Kommunen ignorerer klager
damhus-tivoli-nedrivning_015_170616.jpg
Konservatives Kim Drejer Nielsen finder det uansvarligt, at Rødovre Kommune har givet nedrivningstilladelse til bygherren på Tivoligrunden. Foto: Brian Poulsen
debat Rødovre Lokal Nyt bragte den 22. juni artiklen ”Nu bliver Damhus Tivoli revet ned.” Af den fremgår det, at ejeren af Damhus Tivoli, Proximus A/S, er gået i gang med at nedrive tivoliet.

Men på nuværende tidspunkt bliver flere klagesager behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet, blandt andet vedrørende en manglende miljøvurdering af, hvad klagerne anser for at være truet natur. Disse sager er endnu ikke afgjort.
Jeg har stillet spørgsmål til borgmesteren om sagen. Han meddeler, at kommunen den 27. april har givet ejeren nedrivningstilladelse. Desuden meddeler han, at forvaltningen vil give byggetilladelse, når der foreligger en ansøgning, også selv om der endnu ikke foreligger afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er helt urimeligt at kortslutte processen på den måde.
Hvad vil man gøre, hvis Natur- og Miljøklagenævnet giver klagerne ret? Hvordan vil Rødovre Kommune råde bod på dén skade? Det kan man selvfølgelig ikke, og derfor er det også fuldstændig uansvarligt at give nedrivningstilladelse og byggetilladelse, når Natur- og Miljøklagenævnet endnu ikke har afgjort om kommunens beslutning er lovlig.
Naturligvis bør man ikke
give en nedrivningstilladelse, når der kan være tvivl om de miljømæssige konsekvenser. Under alle
omstændigheder bør kommunen ikke give en byggetilladelse. Gør man alligevel det, så tromler man såvel miljø som borgere. Det kan man simpelthen ikke være bekendt!

Kommentarer

61 kommentarer om “Kommunen ignorerer klager”

 1. Claus Bruun siger:

  Endnu engang ignorerer kommunen/Socialdemokratiet de mange borger og grundejerforeningers indsigelser/klager. Dårlig stil og mangel på demokrati.

 2. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Claus Bruun

  Det er jo naturligvis helt i orden at være imod, at en grundejer får mulighed for at rive bygninger ned på sin egen grund. Og at være imod, at der kan blive givet byggetilladelse, selvom at der er indsendt klager. Men hvorfor er det udemokratisk? Folketinget har besluttet, at sådanne klager ikke har opsættende virkning. Og der er naturligvis mange eksempler på rundt om i landet, at der bliver bygget på baggrund af vedtagne lokalplaner. Også selvom der er nogle der klager. Og det sker selvfølgelig også i de kommuner, hvor der er en konservativ borgmester.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 3. Claus Bruun siger:

  Når 4 nabogrundejerforeninger har fremsendt en klage til NMK med alvorlige fejl i den vedtagne lokalplan, bør KB og i særdeleshed det største parti Socialdemokratiet tage sagen og borgernes bekymring alvorligt.

 4. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Claus Bruun

  Socialdemokratiet tager altid borgernes bekymring alvorligt. Også når der påstås fejl i en lokalplan. Det ændrer imidlertid ikke ved, at de lovgivne procedurer er fulgt, og at de fremsendte klager ikke har opsættende virkning. Beslutninger er ikke nødvendigvis udemokratiske, fordi man ikke får, som man gerne vil have det.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 5. Claus Bruun siger:

  Det er muligt i har fulgt de lovgivne procedure, men alle ved at der er stor modstand af dette mega byggeri, så derfor burde kommunen (KB) respekterer og afvente klagesagen. Men tiden og det næste Kommunevalg vil forhåbentligt vise at Socialdemokratiet har mistet borgernes tillid.

 6. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Claus Bruun

  Nå, så rakte argumenterne ikke længere. Sov godt.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 7. Claus Bruun siger:

  Jeg ønsker bare en smule demokratisk respekt, men det er Socialdemokratiet åbenbart blevet for store til.

 8. Tom Løfstrøm siger:

  Til FLØH.

  Det kan godt være at du siger at socialdemokraterne altid tager vores bekymringer alvorligt. Men desværre gemmer I jer bag at I følger de lovgivne procedure. Det ville være fantastisk hvis I fulgte borgernes bekymringer og ikke bare loven. Det er jo ikke forbudt at tænke selv og lytte til jeres borgere. Det er for nemt at hænge hjernen på en “jeg følger bare reglerne krog” når du udfører din chefs ordre.
  Jeg har ingen respekt for dine marionet kommentarer.

 9. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Tom Løfstrøm

  Jeg vil tro, at jeg overlever din manglende respekt. Jeg og mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen har behandlet sagen om Damhus Tivoli grunden med stor seriøsitet. På samme måde, som vi behandler andre sager. Et stort flertal er nået frem til den besluttede lokalplan. At du betragter mig som en marionet, siger vist mest om din tilgang til den offentlige debat.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 10. Christian Andersen siger:

  Hej Flemming.

