det også med Rødovre Port, der indtil videre er navnet for planerne om et nybyggeri på brandtomten ved Rødovre Station.
For at muliggøre de store visioner, skal der dog først laves store tillæg til kommuneplanerne for de forskellige områder.
Eksempelvis håber bygherren, der selv kommer fra Rødovre, at udvide fra 9 til 19 etager fra stationen hen over Avedøre Havnevej.
“Det er glædeligt, at der nu er kommet gang i planerne, for nu har vi måttet se på den udbrændte brandtomt efter Stationscenteret meget længe,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Svend Erik Pedersen (F).

Bolig og erhverv
Teknikerne har fremlagt detaljerede forslag til bebyggelsen, der dækker over et svimlende bruttoetageareal på op til 37.500 kvadratmeter, anvendt dels til erhverv og dels til minimum 50 procent boliger.
“Et sådant byggeri vil grundlæggende ændre forholdene i dette lokalområde. Som en del af beslutningsprocessen er der derfor gennemført en omfattende miljøvurdering i forhold til eksempelvis trafik, trafikstøj samt lys og skygge,” understreger Svend Erik Pedersen.

Annonce

Vind og affald
Der er også indhentet høringssvar og foretaget miljøundersøgelser om vind, regnvandshåndtering, tilgængelighed, affald og jordforurening.
“Alt dette materiale vil blive fremlagt i en offentlig høring her i efteråret, og der vil blive indkaldt tilet borgermøde sidst i september,” lover Svend Erik Pedersen.
“Mange af os har haft et stort ønske om, at der i det nye byggeri ved stationen bliver plads til ungdomsboliger. Dels fordi vi mangler ungdomsboliger i Rødovre og fordi placeringen ved stationen er ideel netop for studerende med gode forbindelser til RUC og uddannelsesinstitutionerne i København, men også fordi blandingen af de forskellige befolkningsgrupper i byens kvarterer er med til at skabe liv i byen og modvirke ghettodannelse,” tilføjer udvalgsformanden, der dog ikke har nogen garantier for, at drømmen går i opfyldelse.
“Vores ønske om ungdomsboliger er ganske vist skrevet ind i materialet, men vi er blevet belært om, at dette alene er noget vi kan ønske os, og ikke noget vi kan pålægge en kommende bygherre. Finder en kommende bygherre det ikke økonomisk attraktivt, kan han und-
lade det. Jeg håber, det lykkes, for vi har brug for ungdomsboliger, men vi må erkende, at vi reelt ingen garanti har for, at der kommer nogen overhovedet. Det ville være en skam,” slutter han.

 

FAKTA:

Rødovre Port
I forbindelse med udarbejdelse af et lokalplanforslag for Rødovre Port, det tidligere Rødovre Stationscenter mv. er det nødvendigt at skabe et nyt kommuneplangrundlag for en bymæssig tæt bebyggelse i overensstemmelse med intentionerne i Fingerplan 2013.
I henhold til Fingerplan 2013 skal området udvikles efter stationsnærhedsprincippet, hvor byfunktioner af regional karakter og intensive byfunktioner fortrinsvis skal lokaliseres her.
Der er foretaget en forudgående høring om planerne for området vest for Rødovre Station. Resultat af høringen har indgået i den videre proces i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top