Raser over farlige infoskærme
infoskaerme_003_161015_BP.jpg
Flere fortæller på Facebook, hvordan infoskærmen her virker lidt for godt, da den stjæler deres opmærksomhed få meter før de ramte krydset mellem Tårnvej og Roskildevej. Foto: Brian Poulsen
STJÆLER FOKUS FRA TRAFIKKEN Næppe var lyset blevet tændt i Rødovres nye digitale infoskærme, før de sociale medier forsøgte at slukke det igen. I Norddjurs har Vejdirektoratet advaret kommunen mod at bruge samme slags skilte. I Rødovre kalder distraherede bilister dem grimme, mens radikale, Liberal Alliance og Konservative undrer sig over de andre partiers beslutning.

Kun Det Konservative Folkeparti stemte imod, da kommunalbestyrelsen vedtog at bruge 1,6 millioner kroner over fem år på at sætte digitale skærme op langs byens store veje.
Nu tilslutter både Liberal Alliance og De Radikale sig kritikken af skiltene, der allerede fra første lysglimt tiltrak sig en masse opmærksomhed, om end måske ikke lige den slags, som politikerne håbede på.
På byens sociale samlingssted ’Facebook Rødovre’ slog administratoren Daniel Miller et billede op af de nye skærme, og straks væltede det ind med kritik.
”Det er helt godnat. Lad os endelig bruge en masse penge, og de er sikkert købt hos et firma som ikke ligger i kommunen – som er blevet det nye sort i kommunen,” skrev facebookbrugeren Morten Lindegaard, og derfra gik kommentarerne om, at skiltene var både grimme og til fare for trafiksikkerheden kun én vej.
”Fuldstændig sindssygt. Især når kommunen, som nogle af de eneste i landet, er imod nogle beboere ville sætte Nabohjælp skilte op på deres vej,” skriver Peter Lund Sørensen.
Det fik Liberal Alliances Erik Hansen til at stemme i.
”Det virker besynderligt, at et lille skilt med ’Nabohjælp’ ville forstyrre trafikken, og den skærm så ikke gør,” siger Erik Hansen, der kalder skiltene for grimme og effektløse.

Foregangskommune
Kun Socialdemokraternes Flemming Lunde Østergaard Hansen er positivt stemt.
”Dejligt at en kommune går forrest, denne gang med infoskærme,” skriver han på Twitter.
Rødovre Kommune er dog langtfra de første, der har lejet med tanken om at lave ekstra reklame målrettet mod bilisterne på vejene.
I Norddjurs Kommune spurgte en erhvervsvirksomhed Vejdirektøratet, hvordan de forholdt sig til den jyske kommunes pendant-planer.
“Det er Vejdirektoratets opfattelse, at digitale reklameskilte er til gene for trafiksikkerheden og i strid med hensynet til færdslens tarv. Vejdirektoratet baserer først og fremmest sin opfattelse på, at de digitale reklameskilte kan være til gene og ulempe, idet de vil kunne fastholde trafikanternes opmærksomhed i flere sekunder ad gangen og dermed blandt andet øge standselængden,” skrev Vejdirektoratet dengang til Norddjurs Kommune.

Fraråder skærme
Derfor undrer det også Kim Drejer Nielsen fra Det Konservative Folkeparti, at de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer er så begejstrede for skærmene.
“Jeg synes ikke ligefrem skærmene pynter i landskabet og jeg mener, at det er ganske unødvendigt at bruge over 1,6 mio. kr. på dem over en 5-årig periode. Jeg kan desuden forstå, at man også har haft diskussionen i andre kommuner, og at Vejdirektoratet fraråder infoskærme, da de er til gene for trafiksikkerheden. Det synes jeg man skulle have tænkt over, da man vedtog at opsætte skærmene.”
De Radikales Martin Møland Nielsen kan slet ikke se fornuften.
”Det er underligt, at man kan tale om serviceforringelse for ældre og børn, når man samtidig kan bruge penge på noget så unødvendigt. Tavlerne er både grimme og trafikfarlige. Hvad pokker skal de gøre godt for? Særligt når de ældre på plejehjemmene samtidig skal nøjes med meget sparsomme aftenvagter. Det hænger ikke sammen,” siger Martin Møland Nielsen og tilføjer:
”Det er vel i forlængelse af udgivelsen af magasinet ’Sammen om Rødovre’ som vi skatteydere også betaler, på trods at vi har en god uafhængig af kommunen lokalavis som er gratis. Måske skulle man se på om kommunen ikke kunne kræve lidt mindre ind i beskatning af arbejde med de seneste tiltag.