  Man kan jo ikke andet end at beundre din stædighed i denne absurde sag. Den ros skal du da trods alt ha´.

  Jeg kan ikke lade være at tænke på, om du aldrig har begået en fejl i dit liv!??

  Du har virkelig taget imod en masse tæsk i forskellige upopulære politiske sager her i kommunen. Det er flot og beundringsværdigt, når der er nogen, der står op for deres meninger og holdninger. Men det er også ulideligt, useriøst og utroværdigt, når man aldrig er i stand til, at erkende at man har fejlet. Jeg ved godt, at du nu kommer med et modsvar, og bruger dine bedste argumenter om en korrekt og fair demokratisk proces her i forløbet. Fair nok. Men hvor ville det være befriende, hvis der bare på et eller andet tidspunkt kom en lille erkendelse af, at alt ikke har været lige kønt i den langvarige proces omkring Damhus Tivoli. Helt almindelige borgere, som laver helt almindelige fejl, har meget større respekt for politikere, om det så er landspolitisk eller i kommunalt regi, der er i stand til, at erkende når de begår en fejl. Det er ikke forbudt at fejle, men det er skidt, hvis man ikke har evnen til at stå ved det, når det sker.

  Selvfølgelig er der en risiko for, at alle skeptikerne omkring mega-byggeri i Damhus Tivoli tager fejl, men det kunne jo også være, at kommunalbestyrelsen har fejlet lidt.

  Når nu byggeriet er opført, og vi ikke har fået vores store folkelige park, eller vores store legeplads, eller vores dejlige beachvolley-baner, eller vores bro med optimistjoller, eller vores indbydende cafe med udendørs servering, men derimod en stor klods af et byggeri, der på alle mulige måder skiller sig uheldigt ud fra nærmiljøet, så skal du og dine venner fra kommunalbestyrelsen huske, at det var med jeres velsignelse, at det endte som det gjorde. Der bliver sikkert brug for flere håndvaske på rådhuset, så der kan vaskes nogle hænder.

  Fortsat god weekend.

  Med venlig hilsen

  Christian Andersen

 11. Hans Erik Svart siger:

  Hej Claus
  Helt enig det er utroligt at socialdemokratiet i Rødovre helt ignorerer borgerne. De virker tonedøve med de henvisninger til at reglerne er overholdt. Det er der jo klaget over. Lyt til borgerne socialdemokrater og lad være med at klamre jer til at reglerne er overholdt.
  Mvh Hans Erik Svart

 12. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Hans Henrik Svart

  For historieskrivningens skyld er det værd at bemærke, at Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, dvs. 14 ud af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer støttede den vedtagne lokalplan. Ø, SF og C stemte imod. SF og Ø er typisk imod huse der stikker op, og C var på stemmefiskeri.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 13. Hans Erik Svart siger:

  Hej
  Ja Socialdemokraterne var ikke ene om at stemme for, men det gør det jo ikke bedre at der er flere andre der heller ikke lytter til folket.u
  Nu har I jo lovet en ny stor park og legeplads samt
  Beach volley bane, cafe, tilstrækkeligt med p-pladser og ikke mindst et hbyggeri der er efter socialdemokraternes mening passer ind i omgivelserne. Mon Borgerne er enige i at I har holdt løfterne når byggeriet er færdigt?
  Mvh Hans Erik

 14. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Hans Erik Svart

  Nu er det naturligvis vanskeligt at vurdere, hvad borgerne ender med at være enige i. For Socialdemokratiet er det vigtigt at medvirke til, at de mange borgere der søger mod hovedstaden kan få et sted at bo, og at udvikle kommunen, så vi har råd til velfærd for borgerne. Derfor har vi en række områder, som bliver udviklet, herunder Damhus Tivoli grunden.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 15. Hans Erik Svart siger:

  Hej
  Jeg og mange andre klager ikke over at der bygges på grunden. Det er de manglende visioner og forståelse for synspunkterne hos de borgere der bor i kommunen i dag vi savner. Og det finder vi desværre ikke hos Socialdemokraterne i Rødovre.
  Mvh
  Hans Erik

 16. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Hans Erik Svart

  Oprindeligt var der forslag om et punkthus på 12-13 etager. Det var der stor modstand imod, og det blev droppet. Nu ligger der et andet projekt, som kombinerer mange boliger og grønne arealer med offentlig adgang. Det mener jeg er ret visionært. Men det behøver andre naturligvis ikke at mene.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 17. Christian Andersen siger:

  Kære Flemming

  Hvad har det oprindelige forslag af betydning?

  Er det ikke korrekt, at det første forslag fra den forrige grundejer omhandlede lavt byggeri?

