Annonce

Skønmaleri af Rødovre som ‘Grøn Kommune’
I Rødovres nyeste initiativ til at lokke nye indbyggere/skatteydere til Rødovre, har man bl.a. ofret mange penge på en præsentationsfilm af Rødovre som grøn kommune.

Damhussøen og – Engen fotograferes som rekreativt område med fred og dejlige fiskemuligheder, selvom området tilhører Københavns Kommune.
Ikke med et ord hører vi om, at støjbelastede boliger dvs. dem over 58 dB rammer næsten halvdelen af indbyggerne i Rødovre. I alt 17.029 beboere! De stærkt belastede boliger med over 68 dB påvirker 2.578 beboere. (Kilde: ‘Støjhandlingsplan 2013 – 2018’ kap. 6).
Heldigvis har nedsat trafikhastighed hjulpet betydeligt ved de 3 gennemskærende trafikårer: Roskildevej, Jyllingevej og Slotsherrensvej (+ Rødovre Parkvej). Men hvordan hjælper det de kommende beboere i IrmaByen? Eller vores eneste større rekreative område Vestvolden, når langt den kraftigste støjkilde i dag er M3-motorvejen på 1,4 km?
For IrmaByens vedkommende viser fremskrivninger (Lokalplan 133), at støjniveauet når op på 70 dB i 2024 i den vestlige del. Alligevel og på trods af opfordringer fra Støjgruppen har kommunen godkendt lokalplanen sådan, at de rekreative områder for IrmaByen vender ud mod Korsdalsvej.
Hvorfor har de ikke bedt bygherrerne om at vende tegningerne 180 grader, så disse blev beskyttet af byggeriet?
Ifølge Sundhedsstyrelsens egne beregninger dør ca. 700 mennesker årligt pga. støjbelastning i DK, og det er ikke alene pga. bevidst lidelse: at de fx ikke kan sove. Den lavfrekvente lyd spiller desværre også en rolle, selvom den er svær at isolere fra andre faktorer.

Ubevidste om støj
Og hvis det ser ud som om efterspørgslen efter boligerne på IrmaByen går strygende, så kan de nye beboere hurtigt flytte igen. Efterspørgslen skyldes kun, at mange umiddelbart er ret ubevidste om støj (fordi de mest opholder sig indendørs eller i bil).
I Berlin, Hamburg og Amsterdam (som vi har kendskab til) har kommunerne allerede sat hastigheden ned til 80 km/t. på deres motorvejsstrækninger gennem byerne. For lastbiler skal den ned til 60, før det rigtig vil batte.
For at vente på, at staten punger ud, vil ”græsset gro, og horsemor dø”. Sagt med ligefremme ord: Rødovre fortjener ikke at kalde sig Grøn Kommune og vil ‘forslumme’ med fattige borgere, der kun har råd til en billig bolig (pensionister, kontanthjælpsmodtagere og indvandrere). De bedre lønnede, småbørnsfamilierne, vil i hvert fald tænke sig om og kun ønske de støjsvage boliger i ca. halvdelen, arealmæssigt, af Rødovre.
Vi vil derfor gerne se Rødovre Kommune ofre en støjskærm, indtil fartnedsættelser bliver et folkekrav. Støjskærm virker desværre bedst på den første halve km., selvom det absolut er værd at tage med for haverne langs Vestvolden og udendørs-livet her, som kommunen praler af. Kommunen har ved vedtagelsen af Lokalplan 133 lovet at tale med transportministeren. Dette løfte forventer vi, at kommunen tager yderst alvorligt.

Annonce
Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top