17 kommentarer om “Raser over farlige infoskærme”

 1. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære André Bentsen

  Hvis jeg var den eneste der er positivt stemt overfor info-skærmene var beslutningen nok ikke blevet truffet i Kommunalbestyrelsen af et stort bredt flertal. Men at de digitale medier har en særlig tiltrækningskraft for utilfredse af enhver art er vist en kendt sag for de fleste.

  Men fint, at avisen endnu engang giver luft for negative synspunkter, som jeg kan forstå er blevet fulgt op af selvtægt i form af hærværk.

  Alle kommuner i landet har et legitimt ønske om at orientere borgerne om, hvad der foregår i den enkelte kommune. Der bruges forskellige metoder. I Rødovre har vi blandt andet valgt at bruge et nyhedsbrev og info-skærme, men også borgermøder, Rødovre Lokal Nyt osv. Orientering om aktiviteter, beslutninger og tilbud m.v. er med til at understøtte det lokale fællesskab og skabe åbenhed og gennemsigtighed. Det koster nogle penge. Men et meget stort, bredt politisk flertal i Kommunalbestyrelsen mener, at disse penge er givet godt ud.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 2. Peter Fugl Jensen siger:

  Hej Flemming,

  nu må du endelig rette mig, hvis jeg tager fejl.
  Men jeg læser i dine seneste indlæg, med direkte henvendelse til Rødovre Lokal Nyt, at når en enig kommunalbestyrelse eller en markant overvægt i kommunalbestyrelsen er enige, så bør lokalavisen ikke have en kritisk tilgang til en beslutning?

  Jeg har læst alle dine indlæg på rnn.dk og i vores trykte medier, så jeg ved, du kan læse indenad. Derfor bør du også vide, at sætningen:
  “Kun Socialdemokraternes Flemming Lunde Østergaard Hansen er positivt stemt.”
  …henviser til, at du er den eneste, som har ytret dig positivt i den forgangne uge omkring skærmene.

  Når kommunens første privatiserende børnehave åbner i årtier, så skriver du, at vi bør have en dækning af børnehaven, som vi har til de kommunalt styrede børnehaver!
  Jeg troede simpelthen ikke, at jeg læste rigtigt.

  Objektive fagfolk er heldigvis enige med os på Rødovre Lokal Nyt, og dem læner vi os op ad, når retorikken bliver for skinger fra de lokale politikere. Det har den faktisk været en periode, og man kan kun håbe på, at I vil fare i blækhuset over de nærværende sager i stedet for at bruge ressourcer på at sætte avisens troværdighed i et mindre klart lys.

  Flemming, nu håber jeg, at du kan korrekse mig, og at jeg har ‘slugt dine piller’ i den gale hals ellers er vi bare overhovedet ikke enige i, hvordan en lokalavis bør forholde sig til det lokale liv på godt og ondt.

  Med venlig hilsen
  Peter Fugl Jensen
  Bladchef
  Rødovre Lokal Nyt

 3. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Peter Fugl Jensen

  En lokalavis er naturligvis velkommen til at skrive, hvad den lyster. Og det er naturligvis fint med en kritisk tilgang til kommunen og beslutninger truffet af folkevalgte politikere. Udover en kritisk tilgang, er en journalistisk dyd vel også en vis form for alsidighed. Det mener jeg eksempelvis ikke, at der er tale om i jeres artikel om infoskærmene, hvor det jo kun er kritikerne af skærmene der kommer til orde. Dog med et meget lille pip fra mig.

  Omkring artiklen om den private institution reagerede jeg på, at avisens journalist mente, at der var tale om ligelig dækning af kommunens institutioner, når der var èn artikel om en privatinstitution og én artikel om en af de kommunale institutioner. Det satte jeg spørgsmålstegn ved, da der er over tyve kommunale institutioner og kun en privatinstitution. Jeg satte også spørgsmålstegn ved journalistens argument om, at det ikke var noget nyt, at avisen sætter fokus på nyåbnede institutioner (og virksomheder) efter tre måneder, idet jeg spurgte, om det er sket for de kommunale nyåbnede dagtilbud de senere år.

  Jeg ved godt, at det sjældent er populært hos medierne at der sættes spørgsmålstegn ved redaktionelle beslutninger. Men på samme måde, som medier er i deres gode ret til (hvilket jeg anser for at være en meget stor værdi) at være kritiske overfor beslutningstagere, så mener jeg også, at vi andre har ret til at forholde sig til mediernes vægtning og vinkling.