  Med venlig hilsen

  Christian Andersen

 18. Hans Erik Svart siger:

  Hej
  Mon Arkitekterne fremovover vil holde ekskursioner til byggeriet for at se hvor fint man har kombineret bebyggelsen med den eksisterende bebyggelse og skabt nye spændende byrum til kommunens borgere? Med den plan der ligger nu tror jeg desværre ikke det vil være tilfældet.
  Det ville være dejligt hvis man satsede på kvalitet frem for kvantitet. Men som sagt det er jo et politisk valg og der har Socialdemokraterne gået efter at presse så mange mennesker ind som mulig. Desværre.
  Mvh Hans Erik

 19. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Christian Andersen

  Det er jeg ikke bekendt med.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 20. Christian Andersen siger:

  Kære Flemming

  Jeg forventede ikke et andet svar.

  Hvad har det oprindelige forslag af betydning?

  Med venlig hilsen

  Christian Andersen

 21. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Christian Andersen

  Næ, du forventede vel et ærligt svar. Og det har du fået. Jeg nævnte forslaget om punkthuset for at illustrere, at der har været en udvikling ifm. processen om Damhus Tivoli grunden.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 22. Christian Andersen siger:

  Kære Flemming

  Jeg mener ikke, at der på nogen måde er tale om en udvikling i processen, bare fordi, projektet er gået fra 13 etager til 6 etager.
  Hvordan ville du bruge argumentet, hvis det første forslag havde været på 26 etager? Ville et slutresultat på 13 etager så være spiseligt?

  Jeg bemærker, at du nu bruger betegnelsen grønne arealer, og ikke ordet park!!! er det bevidst, eller er det bare tilfældigt?

  Er der intet som helst i denne meget lange proces, du mener kunne have været gjort bedre fra kommunens side?

  Med venlig hilsen

  Christian Andersen

 23. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Christian Andersen

  Jeg mener, at en ændring fra op til 13 etager til op til 6 etager er en udvikling i processen. Jeg har ikke nævnt noget om, hvad der måtte være spiseligt.

  Det er bevidst, at jeg bruger betegnelsen grønne arealer. Jeg kunne også have skrevet park.

  Jeg mener fx, at vi politisk burde have holdt et borgermøde helt i begyndelsen af processen. Samtidig burde skitseprojekter have været fuldstændigt retvisende, hvilket også gælder alle skyggediagrammer.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 24. Kim Drejer Nielsen siger:

  Kære Flemming,

  ”C var på stemmefiskeri” skriver du. Hvor er det dog nemt bare at affeje vores argumenter med sådan en kommentar.

  Vi mener, at byggeriet går alt for vidt i forhold til omgivelserne: En fredet sø, kommunens ældste villakvarter og en bevaringsværdig kro. Det er det saglige argument.

  Det ville være rart, hvis I forholdt jer til det i stedet for at opstille stråmænd.

  Venlig hilsen,
  Kim Drejer Nielsen, Det Konservative Folkeparti

 25. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Kim

  Alt, hvad du nævner, har Venstre, DF og Socialdemokratiet naturligvis forholdt os til, inden at vi træf beslutning om en ny lokalplan. For mig er der ingen tvivl om, at der er tale om stemmefiskeri fra jeres side. Men det vil du naturligvis ikke indrømme offentligt. Men OK, sådan er politik jo også.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 26. Kim Drejer Nielsen siger:

  Kære Flemming,

  Stop nu med at antyde, at det ikke er vores oprigtige holdning.
  Kunne det tænkes, at vi blot var uenige?
  Der er ingen grund til at køre debatten ned på et plan hvor den ikke hører hjemme.

  Mvh.
  Kim Drejer

 27. Christian Andersen siger:

  Kære Flemming

  Vil du medgive mig, at det på ingen måde er realistisk med stor legeplads, beachvolley-baner, offentlig park, café og bådebro på arealet i Damhus Tivoli?

  Med venlig hilsen

  Christian Andersen

 28. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Kim

  Jeg giver udtryk for min opfattelse. At du forsøger dig med en belærende tone, ændrer ikke på dette.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 29. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Christian

  Jeg er enig i, at det er tvivlsomt med en bådebro. Måske også med flere volley-baner. Det øvrige anser jeg for at være realistisk.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 30. Christian Andersen siger:

  Kære Flemming

  Det er meningsløst, at udvikle debatten med dig som deltager. Du har besluttet dig for et facit, så du kan overhovedet ikke se andre løsninger, end den du har besluttet dig for, er den rigtige for dig.

  Jeg ville sådan ønske, at du havde en god ven, familie eller kollega, der kunne “ryste posen” lidt for dig.

  Når først megabyggeriet står der, har du og de andre tilhængere af det, gjort uoprettelig skade for rigtig mange borgere. I vil forgå og blive glemt, men det vil byggeriet desværre ikke.

  Med venlig hilsen

  Christian Andersen

 31. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Christian Andersen

  Så røg du endnu engang ud over kanten i en debat her på RLN.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 32. Kim Drejer Nielsen siger:

  Bevares, Flemming, hvis du er løbet tør for saglige argumenter, så skriver du bare hvad du har lyst til…

 33. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Kim

  Tak for tilladelsen. Det gør du også bare.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 34. Claus Bruun siger:

  Helt enig Christian, man kommer ingen vegne i debatten med FLØH, der er ingen empati, lyttende og forståelse for andres holdninger.
  Måske FLØH burde læse disse syv råd om hvordan man går fra at være folkesnyder til en god politiker.

  http://politiken.dk/debat/ECE3019265/syv-raad-til-hvordan-du-gaar-fra-at-vaere-en-folkesnyder-til-en-god-politiker/

 35. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Claus Bruun

  Men jeg går ud fra, at du mener, at du og Christian Andersen udviser empati, er lyttende og forstående over for mine synspunkter?

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 36. Claus Bruun siger:

  Ja vi har hørt og set jeres lokalplan forslag meget grundigt igennem. Men det er ikke det flertallet i lokalområdet ønsker og det må du efterhånden have forstået. og derfor er det din opgave som lokalpolitikker at lytte og tilpasse forslaget til det som flertallet af borgerne ønsker. Der har være flere hundrede indsigelser fra borgerne til lokalplan forslaget som ikke er taget til efterretning.

  Så hvad har du gjort for at imødekomme vores ønsker?

 37. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Claus Bruun

  Som du ved, så er jeg og de øvrige lokalpolitikere valgt til at tilgodese hele kommunens interesser. Jeg har i andre debattråde på RNN beskrevet, hvordan nogle ønsker er blevet imødekommet, fx at der ikke kommer et punkthus på 13 etager. Jeg er naturligvis klar over, at der er ønsker, som ikke er blevet imødekommet. Jeg har fulgt debatten tæt og læst alle høringssvarene.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 38. Claus Bruun siger:

  Ok du har med andre ord ikke gjort noget for at imødekomme de mange høringssvar til lokalplan 124, bare så vi er enige.

 39. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Claus Bruun

  Det er vi ikke enige om. Henviser igen til de mange debattråde der har været om Damhus Tivoli grunden på denne hjemmeside + den endelige lokalplan, som et flertal bestående af Venstre, DF og Socialdemokratiet, altså 14 stemmer ud af 19, vedtog. Men den store ændring skete fra det første forslag med punkthus til det andet forslag.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 40. Claus Bruun siger:

  Mig bekendt var punkthuset ikke et lokalplanforslag. Jeg savner fortsat at du som lokalpolitikker kan nævne et væsentligt eksempel på hvor du og dine kolleger har imødekommet de mange borgers høringssvar til lokalplan 124.

 41. Michael Filtenborg siger:

  Flemming l. Ø. Hansen
  Du er en levebrøds politiker som er ligeglad med hvad borgerne vil, mener, tror og føler, for du er dig selv nærmest og du er ski.. Ligeglad med andres holdninger, men du bor jo heller ikke overfor damhustivoli, så det kommer jo ikke til at berøre dig og dine omgivelser, og hvordan kan det være at man fra kommunal bestyrelsens og teknisk forvaltnings side har forlangt lavt byggeri på sportspladsen 8-12 fordi det er et villa område, så auroravej er ikke et villa område efter jeres opfattelse
  Michael

 42. Hans Erik Svart siger:

  Hej
  Hele tråden viser, at man ikke har lyttet til de mange indsigelser. Og når en politiker der har et mere nuanceret syn på denne sag siger noget, så affærdiger Socialdemokraterne i kommunen med at reglerne er overholdt, at man har lyttet til borgerne, at det er “stemmefiskeri” og at man bare er imod huse der stikker op. Kom nu ind i kampen i stedet for at være usaglige.

 43. Søren Juncker siger:

  Socialdemokraterne i Rødovre og i særdeleshed sådan en som Flemming Østergaard gør som det passer dem. Uanset hvilken gældende lov, vi som borgere gør dem opmærksomme på at forvaltningen er på kant med. Så er det min erfaring at de ikke er lydhør overfor menig mand. En lille løgn er de heller ikke blege for at komme med for at brikkerne skal falde til deres fordel.

 44. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Jeg kan forstå med afsæt i ovenstående indlæg, at jeg er levebrødspolitiker, løgnagtig, usaglig, er ligeglad, marionet, har ingen empati, lytter ikke, er ikke forstående, er mig selv nærmest m.v. Tankevækkende, at voksne mennesker føler sig berettigede til at komme med sådanne udfald. Min deltagelse i denne tråd stopper her.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 45. jette louise s larsen siger:

  Kære Flemming
  Der er så mange eksempler i denne sag, der tydeligt beviser, hvordan borgerne bevidst er ført bag lyset.
  Du nævner flere gange at Damhus Tivoliet ikke kunne køre rundt. Derfor matte det lukke.
  Bare den præmis er løgn. Damhus Tivoliet kørte fint frem til 2009, hvor Dot satte sig i direktørstolen, og det var selvfølgelig samtidig med at de første byggeplansmøder for området blev afholdt med Erik Nielsen på Rådhuset.

  Derefter blev forpagterafgiften fordoblet, Dueslaget lukkede osv. osv.

