Værdighedsmilliarder til varme hænder
britt-jensen_013_070616.jpg
Britt Jensen (S) har, som formand, sine bud på, hvordan Rødovre skal bruge værdighedspengene. Foto: Brian Poulsen
udspil Bedre hjemmepleje og ekstra aftenpersonale på plejehjemmene er bare nogle af de nye varme hænder Social- og Sundhedsudvalgsformanden drømmer om at købe for Rødovres andel af værdighedsmilliarden.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2017 er der afsat midler til at gøre en ekstra indsats for de ældre i kommunerne.
Det eneste det kræver, for at få del i midlerne er, at man skal udarbejde en værdighedspolitik og udmønte politikken i konkrete indsatser for de ældre.
Derfor arbejder politikere og fagfolk i disse dage på højtryk for at finde ud af, hvilke konkrete indsatser, der skal søges penge til. Det med udarbejdelsen af politikken har man allerede styr på, mener Britt Jensen (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.
”I Rødovre har vi allerede en ældrepolitik, hvor visionen er at se ældre borgere som en ressource med stor viden, erfaring og energi til gavn og glæde for alle. Det er vigtigt, at alle ældre borgere, uanset helbredssituation, kan leve et godt og værdigt liv. Rødovre skal være en god by at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre. Vi har derfor allerede taget stilling til en værdig ældrepolitik i Rødovre og jeg mener, at værdighedspolitikken er lidt overflødig i Rødovre. Vi har allerede en værdig ældrepolitik. Jeg vil lægge op til, at den nye værdighedspolitik, for ældre borgere i Rødovre, bliver en naturlig del af vores ældrepolitik,” fastslår hun.

Understøtte alderdom
Social- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om den nye værdighedspolitik i denne måned, og her vil formanden foreslå de ekstra midler bruges til yderligere ’varme hænder’ indenfor ældreområdet, for at understøtte en god alderdom for vores ældre medborgere.
”Jeg synes, vi skal bruge
de ekstra værdighedsmidler til at tilføre ekstra personaleressourcer til aftenvagten på alle fire plejehjem i Rødovre. De flere varme hænder vil blandt andet kunne tilgodese de demente beboeres døgnrytme og give mulighed for øget personalemæssig nærvær ved måltider og lignende. Det vil komme vores allersvageste ældre til gavn,” siger Britt Jensen, der også ønsker sig et særligt demensafsnit på plejehjemmet Engskrænten.
”De seks midlertidige døgnpladser og to daghjemspladser til borgere med demens bør tilføres ekstra midler til at styrke den faglige indsats ved ansættelse af yderligere sygepleje-kompetencer,” siger Britt Jensen, der også vil fastholde ansættelsen af Rødovres diætist i hjemmeplejen.
”Dermed fortsætter vores arbejde med at forebygge vægttab hos ældre hjemmeboende borgere. samtidig forebygger vi indlæggelser på grund af ernæringsbetingede årsager,” siger hun og tilføjer:
”Jeg vil også tilføre ekstra midler til hjemmehjælpen for at sikre de svageste ældre i eget hjem. Der er et stigende behov for en indsats for denne målgruppe, ikke mindst for at tilgodese den enkelte borgers, og de pårørendes, ønsker til værdig livsafslutning.”

Annonce
Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top