  Og i forhold til at fare i blækhuset, så har jeg på det seneste leveret input til artikler om evaluering af folkeskolereformen i Rødovre efter år 1, undersøgelse fra CEPOS om, at skolerne i Rødovre Kommune er de anden bedste skoler øst for Storebælt til at løfte eleverne med afsæt i deres socio-økonomiske baggrund og at Budget 2016 giver mere en 50 mio. kr. til børne- og skoleområdet med en uddybning af, hvad pengene skal gå til. Men disse emner har avisen åbenbart ikke plads til.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 4. Michael Olsen siger:

  Hvis vi så skal holde os til info skærmene ovenfor – så kan man jo også undre sig over at vejdirektoratet synes info skilte er farlige for trafiksikkerheden, de har dem jo selv på motorvejene og man møder altså også info skilte inden man kører over øresundsbroen. Det er åbenbart mindre farligt at kigge væk når man kigger på en meddelse fra vejdirektoratet 🙂
  mht sammenkædning med plejehjem osv – det kan man jo sige om alt der ikke bliver brugt på plejehjem, børnepasning og skoler. Så det er populistikt – og simpelthen udtryk for dårlige evner udi debat – at komme med den slags sammenkoblinger. Når Martin Øland og andre laver den slags koblinger ødelægger de ikke bare denne debat men også alle fremtidige. Næste gang de Radikale ømnsker at bruge penge på et af deres forslag så kan alle andre sige “nå, og hvorfor skal de penge så ikke bruges på noget bedre, som feks plejhjem osv”. Det giver ikke nogen særlig god debat.
  Mht RNN’s vinkling af historien så virker den noget ensidig negativ – kom nu videre. På den her måde bliver i ikke ved med at være danmarks bedste lokalavis.

 5. Kasper Møller siger:

  Kære Flemming Lunde Østergaard Hansen

  Jeg synes, at det er rigtig flot, at du kobler de personer, som har ytret sig negativt om infoskærmene, med det begåede hærværk.

  “Men fint, at avisen endnu engang giver luft for negative synspunkter, som jeg kan forstå er blevet fulgt op af selvtægt i form af hærværk.”

  Vh. Kasper Møller

 6. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Kasper Møller

  Det var nu ikke min mening at lave den kobling, men jeg kan godt se, at det kan læses sådan, hvilket jeg beklager.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 7. Christian Andersen siger:

  Kære Michael

  Sidst jeg kiggede efter på motorvejen, så jeg ikke nogle skærme, der reklamerede for arrangementer eller andre forholdsvise ligegyldige informationer. Jeg så derimod skærme, der advarede mod kø lidt længere fremme på vejen, skærme der oplyste om vejarbejde osv. Altså skærme der øger sikkerheden på de danske veje. Det er jo en helt igennem håbløs sammenligning du har gang i.

  Kom nu videre Michael, og tag gerne Flemming i hånden.

  Med venlig hilsen
  Christian Andersen

 8. Flemming Lunde Østergaard Hansen siger:

  Kære Michael Olsen

  Jeg er helt enig. Jeg husker i øvrigt sportslegenden Knud Lundberg der havde forskellige kæpheste. En af dem var modstand mod rullereklamer ved fodboldkampe. Ikke digitale skærme, men rullereklamer. Han mente, at disse reklamer ville ødelægge fodbold som sport, da hverken spillere eller tilskuere ville kunne koncentrere sig om kampen pga. reklamerne. Selv med digitale reklamer, der mildest talt giver nogle flere informationer end rullereklamer, mener jeg, at det går fint med fodbolden. Uden sammenligning i øvrigt, mon ikke også det går med infoskærme nogle få udvalgte steder i Rødovre. Jeg tror det.

  Med venlig hilsen

  Flemming Lunde Østergaard Hansen

 9. Martin Møland Nielsen siger:

  Når de Radikale stiller forslag, vil jeg håbe, at der hver eneste gang bliver stillet spørgsmål ved om pengene ikke kunne bruges bedre andetsteds – Det er et spørgsmål man skal stille både sig selv og andre, særligt når man bruger og forvalter offentlige midler. Og et spørgsmål som ikke er ødelæggende, men frugtbart for debatten da det kræver argumentation, også selvom det drejer sig om mindre beløb i det store regnskab.