 46. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Jette

  Nu er du jo ny i denne tråd, så du får lige et svar med på faldrebet. Hvor er det i denne tråd, at jeg nævner, at Damhus Tivoliet ikke kunne køre rundt? Det har jeg ikke forholdt mig til. Du kan sagtens have ret i, at de nye ejere sigtede mod et salg i stedet for at drive Tivoliet videre.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 47. Claus Bruun siger:

  Til FLØH

  Nå så rakte argumenterne ikke længere, for at bruge en af dine egne nedladende kommentarer.

  Men du kan tilsyneladende ikke komme med et eneste eksempel på hvad du som kommunalpolitikker har gjort for at imødekommende de mange indsigelser/klager mod lokalplan 124.

  Og den med punkthuset duer ikke, har intet med lokalplan 124 forslag at gøre.

 48. Christian Christensen siger:

  Kære alle

  Jeg mindes min klumme fra tidligere på året, hvor jeg fik mange slag over nakken.

  Jeg kan se at mine bevæggrunde for at sammenligne “Søtorp-protestanternes” opførelse med en flok forkælede teenagere, stadig holder stik.

  Efter en demokratisk process som overholder alle foreskrifter, så insisterer man stadig på, at bystyret skal afstå fra at følge loven og i stedet lytte til borgerne – eller rettere sagt et par hundrede borgere med ondt i egen beliggenhed? Hvor demokratisk er det?

  Den største skandale i denne sag er (nogle) “Søtorp-protestanters” opførelse.

  Mvh
  Chrumme

 49. jette louise s larsen siger:

  Kære Christian

  Der er mange i denne debat, som ikke kommer fra Søtorp.

  Jeg driver facebook-siden Bevar Damhus Tivoli. Der er

  2250 følgere pt.
  _______________

  Så hold op med at sige, at det kun er forkælede Søtorp-beboere som deltager i debatten.

  Jeg råber op fordi stedet som Flemming Østergaard også nok mener, er kørt i sænk med vilje.

  Kan man virkelig få lov til det! Syntes du det er iorden?
  At købe en udemærket kørende erhvervsgrund også ødelægge stedet, fordi man vil have det gjort til privatbyggeri og dermed score kassen.

  Hvorfor har Rødovre Kommune givet ejeren lov til at ændre kommuneplan, lokalplan og status på grunden? Det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Derfor er der også god belæg for at slå fast, at alle demokratiske processer bestemt ikke er overholdt.
  Og hvad lavede Morten Messerschmidt som direktør for stedet. Hvis det ikke var for at bruge sin indflydelse?

 50. Michael Filtenborg siger:

  Hej Christian hvem er du i lommen på? Nogen må det være siden du kan komme med de udtalelser.
  Michael

 51. christian christensen siger:

  Hej Michael F,

  Jeg er skam ikke I lommen på nogen! Og hvis du læser mine klummer vil du se, at jeg ikke tidligere har lagt fingre i mellem når jeg har følt at det var nødvendigt at skrive en klumme om vores politikere. Jeg har bla forholdt mig kritisk til Rødovre Magasinet, byrådsmedlemmers manglende synlighed, flygtninge og meget meget mere.

  Jeg har også før kritiseret den tone, som modstanderne har brugt I denne debat. Og din kommentar er ned af den samme vej. Fordi, hvis jeg ikke er enige med jer, så kan jeg ikke andet end være betalt af nogle.

  Kunne man forstille sig, at nogle (mig f.eks) bare er ved at være trætte af jeres stil og jeres beskyldninger mod vores politikerne?

  Jeg synes bare at denne sag er blevet vendt og drejet på demokratisk vis, men modstanderne af byggeriet vil bare ikke acceptere at de ikke fik deres vilje. De vil nu forlange at byrådet skal tilsidesætte lovgivningen. Det er da usagligt!

  Det oprindelige 16 etagers højhus blev jo taget af bordet og erstattet af et langt lavere og bedre alternativ. Men stadig er I ikke tilfredse, fordi I ikke fik jeres vilje.

  Og til Jette – Du har ret, jeg ved bare ikke hvilken fællesbetegnelse jeg skulle bruge – men jeg kan se at andre godt forstod mit budskab – og det gjorde du nok også. 2250 mennesker er selvfølgelig mange mennesker og 200 indsigelser er også mange indsigelser, men jeg tillader mig altså stadig at mene, at det projekt der er fremlagt er OK. Jeg tillader mig også at mene at Damhus-Tivoli var noget gammelt faldefærdigt skidt som var mere skæmmende for området end det nye byggeri.

  Så kan man måske også tænke over at der er 35000 indbyggere i Rødovre. Og så er 2250 medlemmer på en FB gruppe og 200 indsigelser, måske alligevel ikke så mange endda.

  Jeg tillader mig – igen – at mene at sagen er blevet vendt på demokratisk facon. Vi slipper for 16 etager og at det projekt der er fremlagt er OK.

