Annonce

Alternativet: “Kære rådhus – slip tøjlerne og lad borgere komme på banen i politikudvikling”
raadhus.jpg
Foto: Arkiv
debat Idéen om at borgere skal have mulighed for at fremsætte beslutningsforslag til politisk behandling blandt de folkevalgte har Rødovre Lokal Nyt flot viderebragt i en konkurrence med afstemninger på Facebook.

Loft over pædagogernes alenetid med børn,” topper på listen og Alternativet Rødovre (Liste Å) – byens nye politiske parti – kan helt bakke op om, at dette borgerforslag fortjener politisk behandling.
Idéen om at indføre ordningen med borgerforslag i politik kommer fra Alternativet på Christiansborg. Det kræver mod og nye tanker.
Det handler om at styrke demokratiet ved at skabe en ny politisk kultur, hvor politikerne inviterer mange flere ind i de politiske processer. Med motiver som nysgerrighed, åbenhed, gennemsigtighed og ønske om at skabe endnu bedre politiske beslutningsgrundlag.
En ny og mere involverende politisk kultur med mere og reel borgerinddragelse, endnu mere dialog og offentlig debat, endnu mere demokrati. At udvikle politik ud fra princippet om at flere faktisk ved mere.

Begrænsede muligheder
Borgere har i dag kun begrænset mulighed for at ytre sig. De officielle høringsprocesser, for eksempel i form af ’borgermøder’, kalder nogle for bureaukratiske øvelser på gulv og uden betydning for den politiske proces.
Idéen med at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag er at øge den demokratiske deltagelse og borgernes mulighed for at blive hørt og opnå indflydelse.
At fremme den folkelige debat, dialog og afprøve nye, konkrete måder at involvere borgerne i demokratiet på.

Annonce

Stort flertal
Idéen om at borgere kan rejse politiske forslag er faktisk allerede vedtaget i Folketinget i juni – når det gælder Folketinget. Hvis et borgerforslag kan samle 50.000 underskrifter får forslaget præcis samme politiske behandling i tinget, som hvis det kom fra en politiker.
Tre behandlinger i folketingssalen, inklusiv behandling i det relevante politiske udvalg, og afstemning blandt de 179 folkevalgte MF’ere. Et flertal af syv partier står bag forslaget, som er oprindeligt kommer fra Alternativet.

De store var imod
Kun de to statsministerpartier – Socialdemokratiet og Venstre – er imod.
Modstanderne mener, at Danmark allerede har et velfungerende repræsentativt demokrati, hvor borgerne har videregivet deres røst til de folkevalgte politikere. I Alternativet er vi uenige i dette – vi mener, der er brug for at styrke og udvikle netop denne form for demokrati. At politik og politikudvikling er alt for vigtig og kompleks alene at overlade til de folkevalgte politikere.

Skaber mere politisk opmærksomhed
Flere ved faktisk mere. At give borgere direkte politisk adgang med egne forslag vil være et bidrag til at styrke netop det repræsentative demokrati. At skabe offentlig debat og politisk opmærksomhed om de spørgsmål, borgere er optaget af.
Et redskab blandt mange til at reducere politiker-
leden i befolkningen, som desværre alle undersøgelser påviser, og som måske desværre også gælder den modsatte vej…
Når Folketinget åbner igen til oktober, vil ordningen også blive politisk rejst for landets 98 kommuner og fem regioner, inklusiv brugen af vejledende folkeafstemninger lokalt.

Andre er også igang
Blandt andet Københavns Kommune og Tåstrup Kommune har allerede sat processen med borgerforslag i gang. Og vi kan heldigvis se, at også politikerne i kommunalbestyrelsen i Rødovre nu har fat i det på august-mødet.
I Alternativet Rødovre er vi så begejstret over at kunne få muligheden for at være med til at udvikle den politiske kultur og demokratiet i Rødovre. Vi skal finde på endnu flere redskaber, og vi skal høste alle gevinsterne.
Det er ambitiøst – der er brug for nye tanker til at udvikle Rødovre. Sammen med Alternativets medlemmer i Rødovre og alle andre, der vil være med. Vi holder Åbent Hus tirsdag den 27. september på Rødovregaard – kom og vær med, hør mere og fortæl os, hvad du tænker.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top