  Jeg er uenig med et flertal i kommunalbestyrelsen om prioriteringen og ville det anderledes – sådan er det.

 10. Kristian A. siger:

  Jeg er meget enig med Martin, jeg håber da at de folk der forvalter mine skattekroner. De altid stiller sig selv det spørgsmål om det er nu er den bedste måde at bruge borgernes penge på, kunne de bruges et andet og mere trængt sted.

  jeg håber ikke man man bare bruger dem på en “gode ide”, der kunne være spændende at føre ud i livet.
  Der skal selvfølgelig være plads til nye ting og ideer, men i det her tilfælde falder det lidt til jorden, når Vejdirektoratet fraråder de de burde jo trods alt vide hvad de taler om.
  Det er desværre en tendes der er mange steder blandt folkevalgte, at man går imod eksperternes anbefalinger, fordi men selv har en anden mening.

 11. Michel Berg siger:

  Jeg og en stor del af kommunalbestyrelsen har stem positivt for infoskærmene.
  De er en god ide, der kommer til at give borgerne oplysninger om spændende arrangementer i byen!

 12. Christian Andersen siger:

  Kære Michel

  Hvorfor er det en god idé at give borgerne besked om arrangementer i Rødovre på offentlige veje?

  Hvad synes du vægter tungest, trafiksikkerhed eller oplysning om en udstilling på Heerup Museum?

  Jeg forventer ikke du svarer, du plejer jo at forsvinde som dug fra solen, når du har skrevet en kommentar.

  Med venlig hilsen
  Christian Andersen

 13. Emil Larsen siger:

  @ Peter Fugl jensen: enig i at den nye private børnehave skulle dækkes, men jeg det kunne bare være godt hvis man havde taget fat i at kommunen jo havde opsagt overenskomsten (fordi der var ret mange problemer) og så spurgt bestyrelsesformanden hvad man havde gjort? jeg spørger bare som forælder, der selv sidder og mangler svar på dette førend jeg ville have lyst til at stifte nærmere bekendtskab med den nye børnehave

  @ Flemming Lunde: hver eneste gang I vælger at bruge vores fælles penge på ting som infoskærme og blad på glitterpapir, så er det penge, der kunne være brugt på flere varme hænder i vores børnepasning eller ældreomsorg.

 14. Michel Berg siger:

  Kære Christian

  Jeg ønsker at give vores egen og fremtidige borgere information omkring de tilbud de kan forvente i Rødovre.

  Desværre kommer kritikken en postgang for sent. Vi har allerede infoskærme ved Ingo benzinstationen på Slotsherrensvej. Der har ikke været ét eneste indlæg om den skærm, til trods for at den er ca. dobbelt så stor som dem der omtales i avisen. Så jeg kan kun tolke det som et problem at kommunen er indover. Ja – vi har valgt en ny informations strategi, hvor vi bruger penge vi tidligere har brugt på affaldshåndbogen og annoncer i ”den lille røde” på en ny.

  Med hensyn til din kommentar om mit engagement i debatten kan jeg da huske, at jeg som en af de få politikere mødte personligt med dig på Lokal Nyts redaktion, for at debattere det daværende projekt på Damhus tivoli. Det kom der dog ikke mere ud af, da vi trak projektet inden avisen udkom. Ydermere kan jeg da også huske en debat på rnn.dk på 38 indlæg, også omring Damhus tivoli. Sådan er der mange eksempler. Så at påsat at jeg ” forsvinde som dug fra solen”, vil jeg betragte som noget at en usandhed. Men du har ret i at jeg ikke fremfører mine argumenter hver gang en debattør ønsker det. Typisk har jeg argumenteret for min sag én gang og har derfor ikke mere at tilføre.

  Forresten så er der en god flaske rødvin på højkant hvis du (eller andre) kan finde andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der deltager i debatten på rnn.dk udover Flemming og jeg.

  Venlig hilsen
  Michel Berg

 15. Peter Fugl Jensen siger:

  Kære Flemming!

  Undskyld mit sene svar, men jeg havde lidt research på dit skriv plus ufattelig mange møder i øjeblikket.
  For mig er det nødvendigt med research, når du anfægter redaktionen, for jeg blander mig ikke i deres arbejde. Det er vigtigt at adskille min kommercielle tilgang til avisen og redaktionens arbejde. Det er simpel troværdighed overfor læserne.
  Derfor kan jeg ikke, her og nu, tale på vegne af redaktionens prioriteringer. Men jeg læser trods alt alle artikler – også før de kommer i avisen.