  Jeg tillader mig også at forholde mig kritisk til NOGLES tone og NOGLES krav om, at politikerne skal fravige loven for at efterkomme et mindretals krav.

  Jeg synes også at en del politikere – her i blandt Flemming Østergaard, Michel Berg og Erik Nielsen – har givet saglige forklaringer og svar på tiltale, som så bliver mødt med useriøse “smæder”.

  Og til sidst (for at mane spekulationer i jorden og undgå at konspirationsteorierne får ny næring): JA BORGMESTEREN E R MIN NABO. Det er Rødovre Kirke i øvrigt også – det gør mig hverken til slave af Borgmesteren eller Kirken!

  Skriv nu bare pænt

  Mvh
  Christian

 52. Michael Filtenborg siger:

  Hej Christian
  Ja der kan man se, hvad ville dig og din nabo ( Erik Nielsen ) sige til at få placeret et 6 etagers hus som nabo så jeg syntes du skulle holde kæft og hygge dig med din nabo.
  Michael

 53. Hans Houmøller siger:

  Når FLØH skriver: “SF og Ø er typisk imod huse der stikker op, og C var på stemmefiskeri”, kaldes det en stråmand, altså at man tillægger andre synspunkter, de ikke har.

  Det er under ingen omstændigheder et argument, så jeg vil undlade at kommentere på det.

  Andre har nævnt, at fordi man går fra 13 til 6 etager, er det ikke at tage hensyn til indsigelserne.

  Det man blandt andet kan lære af sagsforløbet er, at man bare skal starte med at ønske sig noget, der er betydeligt større end det, man forventer at få, så kan man altid sige, at man har lyttet, når man bagefter accepter noget, der er lidt mindre.

  Sagen handler for Enhedslisten såmænd om, hvad der vil være rimeligt at bygge.

  Bedste hilsner,
  Hans Houmøller
  Enhedslisten Rødovre

 54. Claus Bruun siger:

  Hej Chrumme

  ”Søtorpprotestanter eller forkælede teeanagere” er åbenbart blevet masse betegnelse du bruger om rigtig mange borgere, bl.a. formanden for Konservative Rødovre Kim Drejer Nielsen, 4 grundejerforeninger, Søtorp, Damsø, Damhus Torvegård og Auroravej mfl.
  Vi er rigtig mange borgere som er bekymret for om den godkendte lokalplan 124 som blev sendt i høring 19. maj 2015 og vedtaget i december 2015, er det rigtige byggeri at opføre på en villavej mellem den fredede Damhuskro og Rødovres ældste villakvarter.
  Derfor har vi på demokratiskvis forsøgt at fortælle de ansvarlige politikere, at byggeriet burde tilpasses omgivelserne.
  Og punkthuset som du nævner på 13 etager blev allerede i 2013 taget af planen på baggrund af ligeså mange indsigelser og har intet at gøre med den høringsperiode og de indsigelser der har været til lokalplan forslag 124 af 19. maj 2015.

  Så du kan ikke bruge at politikkerne allerede har ændret byggeri fra 13 til 6 etager til noget. Jo det var resultatet af den demokratiske høringsproces om forslaget til punkthuset.

  Du siger at fordi et par tusinde er modstandere af højt byggeri, så er der 35.000 som er for byggeriet.
  Men du kan da ikke bare konkludere at de 35.000 som ikke har ytret sig, er for højt byggeri, mig bekendt har der ikke været nogen afstemning.

  Det er da muligt at kommunen har fulgt alle procedurer og lovgivning i denne sag, men der ikke noget til hinder for at kommunen kunne afvente svar på klagen fra NMK før de giver byggetilladelse.
  Men i stedet har de brugt kr. 40.000,- af borgernes penge på undersøgelse af den fremsendte klage.

  Hvis bare KB havde lyttet en lille smule til de mange indsigelser og havde tilpasset byggeriet/lokalplanen til de mange ønsker om mindre højde og bedre tilpasning til omgivelserne, så havde denne lokalplan være acceptable for alle parter.

  Vi er mange frustrerede borgere som troede den demokratiske høringsperiode på 8 uger var noget som skulle bruges til noget og ikke kun for at tilfredsstille lovgivningen.

  Jeg tænker på hvordan du og din nabo ville reagerer hvis man planlagde at opfører et 6 etagers boligbyggeri eller et 13 etagers punkthus på den det dejlige græsareal på Kirkesvinget mellem Rødovregård og Sognehuset, måske i ville indsende et par indsigelser og havde en forventning om at blive hørt og få indflydelse.

  Vi borgere i Damhus Tivoli kvarteret sidder tilbage med den oplevelse alle vore indsigelser og klager bliver totalt overhørt, og at høringsprocessen om lokalplanforslaget har været meningsløst.

 55. jette louise siger:

  Kære Christian

  Vil du medgive, at du startede dit indlæg med at svine beboerne i området til ved at skrive:

  “Jeg kan se at mine bevæggrunde for at sammenligne “Søtorp-protestanternes” opførelse med en flok forkælede teenagere, stadig holder stik.”?

  Også slutter du dit næste indlæg med at skrive:

  “Skriv nu bare pænt”.

  Kan bare konstatere to ting:

  1, Det er en meget mærkelig passiv-aggressiv retorik, du benytter dig af.

  2, Du har ikke gjort dig den ulejlighed at sætte dig ordentligt ind i sagen.
  Ellers har du en anden dagsorden, hvor du bevidst skriver forkerte fakta, for at forskrue sandheden og virkeligheden (jeg vælger dog at tro det første, at du blot er uvidende).

 56. Jan k siger:

  Hej Jette.
  Jeg foreslår du ændrer navnet på din gruppe…bare en ide 😉

 57. christian christensen siger:

  Hej Jette og Claus,

  Jette – Jeg aner ikke hvad passiv-aggressiv retorik betyder. Og jeg aner ikke hvordan jeg bedre kan beskrive visse protestanters opførelse bedre end forkælede teenagere. Så jeg mener faktsisk, at det giver mening at skrive både “forkælede teenagere” og “skriv pænt” I den samme besked. For min skyld må du gerne kalde det passiv-aggressiv. Jeg ved hvordan det er afsendt, du bestemmer hvordan du modtager det.

  Indtil videre, tror jeg at du skal tage det stille og roligt mht din påstand om at forskrue sandheden.

  Indtil videre, er Erik Nielsen blevet hængt ud for at “nægte højt byggeri på nabogrund” og jeg er siden blevet hængt ud for at “være blevet forfordetl” – der medtager jeg så ikke alt det andet møg, der er blevet kastet med.

  Fakta er (og det må jeres protestgruppe vide siden John Jensen Auroravej 14 har fået aktindsigt i min byggesag), at der ikke engang er indsendt et høringssvar fra Erik Nielsen i den byggesag, derudover fremgår det også at de dispensationer der er givet til mit byggeri, allerede var givet til den tidligere ejer.

  Faktaforvridning, som åbenbart er helt i orden – så længe den gavner din sag. Hvis sandheden er dig så magtpåliggende, ville det klæde dig, at gå I rette med dine ligesindedes noget lempfældige omgang med sandheden.

  Jeg tror vist det eneste jer er kommet til at rode rundt i har været om højhuset skulle være på 13 eller 16 etager – det husker jeg stadig ikke, men nu blev det så heller ikke til noget – men sammenlignet med ovenstående, synes jeg nok at du burde afstå fra at beskylde andre for at “forskrue sandheden” i denne sag.

  Claus Bruun – Jeg indrømmer, at det har været svært at finde en fællesbetegnelse for de forskellige grupper/personer på modstands-siden. Derfor mit noget forsimplede valg. Men da jeg bliver skåret over samme kam som borgmesteren, må vi vist begge akceptere en hvis form for massebetegnelse.

  Jeg har FULD forståelse for det “ærgelige” I at få en “skyggende” nabo. Og nej, jeg ville da heller ikke synes det ville være fedt at have så højt et byggeri over for mig. Det skal der overhovedet ikke herske tvivl om og da du er så meget ude efter at jeg indrømmer dettte, så gør jeg gerne det: Gu’ fanden er det ej fedt med et fleretagersbyggeri i baghaven. 100 pct enig med dig og andre!

  MEEEN når det så er sagt, så synes jeg at protesterne må stoppe ved at beskylde politikere for bestikkelse, magtmisbrug og meget mere…Jeg synes også at det er UTROLIGT lavt, at søge om aktindsigt på mit byggeri, blot for at lede efter smuds at kaste efter borgmesteren. Det viste sig dog, at det intet havde på sig (kanske som jeg tidligere har forklaret), men det skider man højt og flot på (se Frits Degners læserbrev) og fortsætter med beskyldningerne. Fuck facts. Til trods for at man VED at det ikke passer. Det er under lavmålet.

  Indtil da var jeg sagesløst blevet trukket ind i jeres kamp. Og lige DER mistede jeg al respekt for “protesterne”. Og I mistede min støtte. Derfor begyndte offentligt at forholde mig kritisk til beskyldninger.

  I denne uges avis kan man så læse, at den første ud af tre klager til Natur- og Miljøklagenævnet er blevet afvist. Desunden har forvaltningen søgt juridisk bistand til at undersøge, om de behandlede tingene rigtigt. Det synes jeg da netop vidner om grundighed, og at man ikke ønsker at gøre noget der er forkert.
  Måske kunne det skyldes frygt for yderligere protester, hvorfor man i så fald kunne fristes til at henføre dennne udgift til “protestanterne”. Men det står for egen regning.

  Til trods for det, så vælger “modstandsgruppen” at melde ud, at kommunen betaler for bygherres juridiske bistand. Endnu en grundløs beskyldning uden hold i sandheden.

  Med andre ord, jeres argumenter smuldrer – igen! Og endnu engang overgår I jer selv i lempfældig omgang med sandheden.

  Sorry, Claus men til trods for min forståelse for jeres pointe, så er mit bæger for længst flydt over I denne sag. Min sympati forsvandt I takt med at argumenterne blev til mudderkastning og grundløse beskyldninger. Og da mit eget byggeri skulle hives med ind I jeres smædekampagne – vel at mærke UDEN belæg – ja, der forsvandt den sidste mikroskopiske sympati jeg havde tilbage – og jeg fik nok af jeres metoder.

  Mvh
  Christian

 58. Claus Bruun siger:

  Hej Christian
  Tak for dit svar og tak fordi du enig i at det ikke er fedt at få et højhus som nabo.
  Jeg er helt enig i at debatten omkring dit husbyggeri er under lavpunktet og i øvrigt ikke relevant for debatten omkring højhusbyggeri. I øvrigt synes jeg dit hus er et pænt modernet lavt 1 ½ plans hus som falder godt ind i omgivelserne mellem de gamle bygninger Rødovre Kirke og Rødovregård. Lave 1 ½ planshuse ville vi gerne have haft nogle flere af på Damhustivoli grunden.
  Så i visse områder kan kommunen godt finde ud af hvad der passer til omgivelserne.
  For lige præcis tilpasning til omgivelserne er et af de vigtigste punkter som vi mange borgere i nabo grundejerforeningerne har påpeget omkring det nye byggeri på Damhustivoli grunden, det er for voldsomt og ikke tilpasset omgivelserne mellem Damhuskroen og Søtorphusene.
  Her mener vi kommunalbestyrelsen har svigtet os naboer.
  Der blev holdt en høringsperiode på 10 uger og der blev indsendt mere end 200 indsigelser, som jeg synes du burde læse (høringsvar lokal 124 – Google-søgning ), måske du ville forstå vores frustrationer bedre.
  Men KB gjorde intet for at imødekomme de mange indsigelser, og vedtog deres fremlagte lokalplan.
  Derefter har vi forsøgt at få svar på vores mange bekymringer omkring byggeriet uden held.
  Vi har i et sidste forsøg på at ændre lokalplanen indsendt en klage til Natur og Miljøklagenævnet, men afgørelsen af denne klage agter kommunen tilsyneladende ikke at afvente, men har i stedet brugt kr. 40.000,- på juridisk bistand til undersøgelser af deres eget lokalplanforslag.
  Endnu engang føler vi at KB svigter naboborgerne til Damhustivoli.
  Jeg håber at du trods alt har en lille smule sympati for os ” Forkælede teenagere og Søtorpprotestanter”
  Vh Claus Bruun

 59. Christian Christensen siger:

  Hej Claus

  Tak for dit svar. Det er nok et af de eneste seriøse svar jeg har læst som svar på min kommentar.

  Så kan vi godt være uenige, og have en god diskussion om projektet.

  Jeg har ikke nærlæst alle høringssvar, men har blot forholdt mig til sammendraget af svarene. Jeg synes at det vigtigste er at der ikke blev bygget i 13 eller 16 etager. Når jeg ser planerne synes jeg faktisk at det ser ok ud.

  Det et vi så ikke enige om. Og det et fint. Jeg søger ikke aktindsigt i noget af den grund 🙂

  Som du siger om de 35000 som ikke har sagt noget i mod byggeriet. Både du og jeg ved, at de fleste nok ikke hopper på barrikaderne – med mindre man selv er berørt. Jeg siger ikke at 35000 er ligeglade med byggeriet, men du kan vel så heller ikke hævde at de er i mod det ?

  Jeg synes det et ok at I klager. Men det at styrelsen ikke mener at klagen har opsættende virkning, indikerer jo nok at heller ikke styrelsen mener at der er så meget at komme efter. Hvis kommunen så valgte egenhændigt at sætte byggeriet i bero, så ville bygherren nok stille spørgsmålstegn ved den beslutning.

  Endnu engang tak for dit seriøse og saglige svar på min kommentar. Du har så opnået min respekt 🙂

  Mvh
  Christian

 60. Hans Houmøller siger:

  Det er forkert, når flere i tråden skriver, at “KB ikke har lyttet til indsigelserne”.

  KB består af 19 medlemmer, og vi er faktisk nogle i KB, der ikke er enige i den trufne beslutning, og som allerede var imod fra før høringerne.

  Efter høringerne har vi både lyttet til og læst indsigelserne og derefter brugt det til at få bekræftet vores standpunkt i sagen, hvilket vi igen har fremført på KB-møder.

  Vi lytter faktisk til borgerne i Enhedslisten.

  Bedste hilsner,
  Hans Houmøller
  Enhedslisten

 61. Claus Bruun siger:

  Hej Hans

  Ja vi er helt klar over at det er S, O og V som bare tromler deres egne forslag igennem uden at tage hensyn til de mange indsigelser fra borgere og øvrige partier.

  Jeg håber i får flere stemmer ved næste kommunalvalg.

  Vh Claus Bruun

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top