Lejere kan se frem til billigere husleje
bybjerget-valhoejsalle_002_210716.jpg

Bybjerget vil sætte nye kameraer op for at afsløre, hvem der spreder utryghed - og så ellers smide hele familier ud.

Rødovres boligorganisationer skal drives mere effektivt, så det kan blive billigere at bo i almene boliger. Det er regeringen, BL - Danmarks Almene Boliger og Kommunernes Landsforenings plan frem mod 2020. ”Kommunerne har en interesse i lave huslejer i de almene boliger, og vi går gerne ind i en forenklet styringsdialog med de almene boligorganisationer, om blandt andet effektiviseringsmuligheder og behovet for billige boliger,” siger formanden for KLs Teknik- og Miljøudvalg, Jørn Pedersen. Foto: Brian Poulsen
billigere boliger Landets boligorganisationer skal drives bedre, så beboerne kan få lavere husleje. I Rødovre Boligselskab og hos AKB er effektiviseringsarbejdet i fuld gang.

Frem mod 2020 skal landets boligorganisationer effektivisere og reducere de faste udgifter med 1,5 milliarder kroner. Så klar er målsætningen fra regeringen, BL – Danmarks Almene Boliger og Kommunernes Landsforening, der sammen er blevet enige om en aftale, der skal føre til lavere husleje og dermed billigere almene boliger.
”Når boligforeningerne effektiviserer driften, kommer det lejerne til gode, fordi der så er plads til at sætte huslejen ned. Nu håber jeg, der går sport i den ude i boligforeningerne og i afdelingerne, så de lærer af hinanden, arbejder sammen og konkurrerer i al venskabelighed. Alt sammen for at effektivisere driften så meget som mulig,” siger Venstres Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg om målsætningen.
Hos Rødovre Boligselskab forsikrer direktør Bent Lyngsig, at boligselskabet i årevis har haft fokus på at udvikle nye værktøjer, der kan effektivisere driften så meget som muligt.
”Vi leder højt og lavt efter besparelser, og vi arbejder hele tiden på at effektivisere driften mest muligt,” siger Lyngsig, der nævner, at boligselskabet er i gang med en større digitalisering af samtlige ejendomme, der blandt andet vil gøre det nemmere at håndtere flyttesager.
”Med vores digitalisering kan vi mere nøjagtigt beregne flyttesager og se, hvad en ny fodliste koster og hvad det koster at male en dør. Der er store besparelser at hente,” siger Bent Lyngsig om det konkrete eksempel.

Frihed under ansvar
De enkelte boligselskaber i landet er ikke tvunget til at nå et bestemt delmål, da målsætningen om en samlet besparelse på 1,5 milliarder kroner er et samlet mål for hele den almene boligsektor. De enkelte boligorganisationer og afdelinger har fortsat deres frihed til selv at beslutte, hvordan effektiviseringsgevinsterne bedst kan hentes hjem.
Hos Rødovre Boligselskab har direktør Bent Lyngsig mange idéer til, hvordan der kan effektiviseres, men han understreger, at det i høj grad afhænger af, hvad beboerne vil acceptere.
”Vi bliver pålagt fra regeringen af spare og effektivisere, men når vi skal effektivisere er det ikke sikkert at vi kan levere den samme service, og vi har beboerdemokrati, så det er helt op til vores beboere om de vil acceptere de eventuelle spareforslag vi kommer med,” siger Bent Lyngsig, inden han kommer med et håndgribeligt eksempel;
”Vi ved hvor mange timer vi bruger på at slå græs og feje. Hvis beboerne kan acceptere en lidt højere græslængde, skal græsset slås færre gange om året og det giver en besparelse, så i mange tilfælde vil det være op til beboerne at bestemme,” siger han.
I Boligselskabets AKBs afdeling i Rødovre er formand Klaus Bentsen helt enig i, at besparelserne afhænger af, hvordan den fremtidige service skal være.
”Vi kan spare penge på alt lige fra vaskepulver til rengøring i al almindelighed, men det handler om at finde ud af, hvordan serviceniveauet skal være. Vi forsøger hele tiden at optimere driften, men servicen skal udføres af hænder og det bliver ikke billigere,” siger Klaus Bentsen.

Annonce

Forventer at nå målsætningen
I begge boligselskaber er målsætningen dog, at de kommende effektiviseringer frem mod 2020 vil medføre besparelser på op mod otte procent, som er udgangspunktet for landets boligorganisationer.
Hvad det vil medføre af huslejenedsættelser er et gætværk, men det vil kunne mærkes for de enkelte lejere, forsikrer Klaus Bentsen.
”Hele idéen er, at det skal resultere i lavere husleje, så det vil blive billigere at bo til leje, men det er under forudsætning af, at staten og kommunen ikke ødelægger det for os med øgede afgifter og ekstra økonomiske udgifter,” siger han.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top