  Så da du skrev, at vi ikke havde dækket:
  – Folkeskolereformen i Rødovre efter år 1
  – Undersøgelse fra CEPOS om, at skolerne i Rødovre Kommune er de anden bedste skoler øst for Storebælt til at løfte eleverne med afsæt i deres socio-økonomiske baggrund
  – at Budget 2016 giver mere en 50 mio. kr. til børne- og skoleområdet med en uddybning af, hvad pengene skal gå til
  …skulle jeg lige høre redaktionen, for det mente jeg at have læst.

  “Folkeskolereformen i Rødovre efter år 1” har vi haft en artikel om, så den var god nok. Hvis redaktionen prioriterer, at det er vel dækket, så kan det skyldes, de har en mere objektiv tilgang til dit område.

  “CEPOS undersøgelsen” havde jeg også læst, for den har været tiltænkt avisen i et stykke tid, men er blevet pillet ud et par gange tæt på deadline, for at give plads højere prioriterede artikler. Det er igen en prioritering, som subjektiv set kan diskuteres. Men den er skrevet, løber ingen vegne, og vil helt sikkert komme i RLN før eller siden.

  Budget 2016 har jeg læst rigtig meget om, også på børne- og skoleområdet, blandt andet den yderligere digitalisering til skolebørnene, som er virkelig spændende. Jeg er sikker på, at redaktionen har viderebragt det af almen interesse.

  Sidst vil jeg gerne pointere, at alle er velkommen til at komme med konstruktiv kritik og opfordringer til, hvad vi bør dække og hvordan vi dækker det, men det er ikke sikkert, vi er enige.

  I socialdemokrater, som alle andre partier, skal naturligvis forsøge at påvirke os I Jeres subjektive retning, sådan er spillet. Min holdning er dog, at nogle af vores lokale politikere er kommet ud i en gråzone og jeg har personligt oplevet groteske situationer fra partisoldater – det skal man holde sig for god til.

  Dit skriv om børnehaverne er eksempelvis ikke i kronologisk rækkefølge og så bliver det, i det her tilfælde, propaganda. Det er i min verden mindre seriøst end jeg ellers opfatter dig. Jeg synes og håber på, vi lader den ligge her.

  Ellers vil jeg slutte med at skrive, at jeg synes, det er prisværdigt og virkelig godt, du og Berg bruger så meget tid på at skrive og kommenterer her på siden. Det er fantastisk og en fremragende service overfor borgerne, som bør respektere Jer for arbejdet. Selvom parterne ofte er uenige, er det oplysende og borgervenligt.

  Med venlig hilsen
  Peter Fugl Jensen

 16. Peter Fugl Jensen siger:

  Kære Emil

  Jeg har læst diverse artikler, da bølgerne gik højt mellem kommunen og børnehaven. Der blev smidt med mudder begge veje, så det var virkelig svært at vurdere udefra, hvad der var op og ned.
  En ting vurderede jeg dog, og det var, at begge parter ikke kom med en 100% sandhed. At gå ind i sådan en sag, er et kæmpe arbejde for en lille lokalavis pga. aktindsigt og mange interviews, hvor ingen for alvor vil åbne for posen. Det er, efter min mening, ikke værd at bruge ressourcer på, når begge parter er kommet godt videre.

  Det er vigtigt, I som læsere, noterer Jer, at vi ikke er en avis med uanede mængder ressourcer. Det er lokalaviser generelt ikke med enkelte undtagelser på Fyn og Jylland..
  Vi får ingen former for tilskud, som stort alle andre medier, selvom vi har en ligeså vigtig opgave og vores udgifter er de samme til tryk, distribuering og løn.
  Derfor er vores dagligdag hele tiden en prioritering af vores ressourcer, og her har vi åbenbart været dygtige, for ellers var vi ikke blevet kåret til Danmarks bedste ugeavis 2015.

  Derfor må du benytte en af kommunens glimrende børnehaver, hvis du ikke tror på ‘Børnehaven ved Søen’.

  Med venlig hilsen
  Peter Fugl Jensen

 17. Kim Drejer Nielsen siger:

  Hej Michel,

  Jeg har fundet to artikler, hvor jeg deltager i debatten, bl.a. mod dig:
  http://www.rnn.dk/node/34570
  http://www.rnn.dk/node/34988

  Er der frit valg i forhold til vin? ;o)

  Mvh.
  Kim Drejer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *